Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Modern demokrasinin en önemli kurumsal yapılarından birisi olarak medya, düşünce ve 
ifade özgürlüğü hakkının kullanımı, bilgi edinme ve haber alma hakkı, siyasal katılım, 
kamuoyunun sağlıklı oluşumu, siyasal meşruiyet, demokrasi krizi gibi konu ve 
kavramlarla zorunlu bir ilişki çerçevesinde değerlendirilmektedir. Buradan hareketle
modern siyasal-toplumsal yapılanmanın önemli bir unsuru olarak medya, yasama,
yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak konumlandırılmıştır.

Osmanlı’dan bu yana Türkiye’nin modernleşme deneyimi ve Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine geçişi de dikkate alarak Türkiye’de medyanın toplumsal 
konumu, siyasal sistem içerisindeki yeri, yasama, yürütme ve yargı erkleriyle 
ilişkileri başta olmak üzere hem tarihsel hem mevcut durum hem de 
normatif boyutlarıyla “medya ve demokrasi”  meselesi, Marmara İletişim 
Dergisi’nin özel sayısı teması olarak belirlenmiştir.
Makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunmanızı bekliyoruz:
 • Medya ve demokrasi
 • Siyasal meşruiyet ve medya
 • Medyanın ekonomi politiği ve demokrasi
 • Türkiye’de medya, iktidar ve demokrasi
 • Türkiye’de siyasal yapı ve medya ilişkisi
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, medya ve demokrasi
 • Türk medyasında demokrasi algısı
 • Türkiye’de Medyanın demokratikleşmesi ve şeffaflaşması
 • Türkiye’de devlet-sivil toplum-medya ilişkisi ve demokrasi
 • Normatif medya kuramları, medya ve demokrasi
 • Yeni medya ve demokrasi
 • Sosyal medya, toplum ve demokrasi
 • Demokrasi krizi ve medya
 
Makale ve değerlendirmelerinizi http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid web sitesi 
üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, 
sorularınız için ise iletisimdergi@marmara.edu.tr adresi üzerinden bizimle 
iletişime geçebilirsiniz.
Tanzimatmeşrutiyet ve cumhuriyet kavramları ile özetlenebilecek Türkiye’nin son iki yüz yıllık modernleşme süreci, güçlü ve müreffeh bir ülke olmayı sağlayacak bir siyasal-toplumsal düzen kurma arayışının tarihidir. “Zamanın ruhunu kavrama (mizâc-ı vakte vâkıf olma) ve olan biteni hakkı ile bilme” (keyfiyet-i hâle ârif olma) gibi bir konumlandırma ile güç ve toprak kaybeden bir ülkenin kayıplarını önleme ve yeni bir düzen kurma mücadelesinde önemli aktörlerinden birisi olarak görülen medya, bilgi, bilginin toplumsallaşması, eğitim, düşünce, düşünceyi ifade etme, haber, entelektüeller, kamuoyu, demokratik gelişme ve kalkınma kavramları ile ilişkilendirilmiştir.

Güç ve toprak kaybının önlenerek yeni bir düzen kurulmasında en fazla yatırım yapılan kurumlardan birisi de ordudur. Geleneksel Osmanlı ordusunun kaldırılması ile kurulan modern ordu, modernleşme sürecinin önemli aktörlerinden birisi olarak zor kullanıp siyasal sisteme yaptığı müdahalelerle Türkiye’de bir darbe geleneğinin oluşumuna yol açmıştır (1876-Sultan Abdülaziz ve 1909-II.Abdülhamit’in tahtan indirilmeleri, 1913- Bâb-ı Âli baskını, 27 Mayıs Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül Darbesi, 28 Şubat Post-Modern Darbesi ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü).
Son iki yüzyıllık tarihi de dikkate alarak Türkiye’de medya ve ordunun modernleşme sürecindeki konumu, rolü, birbirleriyle ilişkileri ve darbe meselesi, Türkiye’de Medya, Darbe ve 15 Temmuz üst başlığı ile Marmara İletişim Dergisi’nin özel sayı teması olarak belirlenmiştir.
Makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunmanızı bekliyoruz:
 • Türkiye’de ordu ve darbe geleneği
 • Türkiye’de medya ve ordu ilişkisi
 • Türkiye’de medya ve darbe ilişkisi
 • Darbe öncesi ve sonrası süreçte medya
 • Türkiye’de darbenin akademik ve entelektüel temelleri
 • Bir iletişim yönetimi olarak darbe ve medya
 • Türk medyası ve darbelerin meşrulaştırılması
 • Darbelerin medyada temsili
 • 15 Temmuz’u hazırlayan süreçte medya
 • Yeni medya ve 15 Temmuz
 • Sosyal medya ve mobil iletişim teknolojileri bağlamında darbe girişimi
 • 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasında medyanın rolü
 • Darbenin bastırılması sonrası süreçte Türk medyasının tutumu
 • Darbe davalarının medyaya yansımaları
 • 15 Temmuz ve uluslararası medya
 • Uluslararası medya ve darbe
 
Makale ve değerlendirmelerinizi http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid web sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, sorularınız için ise iletisimdergi@marmara.edu.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

158.381

254.814
Modern demokrasinin en önemli kurumsal yapılarından birisi olarak medya, düşünce ve 
ifade özgürlüğü hakkının kullanımı, bilgi edinme ve haber alma hakkı, siyasal katılım, 
kamuoyunun sağlıklı oluşumu, siyasal meşruiyet, demokrasi krizi gibi konu ve 
kavramlarla zorunlu bir ilişki çerçevesinde değerlendirilmektedir. Buradan hareketle
modern siyasal-toplumsal yapılanmanın önemli bir unsuru olarak medya, yasama,
yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak konumlandırılmıştır.

