Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 3, Sayfalar 61 - 70 2013-07-31

A Research on students’ information security awareness
Öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığı üzerine bir araştırma

Mehmet Tekerek [1] , Adem Tekerek [2]

369 733

In this study, elementary and high school students’ information and computer security awareness levels were investigated. Information and Computer Security Awareness Scale was developed by the researcher and it was applied to 2447 students in the schools in center of Kahramanmaraş City, towns, small towns and villages of Kahramanmaraş province. For data analysis the statistical analysis program was used. Consequently it was found that students have sufficient awareness level in terms of ethical issues. However, they have low awareness levels in terms of issues that require knowledge about rules. It can be deduced that information and computer security awareness education and related activities are insufficient. If these courses’ hours can be increased, students’ information and computer security awareness can be enhanced and negative effects of internet can be controlled.
Bu araştırmada ilköğretim ve lise öğrencilerinin bilgi ve bilgisayar güvenliği farkındalık düzeyleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında Kahramanmaraş ili, il merkezi, ilçe, kasaba ve köylerinde öğrenim gören 2449 öğrenciye, geliştirilen bilgi ve bilgisayar güvenliği farkındalık ölçeği uygulanmış ve elde edilen veriler istatistik analiz programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin etik konulardaki bilgi güvenliği farkındalık düzeylerinin yeterli seviyede olduğu bulunmuştur. Ancak öğrencilerin kurallar ve bilgi gerektiren konularda farkındalık düzeylerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Bu da bilgi ve bilgisayar güvenliği farkındalık eğitim ve etkinliklerinin yetersiz kaldığı düşüncesini ortaya çıkarmaktadır. Eğer bu konudaki ilgili derslerin sayısı artırılırsa öğrencilerin bilgi ve bilgisayar güvenliği farkındalıkları artrılabilir ve bunun sonucunda internetin zararlı etkileri kontrol edilebilir.
 • Canbek, G., Sağıroğlu, Ş., (2008). Kişisel Gizlilik ve Yasal Düzenlemelere Kötücül Yazılımlar Açısından Bakış, Kara Harb Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 7(2), p. 119-139.
 • Canbek, G., Sağıroğlu, Ş., (2007). Çocukların ve Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Güvenliği, Politeknik Dergisi, 10(1), p. 33-39.
 • D.P.T., (2011). T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi toplumu istatistikleri 2011, p. 13. Retrieved http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/Bilgi_Toplumu_Istatistikleri_2011.pdf
 • Dunkels, E, (2008). Children’s strategies on the Internet, Critical Studies in Education, 49(2), 171-184
 • Fallows, D.(2004). Pew Internet and American Life Project: The internet and daily life, Retrieved from http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2004/PIP_Internet_and_Daily_Life.pdf.pdf
 • İşman, A. & Dabaj, F. (2004). Attitudes of Students towards Internet, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 5(4), Retrieved From: https://tojde.anadolu.edu.tr/tojde16/articles/dabaj.htm
 • I.T.R.M.C., (2011). Information Technology Resource Management Council Cyber Security Awareness Month Key Messages, p. 3. Retrieved From: http://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/minutes/2011- 10/oct26-2011_cybersecurity-awareness_BNewhouse.pdf
 • Gürgün, S., (2007). Özel okullarda öğrenim gören ilköğretim öğrencilerinin internete yönelik tutum ve düşünceleri, (Unpublished Master Thesis), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
 • Karasar, N., (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (12. Edition), Nobel Yayınları, İstabul.
 • N.C.S.A., (2011). National Cyber Security Alliance State of U.S. Cyber Education, Retrieved from: http://staysafeonline.org/sites/default/files/resource_documents/Cyber%20Education%205.3.11%20PDF. pdf, 12.03.2012
 • RTÜK., (2006). T.C. Radyo Televizyon Üst Kurulu İlkoğretim Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet, Televizyon Araştırma Sahiplik http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/arastirmalar/ilkogretim_cagindaki_cocuklarin_tv_aliskanliklari.pdf Durumları Raporu, p. 21-24. Retrieved from:
 • Shields, M. K., Behrman, R. E (2000). Children and Computer Technology: Analysis and Recommendations, The Feature of Children Journal, 10(2), p. 3- 29
 • Subrahmanyam, K., Kraut, R. E., Greenfield, P. M., Gross, E. F., (2000) The Impact of Home Computer Use on Children’s Activities and Development, Children and Computer Technology, 10(2), pp. 123- 144.
 • Tekerek, M., Mart İ., (2010). Behavioral Computer and Web Security Awareness for K8 Level, 4th Information Security and Cryptology Conference Proceeding Book, pp: 254-258.
 • Tekin, H., (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, (10. Edition). Yargı Yayınları, Ankara
 • Watson, J. C. (2005). Internet addiction diagnoss and assessment: implications for counselors, Journal of Professional Counseling Practice and Research, 33(2), pp. 3- 29.
 • Yalçın., N. (2006). İnterneti Doğru Kullanıyor muyuz? İnternet Bağımlısı mıyız? Çocuklarımız ve Gençlerimiz Risk altında mı? 9 - 11 Şubat Pamukkale Üniversitesi 4. Bilgi Teknolojileri Kongresi Akademik Bilişim Bildiriler Kitabı, p. 585-588, Denizli.
 • Yiğit, T., Sığla, M., Aksungur, N., Erbağ, S., & Palaz, Ü. (2007). Çocuklar İçin İnternet Güvenliği: Bir Ebeveyn Kontrol Aracı, 31 Ocak-2 Şubat Dumlupınar Üniversitesi 9. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler Kitabı, p. 45-49, Kütahya
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi Summer, 2013
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-6112-3651
Yazar: Mehmet Tekerek

Yazar: Adem Tekerek

Bibtex @araştırma makalesi { turje181065, journal = {Turkish Journal of Education}, issn = {}, eissn = {2147-2858}, address = {Mehmet TEKEREK}, year = {2013}, volume = {2}, pages = {61 - 70}, doi = {10.19128/turje.181065}, title = {Öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığı üzerine bir araştırma}, key = {cite}, author = {Tekerek, Mehmet and Tekerek, Adem} }
APA Tekerek, M , Tekerek, A . (2013). Öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığı üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Education, 2 (3), 61-70. DOI: 10.19128/turje.181065
MLA Tekerek, M , Tekerek, A . "Öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığı üzerine bir araştırma". Turkish Journal of Education 2 (2013): 61-70 <http://dergipark.gov.tr/turje/issue/17341/181065>
Chicago Tekerek, M , Tekerek, A . "Öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığı üzerine bir araştırma". Turkish Journal of Education 2 (2013): 61-70
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığı üzerine bir araştırma AU - Mehmet Tekerek , Adem Tekerek Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.19128/turje.181065 DO - 10.19128/turje.181065 T2 - Turkish Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 70 VL - 2 IS - 3 SN - -2147-2858 M3 - doi: 10.19128/turje.181065 UR - http://dx.doi.org/10.19128/turje.181065 Y2 - 2013 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Education Öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığı üzerine bir araştırma %A Mehmet Tekerek , Adem Tekerek %T Öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığı üzerine bir araştırma %D 2013 %J Turkish Journal of Education %P -2147-2858 %V 2 %N 3 %R doi: 10.19128/turje.181065 %U 10.19128/turje.181065
ISNAD Tekerek, Mehmet , Tekerek, Adem . "Öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığı üzerine bir araştırma". Turkish Journal of Education 2 / 3 (Temmuz 2013): 61-70. http://dx.doi.org/10.19128/turje.181065