Year 2014, Volume , Issue 35, Pages 165 - 183 2014-10-31

“Damak N’si”nin Yazımına İlişkin İlgi Çekici Bir Örnek: Brıtısh Lıbrary Or 9515’te Kayıtlı Satır Arası Kur’an Tercümesi
“Damak N’si”nin Yazımına İlişkin İlgi Çekici Bir Örnek: Brıtısh Lıbrary Or 9515’te Kayıtlı Satır Arası Kur’an Tercümesi

Ali Gül [1]

254 790

After converting to Islam, the Turkish people had translated the Qur’an into their own language wherever they settled. The translations of the Qur’an are essential to tracing and identifying the historical periods of the Turkish language. The Turks who had been converted in to Islam have taken great care in translating the holy book of the religion to which they have converted. In the earliest period interlinear translations had been common. In these literal, word-for-word translations a counterpart had beenn assigned to each term
Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra yaşadıkları her yerde Kur’an’ı kendi dillerine tercüme etmişlerdir. Kur’an tercümeleri Türkçenin tarihî dönemlerini takip ve tespit etmek bakımından son derece önemli belgelerdir. İslamiyeti kabul eden Türkler, intisap ettikleri dinin kutsal kitabını kendi dillerine aktarırken büyük özen göstermişlerdir. İlk dönemlerde genellikle satır arası tercümeler yapılmıştır. Bire bir, kelime kelime yapılan satır arası tercümelerde her ifade için ayrı ayrı karşılıklar kullanılmıştır
Eski Anadolu Türkçesi, satır arası Kur’an tercümesi, damak n’si
  • A CA, Ferruh (2012), “Eski Türkçe Metinlerde /ŋ/ /g/ Değişkenliği Üzerine” Türkbilig, Sayı 23, s. 69-82.
  • ATALAY, Besim (1945), Ettuhfet-üz-Zekiyye Fil-Lûgat-it-Türkiyye, İstanbul.
  • CAFERO LU, Ahmet (1931), Abu Hayyân - Kitâb al-İdrâk li-lisân al-Atrâk, İstanbul.
  • GOLDEN, Peter B. (Ed.) (2000) The King’s Dictionary: The Rasûlid Hexaglot: Fourteenth Century Vocabularies in Arabic, Persian, Turkic, Greek, Armenian and Mongol, (İngilizceye çev. Tibor Halasi-Kun, Peter B. Golden, Louis Ligeti ve Edmund Schütz), Handbook of Oriental Studies, section 8: Central Asia, vol. 4., Brill, Leiden-Boston-Köln.
  • KARAMANLIO LU, Ali Fehmi (1994), Kıpçak Türkçesi Grameri, Türk Dil Kurumu Yay.: 579, Ankara.
  • MEREDITH-OWENS, Glyn Munro (1957), “Notes on an Old Ottoman Translation of the Kur'Àn” Oriens, Vol. 10, No. 2, s. 258-276.
  • PRITSAK, Omeljan (1988), “Kıpçakça”, Tarihî Türk Şiveleri (Çev. M. Akalın) içinde, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.:73, Seri:IV, Sayı:A.21, Ankara, s. 111-122.
  • TOPARLI, Recep, M. Sadi Çögenli ve Nevzat H. Yanık (1999), El-Kavânînü’l- Külliyye Li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye, Türk Dil Kurumu Yayınları: 728, Ankara.
  • TOPARLI, Recep, M. Sadi Çögenli ve Nevzat H. Yanık (2000), Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, Türk Dil Kurumu Yayınları: 763, Ankara, 2000.
  • VARISCO, Daniel Martin (Ed.) (1998), The manuscript of al-Malik al-Afdal al- Abbas b. Ali b. Daud b. Yusuf b. Umar b. Ali İbn Rasul, A Medieval Arabic Anthology from the Yemen, E.J.W. Gibb Memorial Trust.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali Gül

Bibtex @ { tubar177416, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2014}, volume = {}, pages = {165 - 183}, doi = {10.17133/tba.50856}, title = {“Damak N’si”nin Yazımına İlişkin İlgi Çekici Bir Örnek: Brıtısh Lıbrary Or 9515’te Kayıtlı Satır Arası Kur’an Tercümesi}, key = {cite}, author = {Gül, Ali} }
APA Gül, A . (2014). “Damak N’si”nin Yazımına İlişkin İlgi Çekici Bir Örnek: Brıtısh Lıbrary Or 9515’te Kayıtlı Satır Arası Kur’an Tercümesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, (35), 165-183. DOI: 10.17133/tba.50856
MLA Gül, A . "“Damak N’si”nin Yazımına İlişkin İlgi Çekici Bir Örnek: Brıtısh Lıbrary Or 9515’te Kayıtlı Satır Arası Kur’an Tercümesi". Türklük Bilimi Araştırmaları (2014): 165-183 <http://dergipark.gov.tr/tubar/issue/16976/177416>
Chicago Gül, A . "“Damak N’si”nin Yazımına İlişkin İlgi Çekici Bir Örnek: Brıtısh Lıbrary Or 9515’te Kayıtlı Satır Arası Kur’an Tercümesi". Türklük Bilimi Araştırmaları (2014): 165-183
RIS TY - JOUR T1 - “Damak N’si”nin Yazımına İlişkin İlgi Çekici Bir Örnek: Brıtısh Lıbrary Or 9515’te Kayıtlı Satır Arası Kur’an Tercümesi AU - Ali Gül Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17133/tba.50856 DO - 10.17133/tba.50856 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 183 VL - IS - 35 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - doi: 10.17133/tba.50856 UR - https://doi.org/10.17133/tba.50856 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları “Damak N’si”nin Yazımına İlişkin İlgi Çekici Bir Örnek: Brıtısh Lıbrary Or 9515’te Kayıtlı Satır Arası Kur’an Tercümesi %A Ali Gül %T “Damak N’si”nin Yazımına İlişkin İlgi Çekici Bir Örnek: Brıtısh Lıbrary Or 9515’te Kayıtlı Satır Arası Kur’an Tercümesi %D 2014 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 35 %R doi: 10.17133/tba.50856 %U 10.17133/tba.50856
ISNAD Gül, Ali . "“Damak N’si”nin Yazımına İlişkin İlgi Çekici Bir Örnek: Brıtısh Lıbrary Or 9515’te Kayıtlı Satır Arası Kur’an Tercümesi". Türklük Bilimi Araştırmaları / 35 (October 2014): 165-183. https://doi.org/10.17133/tba.50856