Kapak Resmi
0     |     0
Arşiv
http://dergipark.gov.tr/tulip

Turkic Linguistics and Philology (Türk Dilbilimi ve Filolojisi) dergisi; uluslararası, hakemli bir dilbilim ve filoloji dergisidir. Yılda iki sayı yayımlanır. Kısaltması TULIP’tir. Türk dillerinin tamamı, tarihi dönemleri de dahil olmak üzere, Turkic Linguistics and Philology'nin  ilgi alanına girer. Dergide Türk dilleri hakkında araştırma, derleme, alandan derlenmiş metin, tarihi metin, çeviri, değerlendirme, eleştiri, haber, duyuru, editöre mektup türü yazılar yayımlanır. Teknik altyapımızın uygun olması durumunda metinlere ait ses ve görüntü kaydına yer verilmesi düşünülmektedir. Bunun yanı sıra dergide Türk dillerinin anadili ve yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili çalışmalara da yer verilir. Dergide ayrıca doğrudan Türk dilleriyle ilgili olmamakla birlikte Türk dillerinin araştırılması açısından önemli olduğu düşünülen teorik yazılar da yayımlanır. Başka bir dilde yayımlanmış olmakla birlikte Türkçe ulaşılır olmasında yarar görülen yazılar çeviri oldukları belirtilmek suretiyle dergide yayımlanabilir.

Derginin ilgi alanına giren konularda araştırma yapan akademisyenler dergiye yazı gönderebilir. Yazılarda akademik araştırma yöntemlerine ve etik kurallara uygunluk aranır. Dergide yazı yayımlama konusunda öncelikli yazar, yazı ve kurum yoktur, dergiye gelen bütün yazılar aynı değerlendirme süreçlerinden geçer.

Turkic Linguistics and Philology dergisi ilgi alanına giren konulardaki akademik yayınlarla ilgili eleştiri, değerlendirme, tanıtma yazılarını önemser, bu tür yazıların yazılmasını ve yayımlanmasını, eser merkezli olmak kaydıyla, teşvik eder.

Turkic Linguistics and Philology ilgi alanına giren konularda farklı ülkelerde çalışan araştırmacıları buluşturma amacını taşır. 

Dergi Yayın Kurulu uygun gördüğü konularda özel sayı, armağan sayı ve dosya hazırlayabilir.


MAKALE ÇAĞRISI

Dergimizin Ocak 2018'de yayımlanması planlanan ilk sayısı için makale kabulüne başlanmıştır.


The journal of Turkic Linguistics and Philology is an international, refereed linguistics and philology journal. It is published twice a year. It’s abbreviation is TULIP. All Turkic languages, including historical periods, are of interest to Turkic Linguistics and Philology. Articles dealing with Turkic Languages, compilations, texts compiled from the field, historical texts; papers such as translation, review, criticism, news, announcement, letter to the editor are welcome in the journal. As long as our technical infrastructure supports, it is considered to include audio and video recordings of texts. Besides, studies related to the Turkish language teaching ​​as native and foreign language are also covered. Theoretical frameworks are also welcome that are not directly related to Turkic languages as are contributions from neighbouring disciplines which can shed light on researches on Turkic languages. When found useful to be reached also in Turkish, an article published in another language, may be published in the journal provided that it is stated as translation.

The academics working on topics that are of interest to the journal are invited to submit papers to the journal. Correspondence with academic research methods and ethical rules is expected in paper manuscripts. There are no prior authors, writings or institutions in the publication of the journal.  All submissions to the journal go through the same peer-review process.

The  journal of Turkic Linguistics and Philology considers criticism, review and announcement of academic publications related to the field important; encourages  writing and publishing such papers, provided that the “work” is highlighted.

The journal of Turkic Linguistics and Philology aims to bring together researchers from different countries working in related field subjects.

The Journal Editorial Board may publish special issues, gift issues and files whenever members see fit to do

                                                    CALL FOR PAPERS

We are accepting article submissions for the first issue of our journal which was scheduled for publication in January 2018.