Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-6011 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bülent GÜL |

Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi

ISSN 1302-6011 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bülent GÜL |
Kapak Resmi

67.082

142.427
Sayı: 29 Son Sayı
Cilt 16 - Sayı 29 - Haz 2015
 1. Çulım Türk Dili, Leipzig–Jakarta Listesi’ne Göre Kıpçak Dil Kökenlidir
  Sayfalar 1 - 18
  Innokentiy NOVGORODOV, Valeriya LEMSKAYA, Albina GAINUTDINOVA, Linara ISHKILDINA
 2. Kazakçada Başlangıç-Dönüşümlü (İnhoatif-Hâl Bildiren) Fiiller ve Onlar Üzerinde Evre Belirleme: Kazakça Konuşurlarının Tutumları Üzerine Deneysel Bir İnceleme
  Sayfalar 19 - 44
  Eyüp BACANLI, Gulmira B. MADİYEVA, Manshuk K. MAMBETOVA
 3. Karahanlı Türkçesinde Farklı Bir Cümle Türü: “Kim(se)siz Ol’lu Cümleler”
  Sayfalar 45 - 57
  Mehmet Vefa NALBANT
 4. Kutadgu Bilig’de kör- “görmek”: Çok Anlamlılık, Metafor ve Gramerleşme
  Sayfalar 59 - 76
  Faruk GÖKÇE
 5. Bir Türk-Moğol Töreninde Kullanılan “Qayirqan” Sözcüğünün Anlamsal Çözümlemesi
  Sayfalar 77 - 87
  E.V. SUNDUEVA, L.S. DAMPILOVA
 6. Güney Sibirya Türkçesinde Zarf-Fiilli Yapıların Gramerleşmesi Hakkında
  Sayfalar 89 - 100
  İbrahim Ahmet AYDEMİR
 7. Bir Batılının Gözünden 18. Yüzyılda Çuvaşlar: Johann Gottlieb Georgi ve Çuvaşlara İlişkin Kayıtları
  Sayfalar 101 - 120
  Sinan GÜZEL
 8. Türk Dilinde Eş Anlamlılık ve “Gönül, Yürek, Kalp” Kelimeleri
  Sayfalar 121 - 146
  Nesrin GÜNAY
 9. Türk Edebiyatında Kadınların Özyaşamöykülerine Zamandizinsel ve Betimsel Bir Bakış
  Sayfalar 147 - 160
  G. Gonca GÖKALP ALPASLAN
 10. Çağdaş Türk Tiyatrosunda Samuel Beckett Etkisi: Güle Güle Godot ve Godot’yu Beklemezken
  Sayfalar 161 - 190
  Nurtaç ERGÜN
 11. XIX. Yüzyıl Kıbrıs Şer’iye Sicillerinde Lâkap ve Unvanlar
  Sayfalar 191 - 208
  Zeki AKÇAM
 12. XIX. Yüzyıl Kıbrıs Şer’iye Sicillerinde Lâkap ve Unvanlar
  Sayfalar 191 - 208
  Zeki AKÇAM