Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 28 - 33 2018-01-19

NaCl Ön Uygulamalarının Farklı Tuz Seviyelerinde Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri

Nigar TATAR [1] , Yasin ÖZTÜRK [2] , Emine BUDAKLI ÇARPICI [3]

101 213

Bu araştırma, üç farklı seviyede NaCl ön uygulamasının (kontrol, 15 dS m-1 NaCl ve 30 dS m-1 NaCl) farklı tuz seviyelerinde (0, 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 dS m-1) ingiliz çiminin çimlenme özellikleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Tohumları içeren petriler 25±1 °C sıcaklığa ayarlı çimlendirme kabinine konulmuş ve 14 gün sonra çimlenme yüzdesi, sapçık uzunluğu, kökçük uzunluğu, sapçık ve kökçük yaş ağırlıkları, vigor indeksi ve tuza tolerans indeksi gibi özellikler incelenmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre; NaCl ön uygulamalarının sapçık uzunluğu, sapçık ve kökçük yaş ağırlıkları, vigor indeksi ve tuz tolerans indeksi üzerine etkileri % 1, tuz konsantrasyonlarının ise vigor indeksi hariç incelenen tüm özellikler üzerine etkisi % 1 olasılık düzeyinde önemli olmuştur.  NaCl ön uygulama x tuz konsantrasyonu interaksiyonunun etkisi ise sapçık uzunluğu, sapçık ve kökçük yaş ağırlıkları, vigor indeksi ve tuz tolerans indeksi üzerine % 1 olasılık düzeyinde önemli çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 15 ve 30 dS m-1 NaCl ön uygulamaları farklı tuz koşullarında incelenen birçok özelliği olumlu yönde etkilemiştir. Özellikle tuza tolerans indeksi bakımından 15 dS m-1 NaCl ön uygulaması 25 dS m-1 tuz konsantrasyonuna kadar diğerlerine oranla daha yüksek değerlere sahip olmuştur. Sonuç olarak; ingiliz çiminde çimlenme döneminde sapçık ve kökçük gelişimi açısından 15 dS m-1 NaCl ön uygulaması orta seviyedeki tuzlu koşullar için önerilebilir.

