Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 64 - 70 2018-01-19

Reactions of Meloidogyne Incognita Race 1 and Meloidogyne javanica Race 1 Against Some Plum Rootstock
Bazı Erik Anaçlarının Meloidogyne incognita ırk 1 ve Meloidogyne javanica ırk 1’e Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Betül GÜRKAN [1] , Remzi UĞUR [2] , Tolga GÜRKAN [3]

102 165

Different plum varieties are widely used as rootstock candidate for stone fruits varieties at the rootstock breeding studies. However, resistance or tolerance to root-knot nematodes are among the most important criteria in rootstock breeding studies. Root-knot nematodes are one of the factors which cause severe damage of plum (Prunus domestica L.)  trees among drupe fruits. In this study, it is aimed to investigate the reaction of rootknot nematodes of Meloidogyne incognita race 1 and Meloidogyne javanica race 1 against 1 years old plum rootstocks named as SP-1, SP-2, SP-3 (Prunus spinosa)  DO-1, DO-2, DO-3 (Prunus domestica). The trial was conducted in greenhouse conditions and trial was done according to randomized complete block design with 3 replications and inoculum rate was 3000 second stage juveniles for each rootstock. Plum rootstocks were assessed according to the egg mass-reaction scale and were found to be resistant to Meloidogyne incognita race 1 and Meloidogyne javanica race 1 to 0.0 ± 0.0.

Sert çekirdekli meyveler için anaç ıslahı çalışmalarında değişik erik türleri oldukça fazla kullanılmaktadır. Bununla beraber Kök-ur nematodlarına dayanıklılık, anaç ıslahı çalışmalarında en önemli kriterler arasında yer almaktadır.  Bu çalışmada, 1 yaşındaki SP-1, SP-2, SP-3 (Prunus spinosa), DO-1, DO-2, DO-3 (Prunus domestica) erik anaçlarının bitki paraziti Kök-ur nematodları Meloidogyne incognita ırk 1 ve Meloidogyne javanica ırk 1’e karşı reaksiyonu incelenmiştir. Çalışma, örtü altı koşullarında, tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olacak şekilde yürütülmüş ve inokulasyonda her bir anaca, 3000 adet 2. dönem larva verilmiştir. Yumurta kümesi-reaksiyon skalasına göre reaksiyonuna bakılan erik anaçlarının tümü, Meloidogyne incognita ırk 1 ve Meloidogyne javanica ırk 1’e karşı 0.0±0.0 değeriyle dayanıklı bulunmuştur.

