Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
Cover Image
ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences

ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |
Cover Image

104.036

298.723
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.
Volume 6 - Issue 1 - Jan 2019
 1. Projection of Technology Equipment Usage in Agriculture in Turkey
  Pages 1 - 9
  Mehmet Fırat BARAN, Osman GÖKDOĞAN, Ali Ihsan KAYA, Halil İbrahim OĞUZ
 2. Temafosa Maruz Kalan Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhycnhus mykiss, Walbaum, 1972) Hematoloji Parametrelerinin Yanıtları
  Pages 10 - 15
  Veysel PARLAK
 3. Bingöl İl Merkezine Bağlı Ormanardı Köyü Merasının Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi
  Pages 16 - 23
  Halit TUTAR, Kağan KÖKTEN
 4. Selection of Barley (Hordeum vulgare L.) Lines for Grain Yield and Some Quality Traits under Rainfed Conditions
  Pages 24 - 33
  Ramazan AYRANCI, Mehmet ŞAHİN, Seydi AYDOGAN
 5. Endüstriyel Yoğurt Kültürleri İle Üretilen Maraş Tarhanasındaki Uçucu Aroma Maddelerinin Belirlenmesi
  Pages 34 - 43
  Üzeyir DAĞ, Ahmet Levent İNANÇ
 6. Bolu Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Verim, Verim Unsurları ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi
  Pages 44 - 51
  Hüseyin GÜNGÖR, Ziya DUMLUPINAR
 7. Türkiye’de Bölgesel Düzeyde Tarımsal Üretim Değeri, Kadınların İşgücüne Katılımı ve Sermaye Stoku Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi İle Karşılaştırması
  Pages 52 - 63
  Arzu KAN
 8. Fan-Ped Serinletme Sisteminin Duyulur ve Gizli Isı Transferine Etkisi ve Sistem Etkinliğinin Belirlenmesi
  Pages 64 - 70
  Sedat BOYACI
 9. The Effect of Drought Stress on Antioxidative Enzyme and Nutrient Exchange in Some Tomato Genotypes
  Pages 71 - 77
  Yekbun ALP, Turgay KABAY
 10. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Kloramin-T Uygulaması Sonucu Solungaçlarda Meydana Gelen Oksidatif Stresin Beyin Dokusundaki c-Fos ve BDNF Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması
  Pages 78 - 83
  Harun ARSLAN, Selçuk ÖZDEMİR
 11. Analysis of Producers Preference in Morkaraman Sheeps with Logit and Probit Models
  Pages 84 - 89
  Ufuk KARADAVUT, Galip ŞİMŞEK, Mehmet Emin YAZICI
 12. Determination of Greenhouse Gas Emissions (GHG) in the Production of Different Aromatic Plants in Turkey
  Pages 90 - 96
  Ömer EREN, Osman GÖKDOĞAN, Mehmet Fırat BARAN
 13. Combined Salt and Nickel Stress Impact on ROS Generation and Antioxidant Enzymes Activities of Lemon Balm (Melissa officinalis)
  Pages 97 - 105
  Hülya TORUN
 14. Üniversite Kampüs Peyzaj Planlaması Üzerine Kullanıcı Değerlendirmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği
  Pages 106 - 117
  Hüccet VURAL, Alperen MERAL, Sülem ŞENYİĞİT DOĞAN
 15. Termal Analiz ve Diferansiyel Termal Analiz Yöntemleri Karşılaştırılarak Asma Kış Gözlerine Ait Ölüm Noktalarının Tespiti
  Pages 118 - 124
  Özkan KAYA, Cafer KÖSE