Baş Editör

Doç. Dr. Fevzi HANSU / Assoc. Prof. Dr. Fevzi HANSU

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Director of the Institute of Science and Technology

Siirt Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Siirt, Türkiye

f_hansu@siirt.edu.tr


Editör Yardımcıları

Enstitü Müdür Yardımcısı

Assistant Director of Institute

Doç. Dr. Ali AKGÜL / Assoc. Prof. Dr. Ali AKGÜL 

Siirt Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü, Siirt, Türkiye

aliakgul@siirt.edu.tr


Enstitü Müdür Yardımcısı

Assistant Director of Institute

Dr. Öğr. Üyesi Harun BEKTAŞ / Assist. Prof. Dr. Harun BEKTAŞ 

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Siirt, Türkiye

harunbektas@siirt.edu.tr

Alan Editörleri/Section Editors

Prof. Dr. Dumitru BALEANU

Çankaya Üniversitesi, Department of Mathematics and Computer Science

Prof. Dr. David Grow

Missoury University Of Science And Technology (USA)

Prof. Dr. Mikail ET

Fen-Edebiyat Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Elazığ, TÜRKİYE

Art and Science Faculty, Fırat University, Elazığ, TURKEY

Prof. Dr. Cahit PESEN

Matematik,Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Doç. Dr. Gülizar ALİSOY

Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Böl.

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Necmettin SEZGİN

Mühendislik-Mimarlık, Batman Üniversitesi, Batman, TÜRKİYE

Engineering-Architecture, Batman University, Batman, TURKEY

Prof. Dr. Mustafa İNÇ

Fen-Edebiyat Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Elazığ, TÜRKİYE

Art and Science Faculty, Fırat University, Elazığ,TURKEY

Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fırat Üniversitesi, Elazığ, TÜRKİYE

Electrical Engineering, Fırat University, Elazığ, TURKEY

Prof. Dr. Ahmet ONAY

Botanik, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, TÜRKİYE

Botanics, Dicle University, Diyarbakır, TURKEY

Prof. Dr. Emin SARIPINAR

Organik Kimya, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, TÜRKİYE

Organic Chemistry, Erciyes University, Kayseri, TURKEY

Prof. Dr. Fatin CEDDEN

Hayvan Yetiştirme, Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE Animal Breeding, Ankara University, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Hafız ALİSOY

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, TÜRKİYE

Electronics and Telecommunication Engineering, Namık Kemal University, Tekirdağ, TURKEY

Prof. Dr. Hamdi TEMEL

Farmasötik Kimya, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, TÜRKİYE

Pharmaceutical Chemistry, Dicle University, Diyarbakır,          TURKEY

Prof. Dr. İsmail ÇAKMAK

Fizikokimya, Kafkas Üniversitesi, Kars, TÜRKİYE

Physical Chemistry, Kafkas University, Kars, TURKEY

 

Prof. Dr. İsmail ÇELİK

 

Genel Biyoloji, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, TÜRKİYE

General Biology, Yüzüncü Yıl Üniversitesi University, Van, TURKEY

Prof. Dr. Kıymet GÜVEN

Genel Biyoloji, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE

General Biology, Anadolu University, Eskişehir, TURKEY

Prof. Dr. Orhan DENGİZ

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, TÜRKİYE

Soil Science and Plant Nutrition, Ondokuz Mayıs University, Samsun, TURKEY

 

Prof. Dr. Selma SEVEN ÇALIŞKAN

Zooloji, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Zoology, Gazi University, Ankara, TURKEY

 

Prof. Dr. Vedat PEŞTEMALCI

Genel Fizik, Çukurova Üniversitesi, Adana, TÜRKİYE

General Physics, Çukurova University, Adana, TURKEY

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Asım ALBAY

Makine Mühendisliği, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Mechanical Engineering, Siirt University, Siirt, TURKEY

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Celaleddin YEROĞLU

Bilgisayar Mühendisliği, İnönü Üniversitesi, Malatya, TÜRKİYE

Computer Engineering, İnönü University, Malatya, TURKEY

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Hüsnü KOÇ

Fizik, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Physics, Siirt University, Siirt, TURKEY

Doç. Dr. / Assoc. Prof. İbrahim TEĞİN

Kimya, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Chemistry, Siirt University, Siirt, TURKEY

Editörler Kurulu / Editorial Board

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Necmettin SEZGİN,

Mühendislik-Mimarlık, Batman Üniversitesi, Batman, TÜRKİYE,

Engineering-Architecture, Batman University, Batman, TURKEY

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Mehmet Giyas SAKAR

Fen-Edebiyat Fakültesi, Yüzüncüyıl Üniversitesi, Van, TÜRKİYE

Art and Science Faculty, Yüzüncüyıl University, Van,,TURKEY

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Saba SAMATYA ÖLMEZ

Kimya Mühendisliği, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Chemical Engineering, Siirt University, Siirt, TURKEY

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Veysi OKUMUŞ

Biyoloji, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Biology, Siirt University, Siirt, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi / Dr. Abdurrahman DÜNDAR

Mikrobiyoloji, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, TÜRKİYE

Microbiology, Mardin Artuklu University, Mardin, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi / Dr. Behcet İNAL

Tarımsal Biyoteknoloji, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Agricultural Biotechnology, Siirt University, Siirt, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi. / Dr.  Ebru AKKEMİK

Gıda Mühendisliği, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Food Engineering, Siirt University, Siirt, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi / Dr. Gülen ÖZYAZICI

Tarla Bitkileri, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Field Crops, Siirt University, Siirt, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi / Dr. Abdulkadir KARAKAŞ

Matematik, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Mathematics, Siirt University, Siirt, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi / Dr. Esra KARATAŞ AKGÜL

Matematik, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Mathematics, Siirt University, Siirt, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi / Dr. Seda İĞRET ARAZ

Matematik, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Mathematics, Siirt University, Siirt, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi / Dr. Ramazan KAMA

Matematik, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Mathematics, Siirt University, Siirt, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi / Dr. Coşkun ÇELİK

Matematik, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Mathematics, Siirt University, Siirt, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi / Dr. Mesut BUDAK

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Soil Science and Plant Nutrition, Siirt University, Siirt, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi / Dr. Mine PAKYÜREK

Bahçe Bitkileri, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Horticulture, Siirt University, Siirt, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi / Dr. Mustafa Cemal ÇİFTÇİ

Bitki Koruma, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Plant Protection, Siirt University, Siirt, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi / Dr. Nazire MİKAİL

Zootekni, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Animal Science, Siirt University, Siirt, TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi / Dr. Yusuf AYDIN

Biyosistem Mühendisliği, Siirt Üniversitesi, Siirt, TÜRKİYE

Biosystems Engineering, Siirt University, Siirt, TURKEY

Annarita POLI

Istituto di Chimica Biomolecolare, Napoli, ITALY

Barbara NICOLAUS

Istituto di Chimica Biomolecolare, Napoli, ITALY

Kevin Michael WADE

Animal Science, McGill University, Montreal, CANADA

Ravinesh C. DEO     

School of Agricultural Computational & Environmental Sciences,

University of Southern Queensland, AUSTRALIA

Roger I. CUE

Animal Breeding, McGill University, Montreal, CANADA

Siméon ARSENİYADİS

Institut De Chimie Des Substances Naturelles Centre National De La Recherche Scientifique, FRANCE

Viktorya AVIYENTE

Physical Chemistry, Boğaziçi University, İstanbul, TURKEY

Yanhui GUO

School of Science, Technology and Engineering Management, Saint Thomas University, Miami Gardens, Florida, USA

Makale Gönderme ve Değerlendirme Belgeleri