Kapak Resmi
0     |     0
Arşiv
http://dergipark.gov.tr/tulip

Türk Dilbilimi ve Filolojisi dergisi; uluslararası, hakemli bir dilbilim ve filoloji dergisidir. Yılda iki sayı yayımlanır. Kısaltması Tulip’tir. Türk dillerinin tamamı, tarihi dönemleri de dahil olmak üzere, Türk Dilbilimi ve Filolojisi'nin ilgi alanına girer. Dergide Türk dilleri hakkında araştırma, derleme, alandan derlenmiş metin, tarihi metin, çeviri, değerlendirme, eleştiri, haber, duyuru, editöre mektup türü dilbilim ve filoloji yazıları yayımlanır. Teknik altyapımızın uygun olması durumunda metinlere ait ses ve görüntü kaydına yer verilmesi düşünülmektedir. Bunun yanı sıra dergide Türk dillerinin anadili ve yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili çalışmalara da yer verilir. Doğrudan Türk dilleriyle ilgili olmamakla birlikte Türk dillerinin araştırılması açısından önemli olduğu düşünülen teorik yazılar da yayımlanır. Başka bir dilde yayımlanmış olmakla birlikte Türkçe ulaşılır olmasında yarar görülen yazılar çeviri oldukları belirtilmek suretiyle dergide yayımlanabilir.

Derginin ilgi alanına giren konularda araştırma yapan akademisyenler dergiye yazı gönderebilir. Yazılarda akademik araştırma yöntemlerine ve etik kurallara uygunluk aranır. Dergide yazı yayımlama konusunda öncelikli yazar, yazı ve kurum yoktur, dergiye gelen bütün yazılar aynı değerlendirme süreçlerinden geçer.

Türk Dilbilimi ve Filolojisi dergisi ilgi alanına giren konulardaki akademik yayınlarla ilgili eleştiri, değerlendirme, tanıtma yazılarını önemser, bu tür yazıların yazılmasını ve yayımlanmasını, eser merkezli olmak kaydıyla, teşvik eder. Dergi ilgi alanına giren konularda farklı ülkelerde çalışan araştırmacıları buluşturma amacını taşır. Dergi Yayın Kurulu uygun gördüğü konularda özel sayı, armağan sayı ve dosya hazırlayabilir.


MAKALE ÇAĞRISI

Dergimizin Ocak 2018'de yayımlanması planlanan ilk sayısı için makale kabulüne başlanmıştır.