Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2630-6220 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |

DUYURU

Yoğun başvurulardan dolayı dergimizin  Aralık 2018'de yayımlanacak periyodik sayısıyla ilgil makale başvuru süreci sonlandırılmıştır.

Ancak aynı dönemde yayımlanmasını planladığımız 

"Türkiye'de Medya, Darbe ve 15 Temmuz" 

özel sayısıyla ilgili makale başvuru süreci devam ettiğinden Makale Gönderim sistemi açık tutulacaktır. 

Makale göndermek isteyen akademisyen, akademisyen adayı ve araştırmacıların bilgisine sunulur. 

Aşağıda yer alan "Türkiye'de Medya, Darbe ve 15 Temmuz"  Yazı Çağrısını okumaya davetlisiniz!..

Anlayışınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

5bb10df538338.jpg

Tanzimatmeşrutiyet ve cumhuriyet kavramları ile özetlenebilecek Türkiye’nin son iki yüz yıllık modernleşme süreci, güçlü ve müreffeh bir ülke olmayı sağlayacak bir siyasal-toplumsal düzen kurma arayışının tarihidir. “Zamanın ruhunu kavrama (mizâc-ı vakte vâkıf olma) ve olan biteni hakkı ile bilme” (keyfiyet-i hâle ârif olma) gibi bir konumlandırma ile güç ve toprak kaybeden bir ülkenin kayıplarını önleme ve yeni bir düzen kurma mücadelesinde önemli aktörlerinden birisi olarak görülen medya, bilgi, bilginin toplumsallaşması, eğitim, düşünce, düşünceyi ifade etme, haber, entelektüeller, kamuoyu, demokratik gelişme ve kalkınma kavramları ile ilişkilendirilmiştir.

Güç ve toprak kaybının önlenerek yeni bir düzen kurulmasında en fazla yatırım yapılan kurumlardan birisi de ordudur. Geleneksel Osmanlı ordusunun kaldırılması ile kurulan modern ordu, modernleşme sürecinin önemli aktörlerinden birisi olarak zor kullanıp siyasal sisteme yaptığı müdahalelerle Türkiye’de bir darbe geleneğinin oluşumuna yol açmıştır (1876-Sultan Abdülaziz ve 1909-II.Abdülhamit’in tahtan indirilmeleri, 1913- Bâb-ı Âli baskını, 27 Mayıs Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül Darbesi, 28 Şubat Post-Modern Darbesi ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü).
Son iki yüzyıllık tarihi de dikkate alarak Türkiye’de medya ve ordunun modernleşme sürecindeki konumu, rolü, birbirleriyle ilişkileri ve darbe meselesi, Türkiye’de Medya, Darbe ve 15 Temmuz üst başlığı ile Marmara İletişim Dergisi’nin özel sayı teması olarak belirlenmiştir.
Makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunmanızı bekliyoruz:
 • Türkiye’de ordu ve darbe geleneği
 • Türkiye’de medya ve ordu ilişkisi
 • Türkiye’de medya ve darbe ilişkisi
 • Darbe öncesi ve sonrası süreçte medya
 • Türkiye’de darbenin akademik ve entelektüel temelleri
 • Bir iletişim yönetimi olarak darbe ve medya
 • Türk medyası ve darbelerin meşrulaştırılması
 • Darbelerin medyada temsili
 • 15 Temmuz’u hazırlayan süreçte medya
 • Yeni medya ve 15 Temmuz
 • Sosyal medya ve mobil iletişim teknolojileri bağlamında darbe girişimi
 • 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasında medyanın rolü
 • Darbenin bastırılması sonrası süreçte Türk medyasının tutumu
 • Darbe davalarının medyaya yansımaları
 • 15 Temmuz ve uluslararası medya
 • Uluslararası medya ve darbe
 
Makale ve değerlendirmelerinizi http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid web sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, sorularınız için ise iletisimdergi@marmara.edu.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2630-6220 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

177.551

356.660

DUYURU

Yoğun başvurulardan dolayı dergimizin  Aralık 2018'de yayımlanacak periyodik sayısıyla ilgil makale başvuru süreci sonlandırılmıştır.

Ancak aynı dönemde yayımlanmasını planladığımız 

"Türkiye'de Medya, Darbe ve 15 Temmuz" 

özel sayısıyla ilgili makale başvuru süreci devam ettiğinden Makale Gönderim sistemi açık tutulacaktır. 

Makale göndermek isteyen akademisyen, akademisyen adayı ve araştırmacıların bilgisine sunulur. 

Aşağıda yer alan "Türkiye'de Medya, Darbe ve 15 Temmuz"  Yazı Çağrısını okumaya davetlisiniz!..

Anlayışınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

5bb10df538338.jpg

Tanzimatmeşrutiyet ve cumhuriyet kavramları ile özetlenebilecek Türkiye’nin son iki yüz yıllık modernleşme süreci, güçlü ve müreffeh bir ülke olmayı sağlayacak bir siyasal-toplumsal düzen kurma arayışının tarihidir. “Zamanın ruhunu kavrama (mizâc-ı vakte vâkıf olma) ve olan biteni hakkı ile bilme” (keyfiyet-i hâle ârif olma) gibi bir konumlandırma ile güç ve toprak kaybeden bir ülkenin kayıplarını önleme ve yeni bir düzen kurma mücadelesinde önemli aktörlerinden birisi olarak görülen medya, bilgi, bilginin toplumsallaşması, eğitim, düşünce, düşünceyi ifade etme, haber, entelektüeller, kamuoyu, demokratik gelişme ve kalkınma kavramları ile ilişkilendirilmiştir.

