Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 60 - 72 2017-10-31

Matematik Başarısına Etki Eden Faktörlerin: Bireysel Faktörlerin Çoklu Uyum Analizi İle Belirlenmesi

Mehmet Tahir HUYUT [1] , Sıddık KESKİN [2]

134 728

Bu çalışmada, Van genelinde orta öğretim dokuzuncu sınıflarda Matematik dersi başarısını etkileyen bireysel faktörler (değişkenler) ve bunlar arasındaki ilişkilerin Çoklu Uyum Analizi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma öncesi, anket sorularının ve kapsamının belirlenmesi için bir ön çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda öğrenciler için hazırlanan anketlerde yer alabilecek sorular belirlenmiş ve 35 soru içeren bir anket oluşturulmuştur. Oluşturulan anket, Van merkezinde 42 farklı liseden rasgele alınan 7 lisede bulunan toplam 471 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde Çoklu Uyum Analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada hedef bilinci oluşan öğrencilerin daha başarılı olduğu, matematiği kalıcı bir şekilde öğrendiğine inanan öğrencilerin üniversite de okumak istedikleri, öğretmeni ile yeterli diyaloğa geçemeyen öğrencilerin not korkusuna sahip olduğu ve daha başarısız oldukları, matematiği öğrenemeyen ve bu dersten korkan öğrencilerin daha başarısız olma eğiliminde oldukları, öğretmenin kullandığı dili anlaşılır bulan öğrencilerin başarıya daha eğilimli oldukları bulunmuştur. Öğretmenlerini cana yakın, yardımsever ve esprili gören öğrencilerin başarı kategorisi ile pozitif ilişkili olduğu görülmüştür. Eğitsel bilgisayar oyunlarının matematik dersini öğrenmeye katkısını etkili bulan öğrencilerin; aynı zamanda sistemli ve disiplinli çalıştığı, konu akabinde bol soru çözdüğü bulunmuştur. Çalışma sonucunda, anket verilerinde çoklu kategorik değişkenler arası ilişkileri incelemede, çoklu uyum analizinin tatminkâr sonuçlar verdiği vurgulanmıştır.

