Turkish Journal of Primary Education
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-3873 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Soner Mehmet Özdemir |

“Turkish Journal of Primary Education” 2016 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve bilimsel uluslararası bir dergidir ve yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye kabul edilen çalışmalar online olarak yayınlanmaktadır. “Turkish Journal of Primary Education” ilkokul ve ortaokul düzeyindeki alanlarda yapılan özgün nitelikteki çalışmaların yayınlayarak eğitim-öğretim süreçleri ve öğretmen yetiştirme alanında mevcut durumları ortaya koyma, sorunlara dikkat çekme ve çözüm önerileri getirme vb. katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.

Derginin Kapsamı

Dergide öncelikli olarak sınıf eğitimi alanındaki özgün ampirik ve derleme türü makalelerin yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra aşağıdaki alanlarda da özgün çalışmalar kabul edilmektedir.

Okul öncesi eğitimi

Türkçe eğitimi (ilköğretim düzeyinde)

Sosyal bilgiler eğitimi (ilköğretim düzeyinde)

Fen bilgisi eğitimi (ilköğretim düzeyinde)

Matematik (ilköğretim düzeyinde)

Yabancı dil eğitimi (ilköğretim düzeyinde)

Güzel sanatlar eğitimi (ilköğretim düzeyinde)

Beden eğitimi (ilköğretim düzeyinde)


Not: (2018'den itibaren dergimizin yayın sıklığı, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 sayıya çıkarılmıştır.)

Turkish Journal of Primary Education

e-ISSN 2602-3873 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Soner Mehmet Özdemir |
Kapak Resmi

1.118

5.218

“Turkish Journal of Primary Education” 2016 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve bilimsel uluslararası bir dergidir ve yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye kabul edilen çalışmalar online olarak yayınlanmaktadır. “Turkish Journal of Primary Education” ilkokul ve ortaokul düzeyindeki alanlarda yapılan özgün nitelikteki çalışmaların yayınlayarak eğitim-öğretim süreçleri ve öğretmen yetiştirme alanında mevcut durumları ortaya koyma, sorunlara dikkat çekme ve çözüm önerileri getirme vb. katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.

Derginin Kapsamı

Dergide öncelikli olarak sınıf eğitimi alanındaki özgün ampirik ve derleme türü makalelerin yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra aşağıdaki alanlarda da özgün çalışmalar kabul edilmektedir.

Okul öncesi eğitimi

Türkçe eğitimi (ilköğretim düzeyinde)

Sosyal bilgiler eğitimi (ilköğretim düzeyinde)

Fen bilgisi eğitimi (ilköğretim düzeyinde)

Matematik (ilköğretim düzeyinde)

Yabancı dil eğitimi (ilköğretim düzeyinde)

Güzel sanatlar eğitimi (ilköğretim düzeyinde)

Beden eğitimi (ilköğretim düzeyinde)


Not: (2018'den itibaren dergimizin yayın sıklığı, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 sayıya çıkarılmıştır.)