 • Ammati, M., Thomason, I.J., Mc-Kinney, H.E. 1986. Retention of resistance to Meloidogyne incognita in Lycopersicon genotypes at high soil temperature. J. Nematol. 18: 491-495.
 • Aydınlı, G., Mennan, S., Devran, Z., Širca, S., Urek, G. 2013. First report of the root-knot nematode Meloidogyne ethiopica on tomato and cucumber in Turkey. Plant Disease, 97(9): 1262.
 • Boerma, H.R., Hussey, R.S. 1992. Breeding plants for resistance to nematodes. Journal of Nematology 24(2): 242-252. Canals, J., Pinochet, J. 1992. Temperature and age of plant affect resistance in peach-almond hybrid rootstock infected with Meloidogyne javanica. Hort Science. 27(11): 1211-1213.
 • Canto-Saenz, M. 1985. The Natüre of Resistance to Meloidogyne incognita (Kofoid and White, 1919) Chitwood, 1949, pp. 225-231. In: J.N. Sasser and C.C. Carter (eds.). An advanced treatise on Meloidogyne. Vol. I, Biology and control. North Carolina State Graphics, Raleigh.
 • Cook, R., Evans, K. 1987. Resistance and Tolerance. In: Principles and Practice of Nematode Control in Crop. (Eds: Kerry, B.R., and Brown R.H.,). Academic Press Australia pp.179-220.
 • Çetintaş, R., Çakmak, B. 2016. Meloidogyne species infesting tomatoes, cucumbers and eggplants grown in Kahramanmaraş province, Turkey. Turkish Journal of Entomology. Vol. 40. Number 4.
 • Davide, R.G. Triantaphyllou, G. 1967. Influence of the environment on development and sex differentiation of root-knot nematodes. I. Effect of infection density, age of the host plant and soil temperature. Nematologica 13: 102-110.
 • Devran, Z., Mutlu, N., Özarslandan, A., Elekçioğlu, İ.H. 2009. Identification and genetic diversity of Meloidogyne chitwoodi in potato production areas of Turkey. Nematropica, 39(1): 75-83.
 • Devran, Z., Söğüt, M.A. 2009. Distribution and identification of root-knot nematodes from Turkey. Journal of Nematology, 41 (2): 128.
 • Diker, T. 1959. Nebat Parazit Nematodları. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Neşriyatı, No: 70, 98s, Ankara.
 • Dropkin, V.H. 1969. The necrotic reaction of tomatoes and other hosts resistant to Meloidogyne reversed by temperature. Phytopathology. 59: 1632-1637.
 • Elekçioğlu, İ.H., Ohnesorge, B., Lung, G., Uygun, N. 1994. Plant parasitic nematodes in the Mediterranean Region of Turkey. Nematology Mediterranea, 22(1): 59-63.
 • Elekçioğlu, İ.H., Uygun, N. 1994. Occurrence and distribution of plant parasitic nematodes in cash crop in Eastern Mediterranean Region of Turkey. In Proc. Of Phytopathological Union, Kuşadası, Aydın, Türkiye, pp: 409-10.
 • Ertürk, H., Özkut, S. 1973. Ege Bölgesi şartlarında kök-ur nematodlarına (Meloidogyne spp.) dayanıklı asma anacı araştırması. IV. Bilim Kongresi Bildiriler. 1-7, 5-8 Kasım, Ankara.
 • Esmenjaud, D., Minot, J.C., Voisin, R., Pinochet, J., Simard, M.H., Salesses, G. 1997. Differential Response to root-knot nematodes in Prunus species and correlative genetic implications. Journal of Nematology 29(3): 370-380.
 • Fernandez, C., Pinochet, J., Esmenjaud, D., Salesses, G., Felipe, A. 1994. Resistance among new Prunus rootstocks and selections to root-knot nematodes in Spain and France. Hort. Science 29: 1064-1067.
 • Fernandez, C., Pinochet, J., Esmenjaud, D., Gravatonobre, M.J., Felipe, A. 1995. Age of plant material influences resistance of some prunus rootstocks to Meloidogyne incognita. Hortscience, 30: 582-585.
 • Gülsoy, E., Balta, F. 2014. Aydın ili Yenipazar, Bozdoğan ve Karacasu ilçeleri badem (Prunus amygdalus Batch) seleksiyonu. Akademik Ziraat Dergisi 3(2): 61-68.
 • Gürdemir, E., Ağdacı, M. 1975. Güney Anadolu Bölgesi sebze seralarında zarar yapan kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) üzerinde sürvey çalışmaları. Bitki Koruma Bülteni, 15(3) : 176-81.
 • Gürkan, T. 2017. Kahramanmaraş Bölgesindeki Bitki Paraziti Nematodların Morfolojik, Biyokimyasal, Moleküler Metotlar ile Teşhisi ve Uygun Mücadele Olanaklarının Araştırılması (Doktora Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı. (Basımda).
 • Hekimoğlu, G. 1975. İzmir, İzmir ve Çevresi Solanaceae Familyasına Ait Önemli Bitki Türlerinde Kök-ur Nematodlarının (Meloidogyne spp.) (Nematoda: Heteroderidae) Tanınmaları, Zararı ve Popülasyon Yoğunlukları Üzerinde Araştırmalar, Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Bornova, İzmir, 113.
 • İmren, M., Özarslandan, A., Kasapoğlu, B.E., Toktay, H., ve Elekçioğlu, İ.H., 2014. Türkiye buğday faunası için yeni bir tür, Meloidogyne artiellia Franklin, 1961. Türkiye Entomoloji Dergisi, 38(2): 189-196.
 • Jaffee, B.A., Mai, W.F. 1979. Growth reduction of apple seedlings by Pratylenchus penetrans as influenced by seedling age at inoculation. J. Nematol. 11: 161-165.
 • Kaçar, G. 2011. Türkiye’de Bulunan Kök-ur Nematodu Türlerinin (Meloidogyne spp.) (Nemata: Meloidogynidae) Irklarının Araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, 60 s.
 • Kepenekçi, İ., Öztürk, G., Evlice, E. 2002. Ülkemiz örtü altı sebze üretiminde sorun olan yeni bir kök-ur nematodu türü (Meloidogyne exigua Goeldi, 1887) ve diğer Kök-ur nematodu türleri, IV. Sebze Tarımı Sempozyumu, Bursa, Bildiri özetleri, s.55.
 • Kester, E. D., Grasselly, C. 1987. Almond Rootstocks. In R. C. Rom and R. F. Carlson, eds. Rootstocks for fruit crops. New York: John Wiley and Sons. pp. 265-293.
 • Lamberti, F. 1979. Economic Importance of Meloidogyne spp. in Subtropical and Mediterranean Climates. In: Root-knot nematodes (Meloidogyne species): Systematics, Biology and Control (Eds.: F. Lamberti, C.E. Taylor). Academic Press, London, pp. 342-357.
 • Layne, R.E.C. 1987. Peach Rootstocks. In R. C. Rom and R. F. Carlson, eds. Rootstocks for fruit crops. New York: John Wiley and Sons. pp. 185-216.
