Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 56 - 63 2018-01-19

Seleksiyonla Elde Edilen Klonal Anaç Adayı Bazı Yabani Erik Genotipleri Üzerine Aşılanan Kayısı Çeşitlerinin Büyüme Durumlarının Araştırılması

Remzi UĞUR [1] , Sevgi PAYDAŞ KARGI [2]

100 240

Bu çalışma, Kahramanmaraş yöresinden seleksiyonla belirlenen klonal anaç adayı bazı yabani erik genotiplerinin üzerine aşılanan Kabaaşı, Hasanbey ve Hacıhaliloğlu kayısı çeşitlerinin fidan gelişme durumlarının araştırılması için 2013-2014 yıllarında arazi koşullarında yürütülmüştür. Çalışma, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada, Prunus spinosa, Prunus domestica ve Prunus divaricata yabani erik türlerinden üçer adet olmak üzere toplam 9 adet seçilmiş klon anaç adayı genotip ile Myrobolan 29C ve GF 677 standart anaçları, çeşit olarak Kabaaşı, Hasanbey ve Hacıhaliloğlu kayısı çeşitleri kullanılmıştır. Prunus spinosa anaçlarının oldukça bodur, Prunus domestica ve Prunus divaricata anaçlarının ise orta düzeyde gelişme gösterdikleri saptanmıştır. En düşük fidan boyunun 63.83 cm ile SP-3 anacında, en yüksek fidan boyunun ise 181.66 cm ile Myrobolan 29C anacında olduğu saptanmıştır. Fidan gelişme durumlarına bakıldığında SP-1 ve SP-2’nin tam bodur, DO-1 ve DO-2’nin ise yarı bodur anaç olabileceği görülmüştür.

Anaç, Kayısı, Prunus
 • Asma, B.M., Birhanlı, O. 2000. Kayısı Yetiştiriciliği. Evin Ofset, Malatya, s.220-221.
 • Bassi, D. 1999. Apricot culture: Present and future, Acta Horticulturae, 488: 35-40.
 • Baş, M. 1998. Farklı Prunus Klon Ve Çöğür Anaçlarının Bazı Kayısı Çeşitleriyle Uyuşma Düzeyi, Bitki Besin Maddeleri Alımı ve Büyümeye Etkileri Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.
 • Bolat, İ., Pırlak, L., Pamir, M. 1995. Farklı anaçların bazı elma çeşitlerindeki bitki besin elementi içeriğine etkileri. II Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, s.35-39.
 • Coşkun, A.D. 2012. Bazı Klon Anaçlarına Aşılı Kayısı Çeşitlerinde Aşı Kaynaşmasının Anatomik-Histolojik Olarak Incelenmesi ve Fidan Gelişimlerinin Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü, Doktora Tezi, Aydın.
 • Dimitrova, M., Marinov, P. 2002. Myrobalan (P. cerasifera Ehrh.) as a rootstock for apricot. Acta Horticulturae. 577: 315-318.
 • Guerrieri, R., Massai, R., Cantarella, F., Remorini, D. 2006. Agronomic behavior of Pisana cultivar on several rootstocks in dry, Sandy Hills. Acta Horticulturae, 717: 163- 167
 • Gül, K., Zengin, Y., Yılmaz, K.U., Gökalp, K. 2007. Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde klonal anaçların kullanım imkanlarının araştırılması. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, Erzurum, s.105-109,
 • Küden, A. 1988. Subtropik İklim Koşullarında Ilıman İklim Meyve Türleri Fidanlarının Yetiştirilme Olanakları Üzerine Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.
 • Kurbanova, R.I. 1988. Dates and methods of plum budding. Horticulture Abstract. 58(11): 73-77.
 • Licznar, N., Sosna, I. 2006. Quality of maiden apricot trees depending on rootstock and cultivar. Scientific Works of Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture, pp.57-61.
 • Monney, P., Evéquoz, N., Christen, D. 2010. Alternative to myrobolan rootstock for apricot cultivation. Acta Horticulturae. 862: 381-384.
 • Moreno, M.A. 2009. Rootstocks for stone and pome fruit tree species in Spain. International Conference on Fruit Tree Roostostocks. Pisa, pp.44-57.
 • Southwick, S.M., Weis, K.G. 1999. Propagation and rootstocks for apricot production. Acta Horticulturae, 488: 403-410. Suranyi, D. 1999. Wild Apricot and myrobalan (generative) rootstocks for apricot cultivars. Acta Horticulturae, 488: 445-449.
 • Tekintaş, E.F., Kankaya, A., Ertan, E. 2006. M9 anacı üzerine aşılı bazı elma çeşitlerinin Aydın ili koşullarındaki performanslarının belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2): 27-30.
 • Uğur, R., Paydaş Kargı, S. 2017. Kahramanmaraş florasından kayısıya anaç olabilecek bazı yabani erik genotiplerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Yayın Aşamasında).
 • Webster, A.D. 1995. Rootstock and Interstock effects on deciduous fruit tree vigour, precocity, and yield productivity. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 23: 373-382.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Remzi UĞUR (Sorumlu Yazar)

