Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 140 - 162 2017-05-29

2017 TASLAK TARİH 9-10-11, TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYET TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ
THE CRITIQUE of DRAFT HIGH SCHOOL HISTORY CURRICULUMS

Ahmet ŞİMŞEK [1]

395 835

2013 ve 2014’te TUBİTAK merkezli başlanan ve akîm kalan tarih program geliştirme çalışmaları dışında, 2015 yılında başlatılan ve 2016 yılında taslak olarak paylaşılan Tarih Öğretim Programı geliştirilmişti. Ancak program; özellikle dili, bazı uç kazanımları ve 10. sınıftaki aşırı yoğun içerik durumu gibi nedenlerle çok fazla eleştiriye (Şimşek, 2016) uğradığı için geri çekilmiş, MEB’in tabiri caizse “kapalı devre” gerçekleştirdiği “program geliştirme çalıştayları” (daha çok sadeleştirme mi demeli?) neticesinde düzenlenerek bugünkü 2017 Taslak Tarih Programına dönüştürüldüğü görülmüştür.

2013 ve 2014’te TUBİTAK merkezli başlanan ve akîm kalan tarih program geliştirme çalışmaları dışında, 2015 yılında başlatılan ve 2016 yılında taslak olarak paylaşılan Tarih Öğretim Programı geliştirilmişti. Ancak program; özellikle dili, bazı uç kazanımları ve 10. sınıftaki aşırı yoğun içerik durumu gibi nedenlerle çok fazla eleştiriye (Şimşek, 2016) uğradığı için geri çekilmiş, MEB’in tabiri caizse “kapalı devre” gerçekleştirdiği “program geliştirme çalıştayları” (daha çok sadeleştirme mi demeli?) neticesinde düzenlenerek bugünkü 2017 Taslak Tarih Programına dönüştürüldüğü görülmüştür.

 • Akıncı, M. H. (2011). 9. Sınıf tarih dersi yeni öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Aktekin, S. & Ceylan, D. (2012). 9. sınıf yeni tarih dersi öğretim programı ile ilgili öğretmen görüşleri. Milli eğitim, 194, 253-267.
 • Baykal, A. (2017a). T.C. MEB 2017 müfredat taslağında Türk kültür ve medeniyet tarihi. 13.02.2017 tarihinde www.academia.edu adresinden alınmıştır.
 • Baykal, A. (2017b). 2017 lise tarih 9-11 müfredat taslağı. 13.02.2017 tarihinde www.academia.edu adresinden alınmıştır.
 • Çağdaş Türk ve dünya tarihi dersi öğretim programı (2017). 01.02.2017 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden alınmıştır.
 • Dinç, E. (2011). Eski ve yeni ortaöğretim tarih programının amaç ve içerik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2135-2153.
 • Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programları 9-10-11 (2017). 01.02.2017 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden alınmıştır.
 • Özkan, G. (2011). 2008-2009 öğretim yılında yürürlüğe giren ortaöğretim 9. sınıf tarih öğretim programının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk, İ. H. (2009). Yeni ortaöğretim tarih programları üzerine eleştirel bir inceleme. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs 2009, Çanakkale.
 • Şimşek, A. (2016), Yayın kritiği: taslak tarih öğretim programı (eleştiriler-öneriler). Turkish History Education Journal, 5, (1), 316-331.
 • Turan, R. (2015). Tarih öğretmenlerinin lise tarih derslerinin genel amaçlarının öğrencilere kazandırılma düzeylerine ilişkin görüşleri (Ankara ili örneği). Turkish Journal of Educational Studies, 2(3), 139-180.
 • Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi öğretim programı (2017). 01.02.2017 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden alınmıştır.
Subjects Social Sciences and Humanities
Journal Section Review Articles
Authors

Author: Ahmet ŞİMŞEK
Institution: İstanbul University
Country: Turkey


Bibtex @book review { tuhed316700, journal = {Turkish History Education Journal}, issn = {}, eissn = {2147-4516}, address = {Ahmet ŞİMŞEK}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {140 - 162}, doi = {}, title = {2017 TASLAK TARİH 9-10-11, TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYET TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, Ahmet} }
APA ŞİMŞEK, A . (2017). 2017 TASLAK TARİH 9-10-11, TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYET TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ. Turkish History Education Journal, 6 (1), 140-162. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tuhed/issue/27939/316700
MLA ŞİMŞEK, A . "2017 TASLAK TARİH 9-10-11, TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYET TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ". Turkish History Education Journal 6 (2017): 140-162 <http://dergipark.gov.tr/tuhed/issue/27939/316700>
Chicago ŞİMŞEK, A . "2017 TASLAK TARİH 9-10-11, TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYET TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ". Turkish History Education Journal 6 (2017): 140-162
RIS TY - JOUR T1 - 2017 TASLAK TARİH 9-10-11, TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYET TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ AU - Ahmet ŞİMŞEK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Turkish History Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 162 VL - 6 IS - 1 SN - -2147-4516 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turkish History Education Journal 2017 TASLAK TARİH 9-10-11, TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYET TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ %A Ahmet ŞİMŞEK %T 2017 TASLAK TARİH 9-10-11, TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYET TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ELEŞTİRİSİ %D 2017 %J Turkish History Education Journal %P -2147-4516 %V 6 %N 1 %R %U