Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 1 - 6 2018-01-19

Effect on Baby Corn Quality Class and Nutritive Content of Harvest Times in Dent Corn and Sweet Corn
Atdişi Mısır ve Şeker Mısırda Hasat Zamanlarının Körpe Koçan Kalite Sınıflarına ve Besin Element İçeriğine Etkisi

Havva BOZKURT [1] , Burhan KARA [2]

138 252

The research was carried out with aim to investigate to effects of harvest times on baby corn quality class and mineral nutrient contents of dent and sweet corn in Isparta conditions in 2015 and 2016 years. Baby corns were harvested in 2nd, 3rd, 4th, 6th and 8th days from tasseling appearance time. The experiment was set up according to a Randomized Complete Block Design in a factorial arrangement with three replicates using the “Bora” F1 dent corn and “Merit” F1sweet corn cultivars. Effects of harvest times on quality class of baby corn were found significant for both the cultivars. According to, the average results from the two years and TAS 1504-2007 standard, extra class, class 1 and class 2 ratios of baby corn were determined as 72.12%, 18.75% and 9.13% in dent corn, 64.75, 25.05, respectively and 10.3% in sweet corn, respectively. According to different harvest times in the dent corn and sweet corn and, the N, P, K, Mg, Fe and Zn were determined between %1.66-2.36, %0.270-0.383, %1.10-1.44, 0.105-0.165, 22.20-26.41 ppm and 17.04-20.36 ppm, respectively. Generally, the mineral nutrient content of sweet corn cultivar was higher than dent corn. The baby corn mineral nutrient contents were decreased by delaying harvest time, and while the highest mineral nutrient content was obtained from first harvest time, while last harvest time had the lowest value.

Araştırma; atdişi ve şeker mısırda körpe koçan kalite sınıfları ve mineral besin içeriğine hasat zamanlarının etkisini araştırmak amacıyla 2015 ve 2016 yıllarında Isparta koşullarında yürütülmüştür. Körpe koçanlar koçan püskülünün çıkışından itibaren, 2, 4, 6 ve 8. günde hasat edilmiştir. Deneme; “Bora” F1  Atdişi ve “Merit” F1 şeker mısır çeşitleri kullanılarak, tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada hasat zamanlarının körpe mısır kalite sınıflarına etkisi her iki çeşitte istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. TAS 1504-2007 standartlarına göre, yılların ortalamasında körpe mısır ekstra sınıf, sınıf I ve sınıf 2 oranı atdişi mısırda; sırasıyla %72.12, 18.75 ve 9.13, şeker mısırda sırasıyla,  %64.7, %25.0 ve %10.3 olarak belirlenmiştir. Atdişi ve şeker mısırda farklı hasat zamanlarına göre N, P, K, Mg, Fe ve Zn içerikleri sırasıyla %1.66-2.36, %0.270-0.383, %1.10-1.44, 0.105-0.165, 22.20-26.41 ppm ve 17.04-20.36 ppm arasında belirlenmiştir. Genel olarak şeker mısır çeşidinin mineral besin içeriği atdişi mısır çeşidinden daha yüksek olmuştur. Hasat zamanı geciktikçe körpe koçanların mineral besin içerikleri düşmüş ve en yüksek ilk hasat zamanında ölçülürken, en düşük besin içeriği son hasat zamanında belirlenmiştir.