Güç ve toprak kaybının önlenerek yeni bir düzen kurulmasında en fazla yatırım yapılan kurumlardan birisi de ordudur. Geleneksel Osmanlı ordusunun kaldırılması ile kurulan modern ordu, modernleşme sürecinin önemli aktörlerinden birisi olarak zor kullanıp siyasal sisteme yaptığı müdahalelerle Türkiye’de bir darbe geleneğinin oluşumuna yol açmıştır (1876-Sultan Abdülaziz ve 1909-II.Abdülhamit’in tahtan indirilmeleri, 1913- Bâb-ı Âli baskını, 27 Mayıs Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül Darbesi, 28 Şubat Post-Modern Darbesi ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü).
Son iki yüzyıllık tarihi de dikkate alarak Türkiye’de medya ve ordunun modernleşme sürecindeki konumu, rolü, birbirleriyle ilişkileri ve darbe meselesi, Türkiye’de Medya, Darbe ve 15 Temmuz üst başlığı ile Marmara İletişim Dergisi’nin özel sayı teması olarak belirlenmiştir.
Makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunmanızı bekliyoruz:
 • Türkiye’de ordu ve darbe geleneği
 • Türkiye’de medya ve ordu ilişkisi
 • Türkiye’de medya ve darbe ilişkisi
 • Darbe öncesi ve sonrası süreçte medya
 • Türkiye’de darbenin akademik ve entelektüel temelleri
 • Bir iletişim yönetimi olarak darbe ve medya
 • Türk medyası ve darbelerin meşrulaştırılması
 • Darbelerin medyada temsili
 • 15 Temmuz’u hazırlayan süreçte medya
 • Yeni medya ve 15 Temmuz
 • Sosyal medya ve mobil iletişim teknolojileri bağlamında darbe girişimi
 • 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasında medyanın rolü
 • Darbenin bastırılması sonrası süreçte Türk medyasının tutumu
 • Darbe davalarının medyaya yansımaları
 • 15 Temmuz ve uluslararası medya
 • Uluslararası medya ve darbe
 
Makale ve değerlendirmelerinizi http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid web sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, sorularınız için ise iletisimdergi@marmara.edu.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Sayı: 30 - MEDYA ve DEMOKRASİ Son Sayı
Sayı 30 - MEDYA ve DEMOKRASİ - Eki 2018
 1. Political Accountability, Communication and Democracy: A Fictional Mediation?
  Sayfalar 1 - 12
  Ekmel Geçer
 2. Seçmen Tercihlerinin Yönlendirilmesinde Değer Odaklı Argümantasyon Kullanımı
  Sayfalar 13 - 29
  Osman Çalışkan, Emel Poyraz
 3. Kamuoyu Araştırmalarında Tutarlılık Sorunsalı: 2010-2018 Dönemi Kamuoyu Araştırmaları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 30 - 54
  Oğuz Göksu
 4. Yeni Toplumsal Hareketler ve “Bir Araya Gelmenin Koreografisi” Bağlamında Video Aktivizm
  Sayfalar 55 - 74
  Erdem Yedekci
 5. Demokrasi Bağlamında Son Dönem Türk Sinemasına Bir Bakış: Tepenin Ardı ve Çoğunluk Film Örnekleri
  Sayfalar 75 - 92
  Semih Göncü, Şükrü Sim
 6. The Impact of Suicide Attacks on Voting Behavior: The Case of November 2015 Early Elections
  Sayfalar 93 - 114
  Ceren Yegen
 7. Siyasal Meşruiyetin Sağlanmasında Medyanın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 115 - 128
  Mehmet Emin Satır
 8. Medya ve Demokrasi İlişkisinin Bağ ve Bağlantıları Üzerine Yeniden Düşünmek
  Sayfalar 129 - 138
  Cengiz Anık
 9. Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Kurumsal Özellikleri Ve Demokratikleşme Sürecine Olası Etkileri
  Sayfalar 139 - 153
  Haluk Alkan
 10. İki Modernleşme Arasında Türkiye’de Siyasal Kültür Değişmesi ve Medya
  Sayfalar 154 - 164
  Mahmut Hakkı Akın
 11. “Adalet” Toplumundan “Özgürlük” Toplumuna(!) Teleolojik Bir Sıçrama Olarak Türk Modernleşmesinin Kavramsal Çözümlenmesine Katkı
  Sayfalar 165 - 180
  Hikmet Kırık
 12. Küresel Kimlik Bunalımı
  Sayfalar 181 - 216
  Rıdvan Şentürk
 13. Medyanın Sonu ve Medya Patikaları
  Sayfalar 217 - 225
  Ergün Yıldırım
 14. Medya Dönüşürken Bilgi ve İktidar: The Post ve The Circle
  Sayfalar 226 - 230
  Dilara Bostan
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Marmara İletişim Dergisi 1300-4050 2529-0053 1992-2018