Hakkında

Turkish Journal of Education'da yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, Editörler Kurulu tarafından çalışmanın dergiye uygunluğu bakımından ön değerlendirmeye alınır.

Ön Değerlendirme sonrasında dergiye uygun bulunan çalışmalar, Ön İnceleme aşamasında Editör yardımcısı/ları tarafından yazım kuralları açısından incelenir ve yazara dönüt verilir.

Şekil yönünden uygun bulunan çalışmalar, Türkçe ve İngilizce Dil Editörleri tarafından Değerlendirilirler.

Dil Yönünden uygun bulunan çalışma, İlgili Alan Editörüne yönlendirilir. İlgili alan editörü çalışmanın hakemlere yönlendirilebileceği kanaatine sahip olursa; çalışma, konu ile ilgili alan uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirme süresi 30 gündür. Hakem raporlarının durumuna göre çalışma üçüncü bir hakeme de gönderilebilir.

Alan Editörü çalışmanın durumuna göre reddedebilir veya Baş Editöre yayınlanması tavsiyesinde bulunabilir.

Baş Editör Alan Editörünün görüşleri doğrultusunda çalışmanın yayınlanmasına karar verir ve belirlenen sayıya atamasını yapar.

Dergimizde herhangi bir makale değerlendirme ücreti talep edilmez.

Dergimiz Açık Erişim bir dergidir ve Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin tanımlarını uygular.


Misyonumuz, eğitim alanında uygulamaya kaynak olarak üretilen bilimsel bilgileri yaymaktır.
Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi) hakemli bilimsel bir dergidir.
Eğitim alanında, araştırma makalelerini, teori sunumlarını, yansımalarını ve akademik/mesleki kitap incelemelerini yayınlar.
Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların, yapıldığı düzenin ötesinde pratikteki etkileri de açıklaması beklenir.


Yayın Amacı

Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi), Eğitimde ilermeyi amaçlayan yüksek kaliteli araştırmaları yayınlayan uluslararası bir dergidir.

Güncellik
Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi), eğitim araştırmacılarına ve profesyonellere rekabet üstünlüğü sağlamak için yeni fikirler, uygulamalar ve gelişmeleri yaymaya yardımcı olur.

Temel Avantajlar
Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi), uzman bir uluslararası kurulun rehberliğinde yayınlanır, sahadaki uygulama ve ilerlemeler konusunda, hakemlik süreçlerinden geçmiş çalışmaları yayınlar.

Hedef Kitlesi
Eğitim ve ilgili disiplinlerindeki, akademisyenler, araştırmacılar, uygulayıcılar, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerdir.


Kıymetli Yazar ve Okuyucularımız, Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi)'a gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve bize katıldığınız için teşekkür ederiz...

Yazarlara Bilgilendirme

* TURJE'de yayınlanan çalışmaların dizinleri ile ilgili bilgiler, ilgili dizin üzerinden kontrol edilebilir. Dizinleme başlangıç tarihlerine dikkat edilmelidir. EBSCO Education Source (HW Wilson) için, 01.01.2013 (Cilt 2, Sayı 1), WoS ESCI için, 01.01.2016 (Cilt 5, Sayı 1) dır. Bu tarihlerden önce yayınlanan çalışmalar ilgili dizinlerde taranmamaktadır.

* Sayın Yazarlarımız: 2018 yılından itibaren dergimiz betimsel çalışmaları değerlendirmeye kabul edemeyecektir. Ayrıca gönderilecek çalışmaların tam metinlerinin İngilizce olarak hazırlanması ve genişletilmiş özetlerinin Türkçe olması gerekmektedir.

* Yazar bilgilerinde ORCID ID kullanımı gereğinden dolayı, yazarlarımızın profil bilgilerine, ORCID ID numaralarını eklemelerini rica ediyoruz. ORCID ID oluşturmak için, lütfen orcid.orgadresini ziyaret ediniz.


Turkish Journal of Education, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ile birlikte 27-28 Eylül 2018'de Ankara'da EDUCCON 2018 i düzenlemektedir. educcon.org sayfasından takip edebilirsiniz..
5988ff2fd436b.jpg