Yazım ve Gönderim Kuralları

Dergimize gönderilecek olan makaleler 2017 yılı itibariyle http://dergipark.gov.tr/tubav adresi üzerinden değerlendirmeye kabul edilecektir. Dolayısı ile çalışmalarını dergimize göndermek isteyen yazarların http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubav adresinden gönderim yapmamaları gerekmektedir.

Dergimize makale göndermek için http://dergipark.gov.tr/tubav adresinden giriş yapınız.

Makaleler sisteme yüklenmeden önce Telif Hakkı Devir Sözleşmesinin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, gönderilmesi gereklidir. Yazarların, makalenin özgün bir çalışma olduğunu, makalenin tüm sorumluluğunu üstlendiklerini, makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını ve yayınlanmak üzere herhangi bir yere yollanmadığını, gönderilen makalenin görüldüğünü ve sonuçlarının onaylandığını beyan etmeleri gereklidir. Makale sisteme yüklendikten sonra herhangi bir yazar eklenmesi ya da çıkarılması söz konusu değildir. Böyle bir durumun oluşması halinde, makale iptal edilecektir.

Hakem değerlendirmesinden geçip kabul edildikten sonra makalede herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilemez. Kabul edilen makale dergide yayımlanmadan önce son kontroller için dergi sekreteryası tarafından sorumlu yazara gönderilir ve onay alındıktan sonra basıma geçilir. Yapılan tüm kontrollere rağmen herhangi bir hata olması durumunda, takip eden sayıda düzeltme yapılacaktır. Ancak bu durum onay alınan son baskı metninde, yazar tarafından yapılmış olan hataları kapsamaz. Makalede bir başkasının fikirleri veya sözcüklerinin orijinal halinde veya çok az değiştirilerek kullanımı ya da değiştirilmeksizin ve referans verilmeksizin kullanılması doğrudan intihal olarak değerlendirilir. 


MAKALENİN HAZIRLANMASI

  • Derginin yayın politikası gereğince Türkçe eserlerin yaygınlaştırılması amacıyla makalelerin Türkçe olarak gönderilmesi beklenmektedir. Ancak İngilizce olarak hazırlanan çalışmalar da uygun koşulları sağlaması durumunda değerlendirme için kabul edilmektedir. 

  • Makale; genel olarak giriş, yöntem, bulgular ve sonuca ilişkin kısımlardan oluşmalıdır.

  • Sunulan makale toplam 20 sayfayı geçmemelidir.

  • Eserin başlığı büyük harflerle sayfaya ortalı 14 punto Times New Roman yazı tipinde, metne uygun, kısa ve açık olmalıdır. Başlığın altında, eserin yazar/yazarlarının adı – soyadı, e-posta adresleri ve görev yapmakta oldukları kurum bilgisi (posta adresleri) 12 punto Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır.

  • Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalı ve çalışmayı net olarak ifade etmelidir. Öncelikle Türkçe özet ve sonrasında İngilizce özet verilmelidir. Özet metinleri tek satır aralıklı, 9 punto Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı İngilizce olarak  eklenmelidir. Özetlerin sonunda anahtar kelimeler verilmelidir.

  • Metin sayfanın tek yüzüne, tek satır aralıklı (önce 0 nk, sonra 7 nk), kenarlarda; üstten 3.45 cm, alttan 2.58 cm, sağ ve soldan 3 cm boşluk boşluk bırakılarak, 10 punto Times New Roman Türkçe karakteri ile yazılmalı, gönderilecek çalışma A4 (210x297mm) boyutuna uygun yapıda olmalıdır.

  • Sayfa numaraları verilirken; ilk sayfada sayfa numarası verilmemeli, takip eden sayfalarda sağ alt köşede yer almalıdır.

  • Kaynak Kısmı; gönderim yapılan alanın (fen, sağlık, sosyal) uluslararası yazım kurallarına uygun olmalıdır.