 • Lecouls, A.C., Rubio-Cabetas, M.J., Minot, J.C., Voisin, R., Bonnet, A., Salesses, G., Dirlewanger, E., Esmenjaud, D. 1999. RAPD and SCAR markers linked to the Ma1 root-knot nematode resistance gene in Myrobalan plum (Prunus cerasifera Ehr.). Theoretical and Applied Genetics. 99: 328-335.
 • Lopez-Perez, J.A., Strange, M.L., Kaloshian, I., Ploeg, A.T. 2006. Differential responce of Mi gene resistant tomato rootstocks to root knot nematodes (Meloidogyne incognita). Crop Protection, (25): 382-388.
 • McClure, M.A., Ellis, K.C., Nigh, E.L. 1974. Resistance of cotton to the root-knot nematode Meloidogyne incognita. J. Nematol. 6: 17-20.
 • Mennan, S., Ecevit, O. 1996. Bafra ve Çarşamba Ovaları yazlık sebze ekim alanlarındaki kök ur nematodları (Meloidogyne spp.)’nın biyolojisi, yayılışı ve bulaşık oranları üzerine araştırmalar, Türkiye III. Entomoloji Kongresi Bildirileri, s: 700-705.
 • Miloseviç, T. 2006. Effects of interstock on seasonal changes in microelement concentrations in apricot leaf. Acta Hort. 701: 719-722.
 • Nyczepir, A.P. 1991. Nematode management strategies in stone fruits in the United States. Journal of Nematology 23: 334-341.
 • Nyczepir, A.P., Halbrent, J.M. 1993. Nematode pests of deciduous fruit and nut trees. In: Evans K., Trudgil D.L. and Webster, J.M. (eds) Plant parasitic nematodes in temperate agriculture, CAB, Oxon, pp. 381-425.
 • Özarslandan, A. 2009. Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Alınan Kök-ur Nematodu Türlerinin (Meloidogyne spp.) Tanısı ve Bazı Kök-ur Nematodu Popülasyonlarının Virülentliğinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı. Doktora Tezi. 84s.
 • Özarslandan, A., Elekçioğlu, İ.H. 2010. Türkiye’nin farklı alanlarından alınan kök-ur nematodu türlerinin (Meloidogyne spp.) (Nemata: Meloidogynidae) moleküler ve morfolojik tanılama ile belirlenmesi, Türk. Entomol. Derg., 34(3): 323-35.
 • Özbek, B., Kayım, M., Elekçioğlu, İ.H. 2014. In Vitro koşullarda yetiştirilen bazı sert çekirdekli meyve anaçlarının kök-ur nematodları (Meloidogyne incognita ve Meloidogyne javanica, [Tylechida: Meloidogynidae]’na karşı dayanıklılık düzeylerinin saptanması üzerine araştırmalar. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2): 27-35.
 • Öztüzün, N., 1970. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kültür bitkilerine arız olan bitki paraziti nematodları üzerinde sürvey çalışmaları, Bit. Kor. Bült., 10(3): 180-97.
 • Pehlivan, E., Kaşkavalcı, G. 1993. Sanayi domates üretim alanlarında kök-ur nematodlarının (Meloidogyne spp) yayılışı ve bulaşıklık oranı üzerinde araştırmalar, SANDOM Çalışma Raporu, No: 6, s: 61-68.
 • Pinochet, J., Calvet, C., Hernandez-Dorrego, A., Bonet, A., Felipe, A., Moreno, M. 1999. Resistance of peach and plum rootstocks from Spain, France and Italy to root-knot nematode Meloidogyne javanica. Hort. Science, 34: 1259-1262.
 • Rohde, R.A. 1972. Expression of resistance in plants to nematodes. Annu. Rev. Phytopathol. 10: 233-251.
 • Sarah, J.L., Osseni, B., Hugon, R. 1991. Effect of soil pH on development of Pratylenchus brachyurus in pineapple roots. Nematropica 21: 211-216.
 • Sasser, J.N. 1977. Worldwide dissemination and importance of the rootknot nematodes, Meloidogyne spp. Journal Nematolgy. 9: 26-29.
 • Sasser, J.N., Carter, C.C. 1985. Overview of the International Meloidogyne Project 1975-1984. In: Sasser, J.N. and Carter, C.C. (Eds.), An Advanced Treatise on Meloidogyne Vol. I. Biology and control. North Carolina State University and United States Agency for International Development.
 • Sasser, J.N., Carter, C.C., Hartman, K.M. 1984. Standardization of Host Suitability Studies and Reporting of Resistance to Root-Knot Nematodes. A Coop. Publ. of the Dep. of Plant Pathology and the U.S. Agency for Int. Development North Carolina State Uni. Raleigh. 7.
 • Scotto La Massese, C. 1989. Les problemes pose parles nematodes phytophages a l'amandier. Options Mediterraneennes Serie Seminaires 5: 33-38.
 • Sherman, W.B., Lyrene, P.M., Hansche, P.E. 1981. Breeding peach rootstocks resistant to root-knot nematode. HortScience 64: 523-524.
 • Sherman, W.B., Lyrene, P.M. 1983. Improvement of peach rootstock resistant to root-knot nematodes. Proceedings of the Florida State Horticultural Society 96: 207-208.
 • Söğüt, M.A., Elekçioğlu, İ.H. 2000. Akdeniz Bölgesi’nde sebze alanlarında bulunan Meloidogyne Goeldi, 1892 (Nemata: Heteroderidae) türlerinin ırklarının belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 24(1): 33-40.
 • Stover, R.H., Buddenhagen, I. 1986. Banana breeding: Polyploidy, disease resistance and productivity. Fruits 41: 175-191.
 • Triantaphyllou, A.C. 1981. Oogenesis and chromosomes of parthenogenetic root-knot nematodes Meloidogyne incognita, Journal Nematology. 13: 95-104.
 • Uğur R., Altun Ö., Özatar H.O., Aras S., Erayman H.M., Paydaş Kargı, S. 2016. Seleksiyonla elde edilmiş farklı Prunus domestica çeliklerinin köklenebilme olanaklarının araştırılması. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 45(1): 325-328.
 • Uğur, R., Paydaş Kargı, S. 2017. Kahramanmaraş florasından kayısıya anaç olabilecek bazı yabani erik genotiplerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Basımda).
 • Yüksel, H.Ş. 1966. Karadeniz Bölgesi’nde tesadüf edilen Meloidogyne incognita varyasyonu hakkında. Bitki Koruma Bülteni, 6: 35-38.
 • Yüksel, H. 1974. Kök ur nematodlarının (Meloidogyne spp.) Türkiye’deki durumu ve bunların popülasyon problemleri üzerine düşünceler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1): 83-105.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Betül GÜRKAN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Remzi UĞUR