Çimlenme, İngiliz çimi, ön uygulama, tuz stresi
 • Açıkgöz, E. 2001. Yem bitkileri (3. Baskı) Uludağ Üniv. Güçlendirme Vakfı Yayın No: 182, Bursa.
 • Aydın, İ. ve Atıcı, Ö. 2015. Tuz stresinin bazı kültür bitkilerinde çimlenme ve fide gelişimi üzerine etkileri. MSU Fen Bil. Dergi. 3(2): 360-366.
 • Aydınşakir, K., Erdurmuş, C., Büyüktaş, D., Çakmakçı, S. 2012. Tuz (NaCl) stresinin bazı silajlık sorgum (Sorghum bicolor) çeşitlerinin çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1): 47-52.
 • Borowski, E. 2008. Studies on the sensitivity of some species and cultivars of lawn grasses on salinity with sodium chloride during the seed germination and first year of growth. Folia Horticulture, 20(1): 81-98.
 • Çavuşoğlu K., Kabar, K. 2008. Bazı bitki büyüme düzenleyicilerinin tuzlu koşullar altındaki arpa tohumlarının çimlenmesi üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi. 20(1), 43-55.
 • Çulha Ş. ve Çakırlar, H. 2011. Tuzluluğun bitkiler üzerine etkileri ve tuz tolerans mekanizmaları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(2): 11-34.
 • Demirbaş, S., Balkan A., Üder F., Ahsenil G.P. 2015. Hidrojen peroksit ön uygulamasının tuz stresi koşullarında tritikalenin erken gelişme dönemindeki etkisi. 1. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015.
 • Hu, J., Zhu, Z.Y., Song, W.J., Wang, J.C., Hu, W.M. 2005. Effects of sand priming on germination and field performance in direct-sown rice (Oryza sativa L.). Seed Sci. Technol. 33: 243-248.
 • Khan, M.A., Ungar, I.A., Showalter, A.M. 2000. Effects of sodium chloride treatments on growth and ion accumulation of the halophyte Haloxylon recurvum. Communications in Soil Science and Plant Analysis 31: 2763-2774.
 • Khan, H.A., Ayub, C.M., Pervez, M.A., Bilal, R.M, Shahid, M.A., Ziaf. K. 2009. Effect of seed priming with NaCl on salinity tolerance of hot pepper (Capsicum annuum L.) at seedling stage. Soil & Environ. 28(1): 81-87.
 • Kuşvuran, Ş., Ellialtıoğlu, Ş., Abak, K., Yaşar, F. 2007. Bazı kavun (Cucumis sp.) genotiplerinin tuz stresine tepkileri. Journal of Agricultural Sciences 13(4): 39-404.
 • Kuşvuran, A., Nazlı, R.I., Kuşvuran, Ş. 2015. The effects of salinity on seed germination in perennial ryegrass (Lolium perenne L.) varieties. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(1): 78-84, 2015.
 • Nizam, I. 2011 Effects of salinity stress on water uptake, germination and early seedling growth of perennial ryegrass. Afr. J. Biotechnol 10: 10418-10424.
 • Pessarakli, M., Kopec, D.M. 2009. Screening various ryegrass cultivars for salt stress tolerance. J. Food Agric. Environ., 7(3,4): 739-743.
 • Shakarami, B., Dianati Tilaki, G.H., Tabari, M., Behtari, B. 2011. The effect of priming treatments on salinity tolerance of Festuca arundinacea schreb and Festuca ovina L. seeds during germination and early growth. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetıc Research. 18-2(36): 318-328.
 • Sivritepe, H.O., Eris, A., Sivritepe, N. 1999. The effect of NaCl priming on salt tolerance in melon seedlings. Acta Horticulturae 492: 77-84
 • Smith, P.T., Cobb, B.G. 1991. Accelerated germination of pepper seed by priming with salt solutions and water. Jour. Hort Science, 26: 417-419.
 • Tekin, F., Bozcuk, S. 1998. Helianthus annuus L. var. Santefe (Ayçiçeği) tohumlarının çimlenmesi ve erken büyüme üzerine tuz ve dışsal putressin’in etkileri. Turkish Journal of Biology. 22: 331-340.
 • Tilaki, G.A.D., Shakarami, B., Tabari, M., Behtari, B. 2010. Increasıng salt tolerance in tall fescue (Festuca arundinacea schreb) by seed priming techniques during germination and early growth. Indian J. Agric. Res., 44(3): 177-182.
 • Tilaki, G.A.D., Gholami, F., Bezdi, K.G., Behtari, B. 2014. Germination percentage and recovery of Lolium perenne L. and Bromus tomentellus Boiss.(Poaceae, Liliopsida) seeds at several osmotic potential levels of iso-osmotic solutions. Поволжский Экологический Журнал. 2: 284-292.
 • Turan, Z.M. 1995. Araştırma ve Deneme Metotları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları, No: 62, Bursa, s.121.
 • Zamani, S., Nezami, M. T., Habibi, D., Khorshidi, B. 2010. Effect of quantitive and qualitative performance of four canola cultivars (Brassica napus L.) to salinity conditions. Advances in Environmental Biology, 4(3): 422-427.
 • Zhang, Q., Rue, K., Wang, S. 2012. Salinity effect on seed germination and growth of two warm-season native grass species. Hort.Science. 47(4): 527-530.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Nigar TATAR

Yazar: Yasin ÖZTÜRK

Yazar: Emine BUDAKLI ÇARPICI

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans381042, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {28 - 33}, doi = {}, title = {NaCl Ön Uygulamalarının Farklı Tuz Seviyelerinde Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Yasin and TATAR, Nigar and BUDAKLI ÇARPICI, Emine} }
APA TATAR, N , ÖZTÜRK, Y , BUDAKLI ÇARPICI, E . (2018). NaCl Ön Uygulamalarının Farklı Tuz Seviyelerinde Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (1), 28-33. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/34475/381042
MLA TATAR, N , ÖZTÜRK, Y , BUDAKLI ÇARPICI, E . "NaCl Ön Uygulamalarının Farklı Tuz Seviyelerinde Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 28-33 <http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/34475/381042>
Chicago TATAR, N , ÖZTÜRK, Y , BUDAKLI ÇARPICI, E . "NaCl Ön Uygulamalarının Farklı Tuz Seviyelerinde Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 28-33
RIS TY - JOUR T1 - NaCl Ön Uygulamalarının Farklı Tuz Seviyelerinde Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri AU - Nigar TATAR , Yasin ÖZTÜRK , Emine BUDAKLI ÇARPICI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 33 VL - 5 IS - 1 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi NaCl Ön Uygulamalarının Farklı Tuz Seviyelerinde Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri %A Nigar TATAR , Yasin ÖZTÜRK , Emine BUDAKLI ÇARPICI %T NaCl Ön Uygulamalarının Farklı Tuz Seviyelerinde Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD TATAR, Nigar , ÖZTÜRK, Yasin , BUDAKLI ÇARPICI, Emine . "NaCl Ön Uygulamalarının Farklı Tuz Seviyelerinde Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkileri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 1 (Ocak 2018): 28-33.