The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS)
Kapak Resmi
e-ISSN 2536-4510 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kamil Ali GIYNAŞ |

Türk Dili ve Edebiyatı alanında yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli dergiDergimizin tarandığı indeksler ve veritabanları:

MLA, DRJI, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, ACADEMIC KEYS, RESEARCHBIB, COSMOS IMPACT FACTOR, SYSTEMATIC IMPACT FACTOR, İSAM, ADVANCE SCIENCE INDEX, ROOT INDEXING, ASOS INDEX, GOOGLE SCHOLAR, JOURNAL FACTOR, EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX, CITEFACTOR, SCIENTIFIC WORLD INDEX, BIELEFELD ACADEMIC SEARCH ENGINE (BASE), INDEX COPERNICUS, ROAD, CROSSREF, OPENAIRE, KAYNAKÇA.İNFO, WORLDCAT, SOBİAD


The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS)

e-ISSN 2536-4510 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kamil Ali GIYNAŞ |
Kapak Resmi

7.107

12.002

Türk Dili ve Edebiyatı alanında yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli dergiDergimizin tarandığı indeksler ve veritabanları:

MLA, DRJI, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, ACADEMIC KEYS, RESEARCHBIB, COSMOS IMPACT FACTOR, SYSTEMATIC IMPACT FACTOR, İSAM, ADVANCE SCIENCE INDEX, ROOT INDEXING, ASOS INDEX, GOOGLE SCHOLAR, JOURNAL FACTOR, EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX, CITEFACTOR, SCIENTIFIC WORLD INDEX, BIELEFELD ACADEMIC SEARCH ENGINE (BASE), INDEX COPERNICUS, ROAD, CROSSREF, OPENAIRE, KAYNAKÇA.İNFO, WORLDCAT, SOBİAD