 • Aekatasanawan, C. 2001. Baby Corn (Chapter 9). p. 275-293. In: A.R. Ohiorhenuan (ed.) Specialty Corn, Second Edition. CRC Press LLC, Boca Raton, Florida.
 • Anonim, 1998. http:// www.agsyst.wsu.edu./cornbroc.htm. (Erişim tarihi: Şubat 2017).
 • Anonim, 2014. Thai Agricultural Standard (TAS 1504-2007) in Baby Corn. http://www.acfs.go.th/standard/download/eng/baby_corn.pdf (Erişim tarihi: 10 Haziran 2014).
 • Bar-Zur, A., Schaffer, A. 1993. Size and Carbohydrate Content of Ears of Baby Corn in Relation to Endosperm Type. American Society Horiculture Science, 118: 141-144.
 • Can, M., Akman, Z. 2014. Uşak Ekolojik Şartlarında Farklı Azot Dozlarının Şeker Mısırın (Zea mays Saccharata Sturt.) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9(2): 93-101.
 • Coşkun, M.B., Yalçın, İ., Özarslan, C. 2006. Physical Properties of Sweet Corn Seed (Zea mays saccharata Sturt.). Journal Food Enginering, 74: 523-528.
 • Çetinkol, M., 1989. Tatlı Mısır Üretimi. Hasat Dergisi. Yıl 4, Sayı: 46, Mart 1989.
 • Galinat, W.C. 1985. Whole Ear Baby Corn, A New Way to Eat Corn. Proc. Northeast Corn Improvement Conf., 40: 22-27.
 • Gözübenli, H., Konuşkan, Ö. 2009. Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Mısır Genotiplerinde Körpe Koçan (Baby corn) Verimi ve Özelliklerine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Hatay, Poster Bildiriler, s: 573-576.
 • Hooda, S., Kawatra, A. 2013. Nutritional Evaluation of Baby Corn (Zea mays L.). Nutrition and Food Science, 4: 68-73.
 • Izhar, T., Chakraborty, M. 2014. Genetic Analysis of Maize (Zea mays L.) Genotypes for Baby Corn, Green Ear and Grain Yield. Maize Genomics and Genetics, 5: 1-6.
 • Kacar, B., İnal, A. 2013. Bitki Analizleri, Nobel Yayıncılık, s. 912, Ankara.
 • Larson, D.L. 2003. Super Sweet Corn: 50 Years in the Making, Inside Illinois, 23, No. 3, August 7.
 • Satyanarayana, E. 1997. Business Line and the India. Informatin January, 16. 1997.
 • Steel, R.G.D., Torrie, J.H. 1980. Principles and Procedures of Statistics. McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, USA.
 • TAS, 1504-2007. Thai Agricultural Standard in Baby Corn. http://www.acfs.go.th/standard/download/eng/baby_corn.pdf (Erişim tarihi: 10 Haziran 2014).
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Havva BOZKURT

Yazar: Burhan KARA (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans381019, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {1 - 6}, doi = {}, title = {Atdişi Mısır ve Şeker Mısırda Hasat Zamanlarının Körpe Koçan Kalite Sınıflarına ve Besin Element İçeriğine Etkisi}, key = {cite}, author = {BOZKURT, Havva and KARA, Burhan} }
APA BOZKURT, H , KARA, B . (2018). Atdişi Mısır ve Şeker Mısırda Hasat Zamanlarının Körpe Koçan Kalite Sınıflarına ve Besin Element İçeriğine Etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1-6. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/34475/381019
MLA BOZKURT, H , KARA, B . "Atdişi Mısır ve Şeker Mısırda Hasat Zamanlarının Körpe Koçan Kalite Sınıflarına ve Besin Element İçeriğine Etkisi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 1-6 <http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/34475/381019>
Chicago BOZKURT, H , KARA, B . "Atdişi Mısır ve Şeker Mısırda Hasat Zamanlarının Körpe Koçan Kalite Sınıflarına ve Besin Element İçeriğine Etkisi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Atdişi Mısır ve Şeker Mısırda Hasat Zamanlarının Körpe Koçan Kalite Sınıflarına ve Besin Element İçeriğine Etkisi AU - Havva BOZKURT , Burhan KARA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 5 IS - 1 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Atdişi Mısır ve Şeker Mısırda Hasat Zamanlarının Körpe Koçan Kalite Sınıflarına ve Besin Element İçeriğine Etkisi %A Havva BOZKURT , Burhan KARA %T Atdişi Mısır ve Şeker Mısırda Hasat Zamanlarının Körpe Koçan Kalite Sınıflarına ve Besin Element İçeriğine Etkisi %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD BOZKURT, Havva , KARA, Burhan . "Atdişi Mısır ve Şeker Mısırda Hasat Zamanlarının Körpe Koçan Kalite Sınıflarına ve Besin Element İçeriğine Etkisi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 1 (Ocak 2018): 1-6.