Kapak Resmi
0     |     0
Dergi Sayıları
http://dergipark.gov.tr/tulip
 • Türk Dilbilimi ve Filolojisi dergisi; uluslararası, hakemli bir dilbilim ve filoloji dergisidir. Yılda iki sayı yayımlanır. Kısaltması Tulip’tir.
 • Türk dillerinin tamamı, tarihi dönemleri de dahil olmak üzere, Türk Dilbilimi ve Filolojisi'nin ilgi alanına girer.
 • Türk Dilbilimi ve Filolojisi dergisinde Türk dilleri hakkında araştırma, derleme, alandan derlenmiş metin, tarihi metin, çeviri, değerlendirme, eleştiri, haber, duyuru, editöre mektup türü dilbilim ve filoloji yazıları yayımlanır. Teknik altyapımızın uygun olması durumunda metinlere ait ses ve görüntü kaydına yer verilmesi düşünülmektedir.
 • Türk Dilbilimi ve Filolojisi dergisinde Türk dillerinin anadili ve yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili çalışmalara da yer verilir.
 • Türk Dilbilimi ve Filolojisi dergisinde, doğrudan Türk dilleriyle ilgili olmamakla birlikte Türk dillerinin araştırılması açısından önemli olduğu düşünülen teorik yazılar da yayımlanır.
 • Başka bir dilde yayımlanmış olmakla birlikte Türkçe ulaşılır olmasında yarar görülen yazılar çeviri oldukları belirtilmek suretiyle dergide yayımlanabilir.
 • Derginin ilgi alanına giren konularda araştırma yapan akademisyenler dergiye yazı gönderebilir. Yazılarda akademik araştırma yöntemlerine ve etik kurallara uygunluk aranır.
 • Dergide yazı yayımlama konusunda öncelikli yazar, yazı ve kurum yoktur, dergiye gelen bütün yazılar aynı değerlendirme süreçlerinden geçer.
 • Türk Dilbilimi ve Filolojisi dergisi ilgi alanına giren konulardaki akademik yayınlarla ilgili eleştiri, değerlendirme, tanıtma yazılarını önemser, bu tür yazıların yazılmasını ve yayımlanmasını, eser merkezli olmak kaydıyla, teşvik eder.
 • Türk Dilbilimi ve Filolojisi dergisi, ilgi alanına giren konularda farklı ülkelerde çalışan araştırmacıları buluşturma amacını taşır.
 • Dergi Yayın Kurulu uygun gördüğü konularda özel sayı, armağan sayı ve dosya hazırlayabilir.

Hakkımızda

Türk Dilbilimi ve Filolojisi, Türk dilini ilgilendiren çeşitli konularda araştırma yapan akademisyenleri buluşturmayı amaçlayan uluslararası, hakemli bir yayın organıdır. Türk Dilbilimi ve Filolojisi dergisi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyeleri öncülüğünde yurt içinden ve yurt dışından Türkolog ve dilbilimciler tarafından çıkarılmaktadır. Dergiye katkısı olanlar ilgili kurullarda belirtilmiştir. 

Başlarken

Farklı bağlamlarda iş ve gönül birliği içinde olduğum çok sayıda Türkolog ve dilbilimci arkadaşım var. Onların bir kısmıyla yaptığım görüşmeler, çeşitli dergilerdeki görevlerimiz sırasında kazandığımız deneyimlerden uzmanlık alanımıza dönük bir yayın organında yararlanmanın gerekli olduğunu ortaya çıkardı. Bu amaçla Türk Dilbilimi ve Filolojisi dergisini çıkamasına öncülük etmeye karar verdim. Hazırlık döneminde fikirlerine başvurduğum meslektaşlarımın önemli bir kısmı derğinin Yayın Kurulu başta olmak üzere kurullarında görev almaktadır. 

Kurullarda görev alan arkadaşlarımızın dergiye doğal olarak daha fazla katkısı olacaktır. Ancak Türk Dilbilimi ve Filoloji dergisi dil bilim ve filoloji alanlarında çalışan meslektaşlarımızın bilgi, görgü ve deneyimlerinden yazar, hakem, okuyucu olarak yararlanacaktır. Amacımız, Türk Dilbilimi ve Filolojisi dergisini kısa sürede alanda saygın, aranan bir yayın organına dönüştürmektedir.

Derginin teknik alt yapısını DergiPark Akademi sağlamaktadır. Destekleri için DergiPark yetkililerine teşekkür ederim.

Prof. Dr. Nurettin Demir