Yazar: Tolga GÜRKAN

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans381149, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {64 - 70}, doi = {}, title = {Bazı Erik Anaçlarının Meloidogyne incognita ırk 1 ve Meloidogyne javanica ırk 1’e Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {GÜRKAN, Tolga and UĞUR, Remzi and GÜRKAN, Betül} }
APA GÜRKAN, B , UĞUR, R , GÜRKAN, T . (2018). Bazı Erik Anaçlarının Meloidogyne incognita ırk 1 ve Meloidogyne javanica ırk 1’e Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (1), 64-70. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/34475/381149
MLA GÜRKAN, B , UĞUR, R , GÜRKAN, T . "Bazı Erik Anaçlarının Meloidogyne incognita ırk 1 ve Meloidogyne javanica ırk 1’e Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 64-70 <http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/34475/381149>
Chicago GÜRKAN, B , UĞUR, R , GÜRKAN, T . "Bazı Erik Anaçlarının Meloidogyne incognita ırk 1 ve Meloidogyne javanica ırk 1’e Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 64-70
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Erik Anaçlarının Meloidogyne incognita ırk 1 ve Meloidogyne javanica ırk 1’e Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi AU - Betül GÜRKAN , Remzi UĞUR , Tolga GÜRKAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 70 VL - 5 IS - 1 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Bazı Erik Anaçlarının Meloidogyne incognita ırk 1 ve Meloidogyne javanica ırk 1’e Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi %A Betül GÜRKAN , Remzi UĞUR , Tolga GÜRKAN %T Bazı Erik Anaçlarının Meloidogyne incognita ırk 1 ve Meloidogyne javanica ırk 1’e Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD GÜRKAN, Betül , UĞUR, Remzi , GÜRKAN, Tolga . "Bazı Erik Anaçlarının Meloidogyne incognita ırk 1 ve Meloidogyne javanica ırk 1’e Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 1 (Ocak 2018): 64-70.