Hakkında

Turkish Journal of Education'da yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, Editörler Kurulu tarafından çalışmanın dergiye uygunluğu bakımından ön değerlendirmeye alınır.

Ön Değerlendirme sonrasında dergiye uygun bulunan çalışmalar, Ön İnceleme aşamasında Editör yardımcısı/ları tarafından yazım kuralları açısından incelenir ve yazara dönüt verilir.

Şekil yönünden uygun bulunan çalışmalar, Türkçe ve İngilizce Dil Editörleri tarafından Değerlendirilirler.

Dil Yönünden uygun bulunan çalışma, İlgili Alan Editörüne yönlendirilir. İlgili alan editörü çalışmanın hakemlere yönlendirilebileceği kanaatine sahip olursa; çalışma, konu ile ilgili alan uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirme süresi 30 gündür. Hakem raporlarının durumuna göre çalışma üçüncü bir hakeme de gönderilebilir.

Alan Editörü çalışmanın durumuna göre reddedebilir veya Baş Editöre yayınlanması tavsiyesinde bulunabilir.

Baş Editör Alan Editörünün görüşleri doğrultusunda çalışmanın yayınlanmasına karar verir ve belirlenen sayıya atamasını yapar.

Dergimizde herhangi bir makale değerlendirme ücreti talep edilmez.

Dergimiz Açık Erişim bir dergidir ve Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin tanımlarını uygular.