Telif Hakkı

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, hakem süreci sonrası yayına kabul edilen çalışmaların hakkını TÜRKBİLMAT Eğitim Hizmetleri'ne devretmek zorundadır. TÜRKBİLMAT Eğitim Hizmetleri, makalenin yayımlanması konusunda yetkil mercidir. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

• Çalışmayı satmamak koşulu ile çoğaltma hakkı,

• Yazarın gelecekteki çalışmalarında (kitap, kitap bölümü vs.) derginin kaynakçada belirtilmesi şartıyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı.

• Çalışma künyesini belirtmek şartıyla şahsi web sitelerinde kullanma hakkı.

Not: Yayına kabul edilen çalışmaların yayımlanabilmesi için "Telif Hakkı Devir Formu" doldurulması zorunludur. Form doldurulduktan sonra JPG, JPEG ya da PDF formatında turcomat.journal@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.