Yazar: Sevgi PAYDAŞ KARGI

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans381134, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {56 - 63}, doi = {}, title = {Seleksiyonla Elde Edilen Klonal Anaç Adayı Bazı Yabani Erik Genotipleri Üzerine Aşılanan Kayısı Çeşitlerinin Büyüme Durumlarının Araştırılması}, key = {cite}, author = {PAYDAŞ KARGI, Sevgi and UĞUR, Remzi} }
APA UĞUR, R , PAYDAŞ KARGI, S . (2018). Seleksiyonla Elde Edilen Klonal Anaç Adayı Bazı Yabani Erik Genotipleri Üzerine Aşılanan Kayısı Çeşitlerinin Büyüme Durumlarının Araştırılması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (1), 56-63. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/34475/381134
MLA UĞUR, R , PAYDAŞ KARGI, S . "Seleksiyonla Elde Edilen Klonal Anaç Adayı Bazı Yabani Erik Genotipleri Üzerine Aşılanan Kayısı Çeşitlerinin Büyüme Durumlarının Araştırılması". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 56-63 <http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/34475/381134>
Chicago UĞUR, R , PAYDAŞ KARGI, S . "Seleksiyonla Elde Edilen Klonal Anaç Adayı Bazı Yabani Erik Genotipleri Üzerine Aşılanan Kayısı Çeşitlerinin Büyüme Durumlarının Araştırılması". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 56-63
RIS TY - JOUR T1 - Seleksiyonla Elde Edilen Klonal Anaç Adayı Bazı Yabani Erik Genotipleri Üzerine Aşılanan Kayısı Çeşitlerinin Büyüme Durumlarının Araştırılması AU - Remzi UĞUR , Sevgi PAYDAŞ KARGI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 63 VL - 5 IS - 1 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Seleksiyonla Elde Edilen Klonal Anaç Adayı Bazı Yabani Erik Genotipleri Üzerine Aşılanan Kayısı Çeşitlerinin Büyüme Durumlarının Araştırılması %A Remzi UĞUR , Sevgi PAYDAŞ KARGI %T Seleksiyonla Elde Edilen Klonal Anaç Adayı Bazı Yabani Erik Genotipleri Üzerine Aşılanan Kayısı Çeşitlerinin Büyüme Durumlarının Araştırılması %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD UĞUR, Remzi , PAYDAŞ KARGI, Sevgi . "Seleksiyonla Elde Edilen Klonal Anaç Adayı Bazı Yabani Erik Genotipleri Üzerine Aşılanan Kayısı Çeşitlerinin Büyüme Durumlarının Araştırılması". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 1 (Ocak 2018): 56-63.