Turkish History Education Journal
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-4516 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ahmet ŞİMŞEK | http://www.tuhed.org/


Turkish History Education Journal (TUHED) Türkiye’deki tarih eğitimcilerin odağında uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik bir dergidir. Dergimiz, Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda iki kez, çevrim içi (online) yayınlanır.

       TUHED'in ilgi alanı tarih eğitimi/öğretimi, tarihyazımı ve tarih-sosyal bilimler ilişkisidir. Tarih eğitimi/öğretimini temelden etkileyen tarihyazım süreçleri ve tarih alanının sosyal bilimlerle ilişkili durumlarını dikkate alan çalışmaları önemser. TUHED, Türkiye’deki tüm tarih eğitimcilerinin dergisi olma yanında tarih eğitimi alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerin paylaşıldığı, tartışıldığı, kritik edildiği de bir platform olma amacını taşır. 


Okurlarımız için:

Yayınlar ve duyurulardan anında haberdar olabilmeleri için okurlarımızın dergiye üye olmaları önerilir. Bunu, ana sayfanın üst kısmındaki üye girişi bağlantısını kullanarak yapılabilirsiniz. Yayınlanan her sayının İçindekiler sayfası okurlarımıza e-posta yoluyla duyurulacaktır. Dergimize üye olurken kullanıdığınız e-posta adresleri başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Kütüphanelerden Turkish History Education Journal'i açık erişimli dergiler veritabanına dahil etmeleri önerilir. 

Budapeşte Açık Erişim Girişimi çerçevesinde, TUHED açık ve ücretsiz bilgi paylaşımı fikrini desteklemektedir. Bu amaçla, TUHED içeriğine ücretsiz ve sınırsız erişim sağlar.

Turkish History Education Journal

e-ISSN 2147-4516 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ahmet ŞİMŞEK | http://www.tuhed.org/
Kapak Resmi

62.620

55.923


Turkish History Education Journal (TUHED) Türkiye’deki tarih eğitimcilerin odağında uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik bir dergidir. Dergimiz, Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda iki kez, çevrim içi (online) yayınlanır.

       TUHED'in ilgi alanı tarih eğitimi/öğretimi, tarihyazımı ve tarih-sosyal bilimler ilişkisidir. Tarih eğitimi/öğretimini temelden etkileyen tarihyazım süreçleri ve tarih alanının sosyal bilimlerle ilişkili durumlarını dikkate alan çalışmaları önemser. TUHED, Türkiye’deki tüm tarih eğitimcilerinin dergisi olma yanında tarih eğitimi alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerin paylaşıldığı, tartışıldığı, kritik edildiği de bir platform olma amacını taşır. 


Okurlarımız için:

Yayınlar ve duyurulardan anında haberdar olabilmeleri için okurlarımızın dergiye üye olmaları önerilir. Bunu, ana sayfanın üst kısmındaki üye girişi bağlantısını kullanarak yapılabilirsiniz. Yayınlanan her sayının İçindekiler sayfası okurlarımıza e-posta yoluyla duyurulacaktır. Dergimize üye olurken kullanıdığınız e-posta adresleri başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Kütüphanelerden Turkish History Education Journal'i açık erişimli dergiler veritabanına dahil etmeleri önerilir. 

Budapeşte Açık Erişim Girişimi çerçevesinde, TUHED açık ve ücretsiz bilgi paylaşımı fikrini desteklemektedir. Bu amaçla, TUHED içeriğine ücretsiz ve sınırsız erişim sağlar.

Spring 2018 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE TARİHİ ÖĞRETİMİ ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İÇERİK ANALİZİ
  Sayfalar 1 - 16
  Özgür AKTAŞ, Mehmet ŞAHİNGÖZ, Serdar ERKAN
 2. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MİLLET KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  Sayfalar 17 - 42
  Muzaffer ÇATAK, Çağlar YILDIZ
 3. TARİH VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATATÜRK İLKELERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ
  Sayfalar 43 - 68
  Yasemin ER TUNA
 4. SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ, EK KAYNAK ve MATERYAL OLARAK TARİHİ ROMAN KULLANMA YETERLİKLERİNİN DERS PLANLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 69 - 91
  İhsan ÜNLÜ, Alper KAŞKAYA
 5. EĞİTİMDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE TARİHTEN BİR ÖRNEK: ANTİK YUNAN
  Sayfalar 92 - 112
  Evren ŞAR İŞBİLEN, Derya ÇIĞIR DİKYOL
 6. SANAL MÜZELERİN TARİH DERSLERİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 113 - 153
  Ramazan KAYA, Osman OKUMUŞ
 7. EN GÜVENİLİR KAYNAK HANGİSİ? OSMANLI-SAFEVİ İLİŞKİLERİNDE OSMANLI, FARS VE AVRUPA KAYNAKLARININ MUKAYESESİ
  Sayfalar 154 - 167
  Zahit ATÇIL
 8. GEÇ ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHÇİLİĞİNDE GERİLEME PARADİGMASI: SOSYO-EKONOMİK ve SİYASAL TARİHÇİLİK AÇISINDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 168 - 185
  Fatih DURGUN
 9. Yayın Kritiği: GEÇMİŞİ SUSTURMAK; TARİHİN ÜRETİLMESİ VE İKTİDAR
  Sayfalar 186 - 200
  Refik TURAN
 10. Yayın Kritiği: YAŞAYAN TÜRK TARİHÇİLERİ
  Sayfalar 201 - 215
  Emel AKBAŞ
 11. Çeviri: TARİH PROGRAMLARI HAKKINDA
  Sayfalar 216 - 226
  Selen YAKAR
 12. Çeviri: TÜRKLERDEN TERCÜME ETMEK
  Sayfalar 227 - 239
  Sibel YALI
 13. Çeviri: TARİHSEL DÜŞÜNME KRİTERLERİ: KANADA ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SİSTEMİ İÇİN BİR ÇERÇEVE
  Sayfalar 240 - 250
  Sibel YALI