Başeditör
Ad: Fevzi HANSU
E-posta: f_hansu@siirt.edu.tr
Editör Yrd.
Ad: Doç. Dr. Ali AKGÜL
E-posta: aliakgul@siirt.edu.tr
Editör Yrd.
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Harun BEKTAŞ
E-posta: harunbektas@siirt.edu.tr
Makale Gönderme ve Değerlendirme Belgeleri