Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 71 - 80 2018-01-19

Economical Effects of Green Roof and Grey Water Systems in Housing Scale
Konut Ölçeğinde Gri Su ve Yeşil Çatı Sistemlerinin Ekonomik Etkileri

Emrah YALÇINALP [1] , Aslıhan ÖZTÜRK [2] , Deniz BAYRAK [3]

194 733

This study aims to analyze the accuracy of grey water and green roof systems use at the same time by evaluating water consumption for houses. The most important reason for this is the fact that people are likely to avoid green roof systems, which make a great contribution to urban sustainability, due to cost of it while the amount of grey water created by houses has been getting increased depending on the average water consumption. In this study, the average cost of these two sustainable systems was calculated for a randomly selected apartment in Trabzon city. To do this, some questions on the cost of green roof and grey water systems were asked to some companies that have been in private sector for a long time and the answers from them in addition to the data we collected from different resources were analyzed so that we could calculate how long it takes to redeem itself. Apart from these, certification systems regarding sustainability that buildings can get when they have both of grey water systems and green roofs were evaluated. As a result, the fact that it would be quite logical when they are used together was clear. One of the other final targets that we want to get to is to create a support for housing industry, which covers 60% of all the construction industries in Turkey, to have grey water and green roof systems together.

Bu araştırma, konutlardaki su tüketim oranlarını göz önüne alarak, gri su ve yeşil çatı sistemlerinin ortak çalışma prensibiyle kullanılması sonucunda bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Bu değerlendirmeyi yapmaya iten en önemli nokta, yeşil çatı gibi kentlerin sürdürülebilirliklerine katkı yapacak nitelikteki bir yaklaşımdan maliyet eksenli kaçışlar olması, buna karşın konutlarda artan su tüketimiyle birlikte artan gri su oluşumunun kurulacak sistemlerle enerji ve para tasarrufuna dönüştürülebilecek olmasıdır. Çalışmanın amacı doğrultusunda; söz konusu sistemleri uygulayan firmalarla iletişime geçilip, örnek bir konut projesi üzerinden imalat maliyetin ilişkin bazı sorular sorulmuştur. Alınan cevaplar ve daha önceki araştırmalar sonucunda elde edilen veriler tablolar haline getirilerek değerlendirilmiştir. Bu veriler doğrultusunda konutlardaki gri su tesisatı kurularak yapılan su tasarrufuna ilişkin yatırım-kâr hesabı yapılmıştır. Hesap sonucunda kurulum maliyetinin ne kadar sürede karşılandığı ve toplam yıllık tasarruf yüzdesine ulaşılmış, böylece gri su kullanımının israf edilen ciddi bir su kütlesinin kullanılmasının yanında, ciddi bir maliyet düşürücü etkisi olduğu da tespit edilmiştir. Gri su ve yeşil çatı sistemlerinin birlikteliğini irdelemek ve bunu maliyet hesabı ile desteklemek üzere yapılan çalışma sonucunda konutların sahip olabilecekleri sertifika sistemleri de irdelenmiştir. Bu çalışmayla birlikte konuyla ilgili mevcut farkındalık arttırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu sistemlerin ortak fayda mantığıyla çalıştırılmasının daha kısa sürelerde enerji ve ekonomik katkı sağlayacak hale gelebileceği vurgulanmıştır. İnşaat sektörünün yaklaşık %60’ını oluşturan konut sektöründe, sahip olabilecekleri sertifikalar ile teşvik edilerek yeşil çatı-gri su sistemleri özelinde sistemleri kullanışlı hale getirmeye yönelik bir destek oluşturmakta nihai hedeflerden olmuştur.

