Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 187 - 207 2017-05-29

TÂRİH USÛLÜNE DÂʼİR
TÂRİH USÛLÜNE DÂʼİR

Haluk KAYICI [1]

186 166

Târih, beşerî mâʻrifetler arasında mevkiʻini henüz vuzûh ile almamıştır. Bir zamanlar ilimlerin teşrîfatı, haysiyeti, birbirine nazaran kıdem ve ehliyeti vardı. Târih bu mertebeler arasında kendisine pek kıymetli bir mevkiʻ ayırmıştı. Kâʼinatın bütün sırlarının miftâhı onun elinde idi. Beşerin bütün felâket ve saʻâdetlerinin sebebini bilir, azîmet ve ikbâllerini, husûf ve inhizâmlarını îzâh eder, karanlıklarıyla bize esrarlı kuytu gecelerin hayâlini veren mâzîyi bir şûʻlesiyle aydınlatır, bize hayâlî şahrahlar gösterir. Ahlâk, vicdân, fazîlet biʼl-hassa vatanperverlik onun şûʻlesiyle rûhlarımızda uyanır. Milletlerin rûhunu bilir ve en sonra o bir cihan mahkemesidir, zâlimleri muhâkeme ve târih huzûrunda onları mahkûm eder. Mazlûmlara, biʼl-hassa zavallı maktûllere fazla acır. Bu sûretle mâzî anlaşıldıktan sonra istikbâl gayet kolaydır. Ve mâzîden istikbâle bir istikrâ bize, biʼl-hassa memleketi idâre edenlere, en kuvvetli bir tefekkür iksiri olur. Ve bâʻzan daha cürʼetle târih bugünkü veya gelecek nesillere yol göstermekle iktifâ etmeyip mâzîdeki kahramanlara da nasîhat verir.

  • Yeni Mecmua, C. 2, S. 52, 13 Temmuz 1918, Tanin Matbaası, İstanbul, s. 514-517.
  • Ch. V. Langlois, Ch. Seignobos, Tarih Tetkiklerine Giriş, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010.
Subjects Social Sciences and Humanities
Journal Section Translate
Authors

Author: Haluk KAYICI
Institution: Trakya Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @translation { tuhed304284, journal = {Turkish History Education Journal}, issn = {}, eissn = {2147-4516}, address = {Ahmet ŞİMŞEK}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {187 - 207}, doi = {}, title = {TÂRİH USÛLÜNE DÂʼİR}, key = {cite}, author = {KAYICI, Haluk} }
APA KAYICI, H . (2017). TÂRİH USÛLÜNE DÂʼİR. Turkish History Education Journal, 6 (1), 187-207. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tuhed/issue/27939/304284
MLA KAYICI, H . "TÂRİH USÛLÜNE DÂʼİR". Turkish History Education Journal 6 (2017): 187-207 <http://dergipark.gov.tr/tuhed/issue/27939/304284>
Chicago KAYICI, H . "TÂRİH USÛLÜNE DÂʼİR". Turkish History Education Journal 6 (2017): 187-207
RIS TY - JOUR T1 - TÂRİH USÛLÜNE DÂʼİR AU - Haluk KAYICI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Turkish History Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 207 VL - 6 IS - 1 SN - -2147-4516 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turkish History Education Journal TÂRİH USÛLÜNE DÂʼİR %A Haluk KAYICI %T TÂRİH USÛLÜNE DÂʼİR %D 2017 %J Turkish History Education Journal %P -2147-4516 %V 6 %N 1 %R %U