Hakem Kurulu


Ramazan KAYA

Turkey
ramco@atauni.edu.tr
Hakkında: ÖZGEÇMİŞ 1974 yılında İzmir ili Karşıyaka ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Karşıyaka’da tamamladı. 1992’de Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Orta öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’nı kazandı. 1996 yılında bu programdan mezun olarak aynı yıl Kayseri ili Sarıoğlan ilçesi Şehit Hacıbey Kaya Lise’sinde tarih öğretmeni olarak göreve başladı. 1997’de Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Orta öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 1998’de “XV ve XVI. Yüzyıllarda Koyulhisar Kazası’nın Sosyo-İktisadi Yapısı” adlı yüksek lisans tezini, 2005’te ise “Öğrencilerin Tarih Sunum Araçlarına Yaklaşımı (Erzurum Örneği) adlı doktora tezini tamamladı. 2006’da aynı anabilim dalına Yrd. Doç. Dr. Olarak atanan Kaya, Şubat 2017 tarihinde, Tarihi Eğitimi alanında Doçent ünvanını almıştır. Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda Özel Öğretim Yöntemleri ve Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı adlı dersleri yürüten Kaya, evli ve bir çocuk babasıdır.