 • Al-Jayyousi, O.R. 2003. Greywater Reuse: Towards sustainable water management. Desalination, 156(1): 181-192.
 • Anonim, Gri Su Arıtma Sistemleri, META Mühendislik Arıtma Sanayi Tic. Ltd. Şti., İstanbul.
 • Deniz, V., 2012. Binalarda Su Tasarrufu ve Hijyen, Ed. Doç. Dr. Vedat Deniz, Kare Medya, İstanbul.
 • Christova-Boala, D., Edenb, R.E., McFarlane, S.C. 1996. An investigation into greywater reuse for urban residential properties. Desalination 106: 391-397.
 • Erlalelitepe İ., Gökçen, G., Kazanasmaz, T. 2011. Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinde Konut Tasarımının Önemi, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir.
 • Feachem, R.G., Bradley, D.J., Garelick, H., Mara, D.D. 1983. Sanitation and disease. Health aspects of excreta and wastewater management, The World Bank, pp. 16-21.
 • Getter, K.L., Rowe, D.B. 2006. The role of green roofs in sustainable develop- ment. HortScience 41: 1276-1286. Karahan, A. 2009. Gri Suyun Değerlendirilmesi, IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir.
 • Maneewan, S., Hirunlabh, J., Khedari, J., Zaghmati, B., Teefasap, S. 2005. Heat gain reduction by means of thermoelectric roof solar collector. Sol. Energy 78: 495-503.
 • Mechelen, C.V., Dutoit, T., Hermy, M. 2014. Mediterranean open habitat vegetation offers great potential for extensive green roof design. Landscape and Urban Planning 121(2014): 81-91.
 • Mitsch, W.J. 2012. What is ecological engineering? Ecol. Eng. 45: 5-12.
 • Mustow, S.R., Smerdon, T., Pinney, C., Wagget, R. 1997. Water conservation-Implications of Using Recycled Greywater and Stored Rainwater in the UK. Final report 13 134/l, “Building Services Research and Information Association for U.K. Drinking Water Inspectorate” tarafından hazırlanmıştır.
 • San Francisco Public Utilities Commission, 2012. San Francisco Graywater Design Manual for Outdoor Irrigation, USA.
 • Şahin, N.İ., Manioğlu, G. 2011. Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir.
 • Şahin, N.İ. 2010. Binalarda Su Korunumu, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • URL-1, https://tr.wikipedia.org/wiki/Gri_su (Erişim Tarihi: 26.04.2016).
 • URL-2, http://tr.onduline.com/tr/urunlerimiz/cati-kaplama/ondugreenr-sistem (Erişim Tarihi: 26.04.2016).
 • URL-3, http://www.netyapi.com/urunler/yesil-cati-sistemleri/ (Erişim Tarihi: 26.04.2016).
 • URL-4,http://arge7.com/detay.asp?id=2040 (Erişim Tarihi: 21.03.2016).
 • URL-5,http://arge7.com/detay.asp?id=3298 (Erişim Tarihi: 21.03.2016).
 • URL-6,http://arge7.com/detay.asp?id=3297 (Erişim Tarihi: 21.03.2016).
 • URL-7,http://arge7.com/aspsite/galeri/20160321 (Erişim Tarihi: 21.03.2016).
 • Wach, F.G. 2006. Water Saving Devices at Hauseholds: Saving Tap Water by Simple Appliances and Installations without Loosing Sanitary Comfor, Weiter Bildung, University of Hanover.
 • Winward G.P, Lisa, M., Avery, Frazer-Williams, R., Pidoua, M., Jeffrey, P., Stephensona, T., Jeffersona, B. 2007. A study of the microbial quality of grey water and an evaluation of treatment technologies for reuse, Ecological Engineering 32(2008): 187-197.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Emrah YALÇINALP (Sorumlu Yazar)

Yazar: Aslıhan ÖZTÜRK

Yazar: Deniz BAYRAK

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans381164, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {71 - 80}, doi = {}, title = {Konut Ölçeğinde Gri Su ve Yeşil Çatı Sistemlerinin Ekonomik Etkileri}, key = {cite}, author = {YALÇINALP, Emrah and BAYRAK, Deniz and ÖZTÜRK, Aslıhan} }
APA YALÇINALP, E , ÖZTÜRK, A , BAYRAK, D . (2018). Konut Ölçeğinde Gri Su ve Yeşil Çatı Sistemlerinin Ekonomik Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (1), 71-80. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/34475/381164
MLA YALÇINALP, E , ÖZTÜRK, A , BAYRAK, D . "Konut Ölçeğinde Gri Su ve Yeşil Çatı Sistemlerinin Ekonomik Etkileri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 71-80 <http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/34475/381164>
Chicago YALÇINALP, E , ÖZTÜRK, A , BAYRAK, D . "Konut Ölçeğinde Gri Su ve Yeşil Çatı Sistemlerinin Ekonomik Etkileri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 71-80
RIS TY - JOUR T1 - Konut Ölçeğinde Gri Su ve Yeşil Çatı Sistemlerinin Ekonomik Etkileri AU - Emrah YALÇINALP , Aslıhan ÖZTÜRK , Deniz BAYRAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 80 VL - 5 IS - 1 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Konut Ölçeğinde Gri Su ve Yeşil Çatı Sistemlerinin Ekonomik Etkileri %A Emrah YALÇINALP , Aslıhan ÖZTÜRK , Deniz BAYRAK %T Konut Ölçeğinde Gri Su ve Yeşil Çatı Sistemlerinin Ekonomik Etkileri %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD YALÇINALP, Emrah , ÖZTÜRK, Aslıhan , BAYRAK, Deniz . "Konut Ölçeğinde Gri Su ve Yeşil Çatı Sistemlerinin Ekonomik Etkileri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 1 (Ocak 2018): 71-80.