Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2630-6220 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |

DUYURU

Yoğun başvurulardan dolayı dergimizin  Aralık 2018'de yayımlanacak periyodik sayısıyla ilgil makale başvuru süreci sonlandırılmıştır.

Ancak aynı dönemde yayımlanmasını planladığımız 

"Türkiye'de Medya, Darbe ve 15 Temmuz" 

özel sayısıyla ilgili makale başvuru süreci devam ettiğinden Makale Gönderim sistemi açık tutulacaktır. 

Makale göndermek isteyen akademisyen, akademisyen adayı ve araştırmacıların bilgisine sunulur. 

Aşağıda yer alan "Türkiye'de Medya, Darbe ve 15 Temmuz"  Yazı Çağrısını okumaya davetlisiniz!..

Anlayışınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

5bb10df538338.jpg

Tanzimatmeşrutiyet ve cumhuriyet kavramları ile özetlenebilecek Türkiye’nin son iki yüz yıllık modernleşme süreci, güçlü ve müreffeh bir ülke olmayı sağlayacak bir siyasal-toplumsal düzen kurma arayışının tarihidir. “Zamanın ruhunu kavrama (mizâc-ı vakte vâkıf olma) ve olan biteni hakkı ile bilme” (keyfiyet-i hâle ârif olma) gibi bir konumlandırma ile güç ve toprak kaybeden bir ülkenin kayıplarını önleme ve yeni bir düzen kurma mücadelesinde önemli aktörlerinden birisi olarak görülen medya, bilgi, bilginin toplumsallaşması, eğitim, düşünce, düşünceyi ifade etme, haber, entelektüeller, kamuoyu, demokratik gelişme ve kalkınma kavramları ile ilişkilendirilmiştir.

Güç ve toprak kaybının önlenerek yeni bir düzen kurulmasında en fazla yatırım yapılan kurumlardan birisi de ordudur. Geleneksel Osmanlı ordusunun kaldırılması ile kurulan modern ordu, modernleşme sürecinin önemli aktörlerinden birisi olarak zor kullanıp siyasal sisteme yaptığı müdahalelerle Türkiye’de bir darbe geleneğinin oluşumuna yol açmıştır (1876-Sultan Abdülaziz ve 1909-II.Abdülhamit’in tahtan indirilmeleri, 1913- Bâb-ı Âli baskını, 27 Mayıs Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül Darbesi, 28 Şubat Post-Modern Darbesi ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü).
Son iki yüzyıllık tarihi de dikkate alarak Türkiye’de medya ve ordunun modernleşme sürecindeki konumu, rolü, birbirleriyle ilişkileri ve darbe meselesi, Türkiye’de Medya, Darbe ve 15 Temmuz üst başlığı ile Marmara İletişim Dergisi’nin özel sayı teması olarak belirlenmiştir.
Makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunmanızı bekliyoruz:
 • Türkiye’de ordu ve darbe geleneği
 • Türkiye’de medya ve ordu ilişkisi
 • Türkiye’de medya ve darbe ilişkisi
 • Darbe öncesi ve sonrası süreçte medya
 • Türkiye’de darbenin akademik ve entelektüel temelleri
 • Bir iletişim yönetimi olarak darbe ve medya
 • Türk medyası ve darbelerin meşrulaştırılması
 • Darbelerin medyada temsili
 • 15 Temmuz’u hazırlayan süreçte medya
 • Yeni medya ve 15 Temmuz
 • Sosyal medya ve mobil iletişim teknolojileri bağlamında darbe girişimi
 • 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasında medyanın rolü
 • Darbenin bastırılması sonrası süreçte Türk medyasının tutumu
 • Darbe davalarının medyaya yansımaları
 • 15 Temmuz ve uluslararası medya
 • Uluslararası medya ve darbe
 
Makale ve değerlendirmelerinizi http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid web sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, sorularınız için ise iletisimdergi@marmara.edu.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2630-6220 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

173.492

337.455

DUYURU

Yoğun başvurulardan dolayı dergimizin  Aralık 2018'de yayımlanacak periyodik sayısıyla ilgil makale başvuru süreci sonlandırılmıştır.

Ancak aynı dönemde yayımlanmasını planladığımız 

"Türkiye'de Medya, Darbe ve 15 Temmuz" 

özel sayısıyla ilgili makale başvuru süreci devam ettiğinden Makale Gönderim sistemi açık tutulacaktır. 

Makale göndermek isteyen akademisyen, akademisyen adayı ve araştırmacıların bilgisine sunulur. 

Aşağıda yer alan "Türkiye'de Medya, Darbe ve 15 Temmuz"  Yazı Çağrısını okumaya davetlisiniz!..

Anlayışınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

5bb10df538338.jpg

Tanzimatmeşrutiyet ve cumhuriyet kavramları ile özetlenebilecek Türkiye’nin son iki yüz yıllık modernleşme süreci, güçlü ve müreffeh bir ülke olmayı sağlayacak bir siyasal-toplumsal düzen kurma arayışının tarihidir. “Zamanın ruhunu kavrama (mizâc-ı vakte vâkıf olma) ve olan biteni hakkı ile bilme” (keyfiyet-i hâle ârif olma) gibi bir konumlandırma ile güç ve toprak kaybeden bir ülkenin kayıplarını önleme ve yeni bir düzen kurma mücadelesinde önemli aktörlerinden birisi olarak görülen medya, bilgi, bilginin toplumsallaşması, eğitim, düşünce, düşünceyi ifade etme, haber, entelektüeller, kamuoyu, demokratik gelişme ve kalkınma kavramları ile ilişkilendirilmiştir.

Güç ve toprak kaybının önlenerek yeni bir düzen kurulmasında en fazla yatırım yapılan kurumlardan birisi de ordudur. Geleneksel Osmanlı ordusunun kaldırılması ile kurulan modern ordu, modernleşme sürecinin önemli aktörlerinden birisi olarak zor kullanıp siyasal sisteme yaptığı müdahalelerle Türkiye’de bir darbe geleneğinin oluşumuna yol açmıştır (1876-Sultan Abdülaziz ve 1909-II.Abdülhamit’in tahtan indirilmeleri, 1913- Bâb-ı Âli baskını, 27 Mayıs Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül Darbesi, 28 Şubat Post-Modern Darbesi ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü).
Son iki yüzyıllık tarihi de dikkate alarak Türkiye’de medya ve ordunun modernleşme sürecindeki konumu, rolü, birbirleriyle ilişkileri ve darbe meselesi, Türkiye’de Medya, Darbe ve 15 Temmuz üst başlığı ile Marmara İletişim Dergisi’nin özel sayı teması olarak belirlenmiştir.
Makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunmanızı bekliyoruz:
 • Türkiye’de ordu ve darbe geleneği
 • Türkiye’de medya ve ordu ilişkisi
 • Türkiye’de medya ve darbe ilişkisi
 • Darbe öncesi ve sonrası süreçte medya
 • Türkiye’de darbenin akademik ve entelektüel temelleri
 • Bir iletişim yönetimi olarak darbe ve medya
 • Türk medyası ve darbelerin meşrulaştırılması
 • Darbelerin medyada temsili
 • 15 Temmuz’u hazırlayan süreçte medya
 • Yeni medya ve 15 Temmuz
 • Sosyal medya ve mobil iletişim teknolojileri bağlamında darbe girişimi
 • 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasında medyanın rolü
 • Darbenin bastırılması sonrası süreçte Türk medyasının tutumu
 • Darbe davalarının medyaya yansımaları
 • 15 Temmuz ve uluslararası medya
 • Uluslararası medya ve darbe
 
Makale ve değerlendirmelerinizi http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid web sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, sorularınız için ise iletisimdergi@marmara.edu.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi Son Sayı
Sayı 29 - Haz 2018
 1. Jenerik ve İçindekiler
  Sayfalar 0 - 0
  Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi
 2. Editörden
  Sayfalar 0 - 0
  Hediyetullah Aydeniz
 3. Neoliberal Dönemde Medyanın Dönüşümü ve Gerbner’i Yeniden Düşünmek
  Sayfalar 1 - 20
  Ünsal Çığ
 4. Aile İletişim Kalıpları Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 21 - 46
  Ömer Erdoğan, Cengiz Anık
 5. Elektrik Dağıtım İhaleleri ve Medya
  Sayfalar 47 - 68
  Şirin Karal Temuroğlu Karal Temuroğlu, Nurşen Mazıcı
 6. Kırgızistan Örneğinde Medyanın Gündem Kurma Etkisi
  Sayfalar 69 - 88
  Çetin Murat Hazar, Kanışay Muhtarova
 7. İmajın Kurumsal İtibara Etkisi: Giresun Belediyesi Örneği
  Sayfalar 89 - 110
  HAsan Güllüpınar, Tuba Tekmen
 8. II. Dünya Savaşı’nda Kadınlara Yönelik Hazırlanan Afişlerin Göstergebilimsel Çözümlemesi: “Women’s Land Army” Örneği 1
  Sayfalar 111 - 124
  Samet Kavoğlu
 9. Milli Mücadele Ruhunun Toplumsal Harekete Dönüşümü: Telgraf Hareketi
  Sayfalar 125 - 148
  Gülcan Işık
 10. Marmara İletişim Dergisi Bibliyografyası (1992-2017)
  Sayfalar 149 - 172
  Marmara İletişim Dergisi
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Marmara İletişim Dergisi 1300-4050 2529-0053 1992-2018