Osmanlı’dan bu yana Türkiye’nin modernleşme deneyimi ve Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine geçişi de dikkate alarak Türkiye’de medyanın toplumsal 
konumu, siyasal sistem içerisindeki yeri, yasama, yürütme ve yargı erkleriyle 
ilişkileri başta olmak üzere hem tarihsel hem mevcut durum hem de 
normatif boyutlarıyla “medya ve demokrasi”  meselesi, Marmara İletişim 
Dergisi’nin özel sayısı teması olarak belirlenmiştir.
Makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunmanızı bekliyoruz:
 • Medya ve demokrasi
 • Siyasal meşruiyet ve medya
 • Medyanın ekonomi politiği ve demokrasi
 • Türkiye’de medya, iktidar ve demokrasi
 • Türkiye’de siyasal yapı ve medya ilişkisi
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, medya ve demokrasi
 • Türk medyasında demokrasi algısı
 • Türkiye’de Medyanın demokratikleşmesi ve şeffaflaşması
 • Türkiye’de devlet-sivil toplum-medya ilişkisi ve demokrasi
 • Normatif medya kuramları, medya ve demokrasi
 • Yeni medya ve demokrasi
 • Sosyal medya, toplum ve demokrasi
 • Demokrasi krizi ve medya
 
Makale ve değerlendirmelerinizi http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid web sitesi 
üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, 
sorularınız için ise iletisimdergi@marmara.edu.tr adresi üzerinden bizimle 
iletişime geçebilirsiniz.
Tanzimatmeşrutiyet ve cumhuriyet kavramları ile özetlenebilecek Türkiye’nin son iki yüz yıllık modernleşme süreci, güçlü ve müreffeh bir ülke olmayı sağlayacak bir siyasal-toplumsal düzen kurma arayışının tarihidir. “Zamanın ruhunu kavrama (mizâc-ı vakte vâkıf olma) ve olan biteni hakkı ile bilme” (keyfiyet-i hâle ârif olma) gibi bir konumlandırma ile güç ve toprak kaybeden bir ülkenin kayıplarını önleme ve yeni bir düzen kurma mücadelesinde önemli aktörlerinden birisi olarak görülen medya, bilgi, bilginin toplumsallaşması, eğitim, düşünce, düşünceyi ifade etme, haber, entelektüeller, kamuoyu, demokratik gelişme ve kalkınma kavramları ile ilişkilendirilmiştir.

Güç ve toprak kaybının önlenerek yeni bir düzen kurulmasında en fazla yatırım yapılan kurumlardan birisi de ordudur. Geleneksel Osmanlı ordusunun kaldırılması ile kurulan modern ordu, modernleşme sürecinin önemli aktörlerinden birisi olarak zor kullanıp siyasal sisteme yaptığı müdahalelerle Türkiye’de bir darbe geleneğinin oluşumuna yol açmıştır (1876-Sultan Abdülaziz ve 1909-II.Abdülhamit’in tahtan indirilmeleri, 1913- Bâb-ı Âli baskını, 27 Mayıs Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül Darbesi, 28 Şubat Post-Modern Darbesi ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü).
Son iki yüzyıllık tarihi de dikkate alarak Türkiye’de medya ve ordunun modernleşme sürecindeki konumu, rolü, birbirleriyle ilişkileri ve darbe meselesi, Türkiye’de Medya, Darbe ve 15 Temmuz üst başlığı ile Marmara İletişim Dergisi’nin özel sayı teması olarak belirlenmiştir.
Makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunmanızı bekliyoruz:
 • Türkiye’de ordu ve darbe geleneği
 • Türkiye’de medya ve ordu ilişkisi
 • Türkiye’de medya ve darbe ilişkisi
 • Darbe öncesi ve sonrası süreçte medya
 • Türkiye’de darbenin akademik ve entelektüel temelleri
 • Bir iletişim yönetimi olarak darbe ve medya
 • Türk medyası ve darbelerin meşrulaştırılması
 • Darbelerin medyada temsili
 • 15 Temmuz’u hazırlayan süreçte medya
 • Yeni medya ve 15 Temmuz
 • Sosyal medya ve mobil iletişim teknolojileri bağlamında darbe girişimi
 • 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasında medyanın rolü
 • Darbenin bastırılması sonrası süreçte Türk medyasının tutumu
 • Darbe davalarının medyaya yansımaları
 • 15 Temmuz ve uluslararası medya
 • Uluslararası medya ve darbe
 
Makale ve değerlendirmelerinizi http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid web sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, sorularınız için ise iletisimdergi@marmara.edu.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.