Turkish Journal of Primary Education
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-3873 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Soner Mehmet Özdemir | http://dergipark.gov.tr/tujped

“Turkish Journal of Primary Education” 2016 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve bilimsel uluslararası bir dergidir ve yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye kabul edilen çalışmalar online olarak yayınlanmaktadır. “Turkish Journal of Primary Education” ilkokul ve ortaokul düzeyindeki alanlarda yapılan özgün nitelikteki çalışmaların yayınlayarak eğitim-öğretim süreçleri ve öğretmen yetiştirme alanında mevcut durumları ortaya koyma, sorunlara dikkat çekme ve çözüm önerileri getirme vb. katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.

Dergiye aşağıdaki alanlarda özgün çalışmalar kabul edilmektedir.

Sınıf eğitimi ve sınıf öğretmeni yetiştirme, okul öncesi eğitimi ve öğretmen yetiştirme, Türkçe eğitimi (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) ve öğretmen yetiştirme, sosyal bilgiler eğitimi (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) ve öğretmen yetiştirme, fen eğitimi (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) ve öğretmen yetiştirme, matematik eğitimi (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) ve öğretmen yetiştirme, yabancı dil eğitimi (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) ve öğretmen yetiştirme, güzel sanatlar eğitimi (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) ve öğretmen yetiştirme, beden eğitimi (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) ve öğretmen yetiştirme, rehberlik ve psikolojik danışma (ilkokul ve ortaokul düzeyinde).Not: (2018'den itibaren dergimizin yayın sıklığı, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 sayıya çıkarılmıştır.)

Turkish Journal of Primary Education

e-ISSN 2602-3873 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Soner Mehmet Özdemir | http://dergipark.gov.tr/tujped
Kapak Resmi

1.694

13.425

“Turkish Journal of Primary Education” 2016 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve bilimsel uluslararası bir dergidir ve yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye kabul edilen çalışmalar online olarak yayınlanmaktadır. “Turkish Journal of Primary Education” ilkokul ve ortaokul düzeyindeki alanlarda yapılan özgün nitelikteki çalışmaların yayınlayarak eğitim-öğretim süreçleri ve öğretmen yetiştirme alanında mevcut durumları ortaya koyma, sorunlara dikkat çekme ve çözüm önerileri getirme vb. katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.

Dergiye aşağıdaki alanlarda özgün çalışmalar kabul edilmektedir.

Sınıf eğitimi ve sınıf öğretmeni yetiştirme, okul öncesi eğitimi ve öğretmen yetiştirme, Türkçe eğitimi (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) ve öğretmen yetiştirme, sosyal bilgiler eğitimi (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) ve öğretmen yetiştirme, fen eğitimi (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) ve öğretmen yetiştirme, matematik eğitimi (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) ve öğretmen yetiştirme, yabancı dil eğitimi (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) ve öğretmen yetiştirme, güzel sanatlar eğitimi (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) ve öğretmen yetiştirme, beden eğitimi (ilkokul ve ortaokul düzeyinde) ve öğretmen yetiştirme, rehberlik ve psikolojik danışma (ilkokul ve ortaokul düzeyinde).Not: (2018'den itibaren dergimizin yayın sıklığı, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 sayıya çıkarılmıştır.)

TUJPED (Turkish Journal of Primary Education) 2018 Aralık (Cilt 3, Sayı 2) sayısı yayınlandı. Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 2 - Ara 2018