Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
Kapak Resmi
e-ISSN 1309-4653 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, TÜRKBİLMAT eğitim hizmetleri tarafından yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, matematik eğitimi ile ilgili Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer verilmektedir (Bkz. Odak ve Kapsam). Derginin hedef kitlesi; araştırmacı öğretmenler, bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlardır.

Duyuru 1: Dergimiz 2018 Ağustos sayısından itibaren yalnızca elektronik olarak basılacaktır.

Duyuru 2: 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT - 4) Sempozyumu, 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Çeşme'de düzenlenecektir. Detaylı bilgi için

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)

e-ISSN 1309-4653 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |
Kapak Resmi

76.936

200.049

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, TÜRKBİLMAT eğitim hizmetleri tarafından yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, matematik eğitimi ile ilgili Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer verilmektedir (Bkz. Odak ve Kapsam). Derginin hedef kitlesi; araştırmacı öğretmenler, bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlardır.

Duyuru 1: Dergimiz 2018 Ağustos sayısından itibaren yalnızca elektronik olarak basılacaktır.

Duyuru 2: 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT - 4) Sempozyumu, 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Çeşme'de düzenlenecektir. Detaylı bilgi için

Cilt: 9 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi
  Sayfalar 413 - 448
  Erhan Selçuk Hacıömeroğlu, Güney Hacıömeroğlu
 2. Matematik Öğretmeni Adaylarının Sonsuz Kümelerin Denkliği ile İlgili İspatlama Yaklaşımları ve Yaşadıkları Güçlükler
  Sayfalar 449 - 475
  Ozan Pala, Serkan Narlı
 3. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel İfade Becerilerinin İncelenmesinde Yazma Aktiviteleri: Öğrenci Günlükleri
  Sayfalar 476 - 512
  Zülfiye Zeybek, Elif Açıl
 4. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Hakkındaki İnanışları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 513 - 535
  Mehmet Koray Serin, Gökhan Uyanık, Lütfi İncikabı
 5. Geometrik Cisimler Konusunun Öğretiminde 4MAT Öğretim Modelinin Etkisi
  Sayfalar 536 - 562
  Temel Kösa, Elif Özlem Ardıç
 6. Ters-Yüz Sınıf ve Harmanlanmış Öğrenmede Öğrencilerin Öz-Düzenleme Becerilerinin ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 563 - 580
  Tarık Talan, Sevinç Gülseçen
 7. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Öğrenilmiş Çaresizliklerinin Yordanması: Problem Çözme Becerisi ve Bilişsel Esneklik
  Sayfalar 581 - 617
  Selim Taş, Sabahattin Deniz
 8. Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Sürecinde Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 618 - 635
  Ebru Saka, Derya Çelik
 9. Matematik Eğitimi Alanındaki Ortaklaşa Argümantasyon Çalışmalarının İncelenmesi
  Sayfalar 636 - 661
  Ayşe Tekin Dede
 10. Düzeltme yazısı: "Matematik Dersine Bağlılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması"
  Sayfalar 662 - 664
  TURCOMAT Editorial
 11. Düzetlme yazısı: "Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin matematikselleştirme süreçleri ve matematiksel modellerinin incelenmesi: Çim biçme problemi."
  Sayfalar 665 - 667
  TURCOMAT Editorial