: İnertia (hareketsizlik), çoklu uyum analizi, kategorik değişken, boyut indirgeme
 • Aktürk, D., 2004. Çoklu uyum analizi tekniğinin sosyal bilim araştırmalarında kullanımı. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(2): 218–221.
 • Arslan, H., Çanlı, H., Sabo, H.M., 2012. A research of the effect of attitude, achievement, and gender on mathematic education. Acta Didactica Napocensia, 5(1): 45.
 • Aysan, F., Tanrıöğen, G., Tanrıöğen, A., 1996. Perceived causes of academic failure among the students at the faculty of education at Buca. (Ed: G. Karagözoğlu), Teacher Training for The Twenty First Century. İzmir Buca Eğitim Fakültesi Yayını. s.73
 • Başar, M., Ünal, M., Yalçın, M., 2002. İlköğretim kademesiyle başlayan matematik korkusunun nedenleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Kitabı, 16 Eylül, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, s. 29.
 • Berberoğlu, G., Çelebi, Ö., Özdemir, E., Uysal, E., Yayan, B., 2003. Üçüncü uluslararası fen ve Matematik çalışmasında türk öğrencilerin başarı düzeylerini etkileyen etmenler. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 2(3): 3-14.
 • Coşkun, D., 2007. Kredi kartı kullanımında etkili olan faktörlerin çoklu uygunluk analizi ile incelenmesi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi) Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Dane, A., Kudu, M., Balkı, N., 2009. Lise öğrencilerinin algılarına göre, matematik başarısını olumsuz yönde etkileyen faktörler. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1): 17-34.
 • Doğan, N., Barış, F., 2010. Tutum, değer ve öz yeterlik değişkenlerinin TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 sınavlarında öğrencilerin matematik başarılarını yordama düzeyleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1): 44-50.
 • Dursun, Ş., Dede, Y., 2004. Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik Öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2): 217-230.
 • Escofier, B., Pages J., 1991. Applied Multivariate Analysis in SAR and Environmental Studies. In: Devillers, J., Karcher, W. (Ed), Presentation of Correspondence Analysis and Multiple Correspondence Analysis with the Help of Examples, 2rd edn., Kluwer Academic Publishers, pp. 1-29.
 • Franke, L., Kazemi, E., 2001. Learning to teach mathematics: focus on student thinking. Theory into Practice, 40(2): 102-109.
 • Greenacre, M.J., Hastie, T., 1987. The geometric ınterpretation of correspondence analysis, Jasa, 398 (82): 437- 447.
 • Greenacre, M., 1993. Correspondence Analysis in Practice. Academic Press, Orlando, pp.195.
 • Greenacre, M., Blasius, J., 1998. Visualization of categorical data. Academic Press, San Diego, pp.239-252.
 • Gürsakal, S., 2012. Öğrenci başarı düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1): 441-452.
 • Kaptan, Y., 2010. Sağlık sektöründe kalite iyileştirmesi ve istatistiksel yöntemlerle incelenmesi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Keskin, S., 2001. Çoklu uyum analizi ve bir uygulaması. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(4): 91–95.
 • Kılıç, S., Çene, E., Demir, İ., 2012. Türkiye’deki matematik başarısının öğrenme stratejileri açısından 8 ülkeyle karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (4): 2585-2598.
 • Meece, J., 1996. Gender differences in motivation and strategy use in science: Are girls rote learners? Journal of Research in Science Teaching, 4(33): 345-453.
 • Mendeş, M., 2002. Çoklu Uyum Analizi Tekniğinin Kullanımı. Ziraat Mühendisliği Dergisi, 10 (2): 337.
 • Pehlivan, H., Köseoğlu, P., 2010. Ankara fen lisesi öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38: 225-235.
 • Peker, M., Mirasyedioğlu, Ş., 2003. Lise 2. Sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2): 157-166.
 • Taşdemir, C., 2012. Lise son sınıf öğrencilerinin matematik öz-yeterlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(6): 39-50.
 • Van der, H., Falguerolles, A., Leew, J., 1989. A Combined approach to contingency table analysis using correspondence analysis and longlinear analysis. Applied Statistics, 38(2): 249-292.
 • Yenilmez, K., Midilli, P., 2007. İlköğretim öğrencileri ve velilerin matematik kaygı düzeyleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2): 1-16.
 • Yıldız, S., Turanlı, N., 2010. Öğrenci seçme sınavına hazırlanan öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30: 363-377.
 • Yüksel-Şahin, F., 2004. Ortaöğretim öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin matematik korku düzeyleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 3(5): 57-74.
Konular Çevre Bilimleri
Yayımlanma Tarihi Ekim 2017
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehmet Tahir HUYUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı., Van, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Sıddık KESKİN
Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı., Van, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tubid305387, journal = {Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi}, issn = {2528-8652}, address = {Siirt Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {60 - 72}, doi = {}, title = {Matematik Başarısına Etki Eden Faktörlerin: Bireysel Faktörlerin Çoklu Uyum Analizi İle Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {KESKİN, Sıddık and HUYUT, Mehmet Tahir} }
APA HUYUT, M , KESKİN, S . (2017). Matematik Başarısına Etki Eden Faktörlerin: Bireysel Faktörlerin Çoklu Uyum Analizi İle Belirlenmesi. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 1 (2), 60-72. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tubid/issue/32796/305387
MLA HUYUT, M , KESKİN, S . "Matematik Başarısına Etki Eden Faktörlerin: Bireysel Faktörlerin Çoklu Uyum Analizi İle Belirlenmesi". Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi 1 (2017): 60-72 <http://dergipark.gov.tr/tubid/issue/32796/305387>
Chicago HUYUT, M , KESKİN, S . "Matematik Başarısına Etki Eden Faktörlerin: Bireysel Faktörlerin Çoklu Uyum Analizi İle Belirlenmesi". Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi 1 (2017): 60-72
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Başarısına Etki Eden Faktörlerin: Bireysel Faktörlerin Çoklu Uyum Analizi İle Belirlenmesi AU - Mehmet Tahir HUYUT , Sıddık KESKİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 72 VL - 1 IS - 2 SN - 2528-8652- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi Matematik Başarısına Etki Eden Faktörlerin: Bireysel Faktörlerin Çoklu Uyum Analizi İle Belirlenmesi %A Mehmet Tahir HUYUT , Sıddık KESKİN %T Matematik Başarısına Etki Eden Faktörlerin: Bireysel Faktörlerin Çoklu Uyum Analizi İle Belirlenmesi %D 2017 %J Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi %P 2528-8652- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD HUYUT, Mehmet Tahir , KESKİN, Sıddık . "Matematik Başarısına Etki Eden Faktörlerin: Bireysel Faktörlerin Çoklu Uyum Analizi İle Belirlenmesi". Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi 1 / 2 (Ekim 2017): 60-72.