Yıl 2017, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 259 - 271 2017-12-05

An Analysis Narrator And Characters According To Modality in Story “Acıbademdeki Köşk”
“ACIBADEMDEKİ KÖŞK” ÖYKÜSÜNDE ANLATICI VE ANLATI KİŞİLERİNİN KİPLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yrd. Dr. Funda UZDU YILDIZ [1]

164 130

As one of the main elements of narrative, the narrator can be examined in terms of modality like other people in it. It will also reveal the attitude of the narrator to the narrating act. In this study, the narrator has been tried to be analysed with other characters according to modality of semiotics. The main purpose of semiotics is to present the meaning formation. By means of analysing modality of narrator and other characters, their contribution to the meaning formation can be seen corporally. Tanpınar’s short story called ‘Acıbadem’deki Köşk’ is worth examining with regard to the periodical features that symbolised by the characters of the narrative and has been studied by many researches from different points of view. In the present study, the characters of the narrative have been analysed according to the modality and the modalities of the protagonist and the narrator that exist in the narrative as a character have been compared. With this comparison, it has been observed that the contrast between the periods that is thought to be represented by the characters are also parallel to each other in terms of modality

 Anlatının temel unsurlarından olan anlatıcı, anlatıdaki diğer ki- şiler gibi kiplikler açısından incelenebilir. Bu, anlatıcının anlatma eylemine karşı olan tutumunu da ortaya koymayı sağlar. Bu çalışmada anlatı kişileri ile birlikte anlatıcı da göstergebilim kipliklerine göre çözümlenmeye çalı- şılmıştır. Göstergebilimin temel amacı anlam oluşumunu ortaya koymaktır. Kişilerin ve anlatıcının kiplik çözümlemesiyle anlatının anlam oluşumuna yaptıkları katkı daha somut bir şekilde görülebilir. Tanpınar’ın Acıbademdeki Köşk adlı öyküsü anlatı kişilerinin simgelediği dönemsel özellikler açısından incelenmeye değer bir eserdir ve pek çok çalışmada farklı açılardan incelenmiştir. Bu çalışmada da bu öykünün kişileri kipliklerine göre çözümlenerek bir anlatı kişisi olarak anlatının içinde de yer alan anlatıcı ile anlatının başkişisi arasında kiplikler açısından karşılaştırma yapılmıştır. Bu karşılaştırmanın sonucunda anlatı kişilerinin öyküde temsil ettikleri düşü- nülen dönemler arasındaki karşıtlığın kipsel olarak da paralellik gösterdiği görülmüştür. 

 • AKTAŞ, Ş. (2005). Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • BERTRAND¸ D. (2000). Précis de Sémiotique Littéraire. Paris: Nathan-Université.
 • CHANDLER, D. (2007). Semiotics. The Basics. 2nd Edition. London, New York: Routledge.
 • CİVELEK, K. (2008). “Kişi Çözümlemelerinde Göstergebilimsel Yaklaşımlar ve Philippe Hamon Örnekçesi”. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 17, [311-324].
 • DERVİŞCEMALOĞLU, B. (2014). Anlatıbilime Giriş. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • GÜNAY, V. D. (2002). Göstergebilim Yazıları. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • KANTARCIOĞLU, S. (2004). Ahmet Hamdi Tanpınar. Yapıbozumcu ve Semiotik Yaklaşımlar Işığında Tanpınar Hikâyeleri. Ankara: Akçağ yayınları.
 • KIRAN Z. ve KIRAN A. (2007). Yazınsal Okuma Süreçleri. Ankara: Seçkin Yayıncı- lık.
 • OĞUZ, O. (2007). “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Acıbademdeki Köşk Hikayesinde Mekânın Kullanımı”. SDÜ Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 16. Sayfa 163-178.
 • RİFAT M. (1998). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları I¸ İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • UZDU YILDIZ, F. (2012) Göstergebilim Kiplikleri açısından Anlatı Kişilerinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yrd. Dr. Funda UZDU YILDIZ

Bibtex @araştırma makalesi { tubar365394, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2017}, volume = {}, pages = {259 - 271}, doi = {10.17133/tubar.365394}, title = {“ACIBADEMDEKİ KÖŞK” ÖYKÜSÜNDE ANLATICI VE ANLATI KİŞİLERİNİN KİPLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {UZDU YILDIZ, Yrd. Dr. Funda} }
APA UZDU YILDIZ, Y . (2017). “ACIBADEMDEKİ KÖŞK” ÖYKÜSÜNDE ANLATICI VE ANLATI KİŞİLERİNİN KİPLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Türklük Bilimi Araştırmaları, (42), 259-271. DOI: 10.17133/tubar.365394
MLA UZDU YILDIZ, Y . "“ACIBADEMDEKİ KÖŞK” ÖYKÜSÜNDE ANLATICI VE ANLATI KİŞİLERİNİN KİPLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2017): 259-271 <http://dergipark.gov.tr/tubar/issue/32882/365394>
Chicago UZDU YILDIZ, Y . "“ACIBADEMDEKİ KÖŞK” ÖYKÜSÜNDE ANLATICI VE ANLATI KİŞİLERİNİN KİPLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2017): 259-271
RIS TY - JOUR T1 - “ACIBADEMDEKİ KÖŞK” ÖYKÜSÜNDE ANLATICI VE ANLATI KİŞİLERİNİN KİPLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Yrd. Dr. Funda UZDU YILDIZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17133/tubar.365394 DO - 10.17133/tubar.365394 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 271 VL - IS - 42 SN - 1300-7874- M3 - doi: 10.17133/tubar.365394 UR - http://dx.doi.org/10.17133/tubar.365394 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları “ACIBADEMDEKİ KÖŞK” ÖYKÜSÜNDE ANLATICI VE ANLATI KİŞİLERİNİN KİPLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Yrd. Dr. Funda UZDU YILDIZ %T “ACIBADEMDEKİ KÖŞK” ÖYKÜSÜNDE ANLATICI VE ANLATI KİŞİLERİNİN KİPLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2017 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874- %V %N 42 %R doi: 10.17133/tubar.365394 %U 10.17133/tubar.365394
ISNAD UZDU YILDIZ, Yrd. Dr. Funda . "“ACIBADEMDEKİ KÖŞK” ÖYKÜSÜNDE ANLATICI VE ANLATI KİŞİLERİNİN KİPLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Türklük Bilimi Araştırmaları / 42 (Aralık 2017): 259-271. http://dx.doi.org/10.17133/tubar.365394