Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, Sayfalar 395 - 409 2017-10-26

Yayın Kritiği: DÜNYADA TARİHÇİLİK

Emel AKBAŞ [1]

364 368

Dünya tarihçilerini bir araya getirip derleyen çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Ülkemizde ise bu konuda son yıllara kadar ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Literatürdeki bu eksikliği doldurmak ve gerek tarih öğrencilerinin gerekse de tarih araştırmacılarının tarihçiyi, tarih yazım metodunu ve “Opus Magnum”unu bir arada bulacağı bir çalışmayı hayata geçirmek isteyen Şimşek, editörlüğünü üstlendiği Dünyada Tarihçilik adlı kitabı tamamlayarak Pegem Akademi aracılığıyla yayınlamıştır. 2016’da çıkan Türk Tarihçileri adlı kitabın ardından bir serinin ikinci kitabı olarak çıkan bu çalışma içerisinde yer alan tarihçileri, tabir-i caizse onları en iyi tanıyan araştırmacılara yazdırmıştır. 

Kritik, Dünyada Tarihçilik
 • Acun, F. (2017). Modern çağda uygarlık tarihçiliği ve Arnold Toynbee. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Alkan, N. (2017). Modern tarihçiliğin kurucusu ve tarihte “Tanrı’nın İradesi” ni arayan tarihçi: Leopold von Ranke. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Arpacı, M. (2017). Zihniyet tarihçiliği ve Georges Duby. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Aydın, H., (2017). Ortaçağ İslam dünyasında tarihçilik: Taberî ve İbn Haldûn, A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Braudel, F. (1989). Akdeniz ve akdeniz dünyası. Çev. M. A. Kılıçbay. 2.C. İstanbul: Eren.
 • Braudel, F. (1983). 1950’lerde tarihin durumu, Çev. Zeki Arıkan. Tarih İncelemeleri Dergisi, İzmir, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, C.1, S. 1, s. 133.
 • Carr, E. H. (1980). Tarih nedir? Çev. M. Gürtürk. İstanbul: Birikim.
 • Collingwood, R. G. (1990). Tarih tasarımı, Çev. Kurtuluş Dünçer. İstanbul: Ara.
 • Çaykent, Ö. (2017). Aydınlanma tarih yazıcılığı ve Edward Gibbon. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Demir, M. (2017). Antik Yunan tarihçiliği: Herodotos ve Thukydides. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Durgun, F. (2017). Ortaçağ Avrupa’sında tarihyazımı: Bede. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Foucault, M. (1994). Kelimeler ve şeyler, Çev. M. A. Kılıçbay. Ankara: İmge.
 • Genç, Ö. (2017). Rönesans döneminde Avrupa tarih yazımı ve Niccolo Machiavelli. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Görgün, H. (2017). Modern Arap tarihçiliği ve Muhammed Şefik Gurbal. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Işıksel, G. (2017). Modern Fransız tarihçiliğinin doğuşu ve Jules Michelet. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Kanlıdere, A. (2017). Dünya tarihçiliği: Marshall Hodgson. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Kılıçbay, M. A. (2017). Annales okulu ve Fernand Braudel, A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara, Pegem.
 • Macit, A. (2017). Çağdaş İslam tarihçiliği ve Muhammed Hamidullah. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Özbaran, S. (2015). Tarih, tarihçi ve toplum. İstanbul: Yakın.
 • Özcan, A. (1993). Cemaleddin Mehmed, Karslızade. Diyanet İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Türk Diyanet Vakfı, C.7, İstanbul: TDV, 7, s. 312-313.
 • Özlem, D. (2015), Tarih felsefesi. İstanbul: Notos.
 • Sunar, L. (2017). Batı Ruhu’nu kurtarmak: karşılaştırmalı medeniyetler tarihi ve Max Weber. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Sungur, H. (2017). Amerika Birleşik Devletleri’nde tarihyazımı ve Howard Zinn. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Talbot, M. (2017). İngiliz whig tarihçiliği ve Thomas Carlyle. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Tezcan, S. (2017). Avrupa’da ortaçağın rehabilitasyonu ve Umberto Eco. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Yalı, S. (2017). Kültür tarihçiliği ve Peter Burke. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Yaşa, F. (2017). Mikro tarihçilik ve Carlo Ginzburg. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tarihçilik. Ankara: Pegem.
 • Web1: YÖK noktalama işaretleri hakkında bilgi 11.10.2017 tarihinde http://tdk.gov.tr/index.php option=com_content&view=article&id=187:Noktala ma-Isaretleri-Aciklamalar&catid=50:yazm-kurallar&Itemid=132 adresinden alınmıştır.
Konular
Dergi Bölümü Kritik Temelli Çalışmalar
Yazarlar

Yazar: Emel AKBAŞ
Ülke: Turkey


Bibtex @kitap İncelemesi { tuhed346873, journal = {Turkish History Education Journal}, issn = {}, eissn = {2147-4516}, address = {Ahmet ŞİMŞEK}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {395 - 409}, doi = {}, title = {Yayın Kritiği: DÜNYADA TARİHÇİLİK}, key = {cite}, author = {AKBAŞ, Emel} }
APA AKBAŞ, E . (2017). Yayın Kritiği: DÜNYADA TARİHÇİLİK. Turkish History Education Journal, 6 (2), 395-409. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tuhed/issue/31627/346873
MLA AKBAŞ, E . "Yayın Kritiği: DÜNYADA TARİHÇİLİK". Turkish History Education Journal 6 (2017): 395-409 <http://dergipark.gov.tr/tuhed/issue/31627/346873>
Chicago AKBAŞ, E . "Yayın Kritiği: DÜNYADA TARİHÇİLİK". Turkish History Education Journal 6 (2017): 395-409
RIS TY - JOUR T1 - Yayın Kritiği: DÜNYADA TARİHÇİLİK AU - Emel AKBAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Turkish History Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 395 EP - 409 VL - 6 IS - 2 SN - -2147-4516 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turkish History Education Journal Yayın Kritiği: DÜNYADA TARİHÇİLİK %A Emel AKBAŞ %T Yayın Kritiği: DÜNYADA TARİHÇİLİK %D 2017 %J Turkish History Education Journal %P -2147-4516 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD AKBAŞ, Emel . "Yayın Kritiği: DÜNYADA TARİHÇİLİK". Turkish History Education Journal 6 / 2 (Ekim 2017): 395-409.