Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2630-6220 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Modern demokrasinin en önemli kurumsal yapılarından birisi olarak medya, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının kullanımı, bilgi edinme ve haber alma hakkı, siyasal katılım, kamuoyunun sağlıklı oluşumu, siyasal meşruiyet, demokrasi krizi gibi konu ve kavramlarla zorunlu bir ilişki çerçevesinde değerlendirilmektedir. Buradan hareketle modern siyasal-toplumsal yapılanmanın önemli bir unsuru olarak medya, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak konumlandırılmıştır.

Osmanlı’dan bu yana Türkiye’nin modernleşme deneyimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi de dikkate alarak Türkiye’de medyanın toplumsal konumu, siyasal sistem içerisindeki yeri, yasama, yürütme ve yargı erkleriyle ilişkileri başta olmak üzere hem tarihsel hem mevcut durum hem de normatif boyutlarıyla medya ve demokrasi meselesi, Marmara İletişim Dergisi’nin özel sayısı teması olarak belirlenmiştir.
Makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunmanızı bekliyoruz:
 • Medya ve demokrasi
 • Siyasal meşruiyet ve medya
 • Medyanın ekonomi politiği ve demokrasi
 • Türkiye’de medya, iktidar ve demokrasi
 • Türkiye’de siyasal yapı ve medya ilişkisi
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, medya ve demokrasi
 • Türk medyasında demokrasi algısı
 • Türkiye’de Medyanın demokratikleşmesi ve şeffaflaşması
 • Türkiye’de devlet-sivil toplum-medya ilişkisi ve demokrasi
 • Normatif medya kuramları, medya ve demokrasi
 • Yeni medya ve demokrasi
 • Sosyal medya, toplum ve demokrasi
 • Demokrasi krizi ve medya
 
Makale ve değerlendirmelerinizi http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid web sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, sorularınız için ise iletisimdergi@marmara.edu.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2630-6220 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

162.549

268.927
Modern demokrasinin en önemli kurumsal yapılarından birisi olarak medya, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının kullanımı, bilgi edinme ve haber alma hakkı, siyasal katılım, kamuoyunun sağlıklı oluşumu, siyasal meşruiyet, demokrasi krizi gibi konu ve kavramlarla zorunlu bir ilişki çerçevesinde değerlendirilmektedir. Buradan hareketle modern siyasal-toplumsal yapılanmanın önemli bir unsuru olarak medya, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak konumlandırılmıştır.

Osmanlı’dan bu yana Türkiye’nin modernleşme deneyimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi de dikkate alarak Türkiye’de medyanın toplumsal konumu, siyasal sistem içerisindeki yeri, yasama, yürütme ve yargı erkleriyle ilişkileri başta olmak üzere hem tarihsel hem mevcut durum hem de normatif boyutlarıyla medya ve demokrasi meselesi, Marmara İletişim Dergisi’nin özel sayısı teması olarak belirlenmiştir.
Makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunmanızı bekliyoruz:
 • Medya ve demokrasi
 • Siyasal meşruiyet ve medya
 • Medyanın ekonomi politiği ve demokrasi
 • Türkiye’de medya, iktidar ve demokrasi
 • Türkiye’de siyasal yapı ve medya ilişkisi
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, medya ve demokrasi
 • Türk medyasında demokrasi algısı
 • Türkiye’de Medyanın demokratikleşmesi ve şeffaflaşması
 • Türkiye’de devlet-sivil toplum-medya ilişkisi ve demokrasi
 • Normatif medya kuramları, medya ve demokrasi
 • Yeni medya ve demokrasi
 • Sosyal medya, toplum ve demokrasi
 • Demokrasi krizi ve medya
 
Makale ve değerlendirmelerinizi http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid web sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, sorularınız için ise iletisimdergi@marmara.edu.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.