Amaç

Tübav Bilim Dergisi hakemli bir dergidir. Türkiyede yayınlanmaktadır. Dergi Dergi parkda yayınlanmaktadır.

Kapsam

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri alanınını kapsamaktadır.