Dergimizin yeni yani politikası gereğince, değerlendirme süreci tamamlanmış makaleler, yayın planına alındıkları sayıya istinaden, planlanan yayın tarihini beklemeden, yayına kabul edildikleri tarih esas alınarak peyderpey yayınlanacaktır.