Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
Kapak Resmi
e-ISSN 1309-4653 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, TÜRKBİLMAT eğitim hizmetleri tarafından yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, matematik eğitimi ile ilgili Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer verilmektedir (Bkz. Odak ve Kapsam). Derginin hedef kitlesi; araştırmacı öğretmenler, bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlardır.

Duyuru 1: Dergimiz 2018 Ağustos sayısından itibaren yalnızca elektronik olarak basılacaktır.

Duyuru 2: 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT - 4) Sempozyumu, 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Çeşme'de düzenlenecektir. Detaylı bilgi için

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)

e-ISSN 1309-4653 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |
Kapak Resmi

72.698

169.100

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, TÜRKBİLMAT eğitim hizmetleri tarafından yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, matematik eğitimi ile ilgili Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer verilmektedir (Bkz. Odak ve Kapsam). Derginin hedef kitlesi; araştırmacı öğretmenler, bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlardır.

Duyuru 1: Dergimiz 2018 Ağustos sayısından itibaren yalnızca elektronik olarak basılacaktır.

Duyuru 2: 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT - 4) Sempozyumu, 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Çeşme'de düzenlenecektir. Detaylı bilgi için

Cilt: 9 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Ortaokul Öğrencilerinin Aritmetiksel İfadelere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İşlem Önceliği Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 170 - 191
  Mehmet Fatih Öçal, Ali Sabri İpek, Ercan Özdemir, Tuğrul Kar
 2. Eğitim Ortamlarında Dijital Rozet Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 192 - 210
  Mustafa Tevfik Hebebci, Ertuğrul Usta
 3. Matematiksel İlişkilendirme Becerisinin Kuramsal Boyutta İncelenmesi: Türev Kavramı Örneği
  Sayfalar 211 - 248
  Hayal Yavuz Mumcu
 4. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazırbulunuşluklarının Sözel, Matematiksel ve Model Temsilleriyle İncelenmesi
  Sayfalar 249 - 282
  Özge Yiğitcan Nayir, Gönül Kurt Erhan, Merve Koştur, Hacer Türkoğlu, Şeref Mirasyedioğlu
 5. Veri İşleme Öğrenme Alanına Yönelik Sınıf İçindeki Söylemlerin Matematiksel Dil Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 283 - 311
  Adnan Baki, Sedef Çelik
 6. Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanında Yaşadıkları Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Etkinlik Temelli Öğretimin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 312 - 338
  Özge Erdem, Gülfem Sarpkaya Aktaş
 7. Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematikselleştirme Süreçlerinin ve Matematiksel Modellerinin İncelenmesi: Çim Biçme Problemi
  Sayfalar 339 - 366
  Makbule Gözde Didiş Kabar, Mukaddes İnan
 8. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 367 - 389
  Hasan Bakırcı, Emine Kutlu
 9. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi'nde Yayımlanmış Makalelerin İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 390 - 412
  Tamer Kutluca, Osman Birgin, Samet Gündüz