Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 100 - 108 2018-05-06

Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Örtü Altında Yetiştirilen Brokoli Bitkisinin Enerji Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi
Effect of Irrigation Waters in Different Salinity Levels on Energy Use Efficiency of Broccoli Plant Grown in Greenhouse

Ulviye KAMBUROĞLU ÇEBİ [1] , Başak AYDIN [2] , Selçuk ÖZER [3] , Süreyya ALTINTAŞ [4] , Ozan ÖZTÜRK [5]

84 149

Bu çalışma, Kırklareli ilinde Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü arazisine kurulan plastik örtülü, yay çatılı sera tesisinde yürütülmüştür. Çalışmada, örtü altında yetiştirilen ve damla sulama yöntemiyle sulanan brokoli bitkisine uygulanan farklı tuzluluk ve su düzeylerinin enerji kullanım etkinliği üzerine etkisi değerlendirilmiş ve en uygun sulama uygulaması belirlenmiştir. Araştırmada bitki materyali olarak ‘Ksonat F1’ brokoli yetiştirilmiştir. Deneme, dört farklı sulama suyu tuzluluğu ana parsellerde ve üç sulama düzeyi alt parsellerde olmak üzere üç tekerrürlü olarak bölünmüş parseller deneme desenine göre toplam 36 adet parselde yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, enerji kullanım etkinliği yönünden en iyi sonuç T1S2 konusundan elde edilmiştir. Enerji çıktı/girdi oranı T1S2 konusunda 1.00, enerji verimliliği 0.54kg/MJ, spesifik enerji 1.86 MJ/kg olarak bulunmuştur. T1 konusunda tuzluluk seviyesi 0.38 ds/m olup, düşük tuzluluk seviyesinde, profildeki mevcut nem düzeyini tarla kapasitesine getirecek düzeyde sulama suyu uygulamasının en uygun yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

This study was carried out in a quonset type plastic covered unheated greenhouse on the lands of Atatürk Soil Water and Agricultural Meteorology Institute in Kırklareli. In the study, the effect of different salinity and water levels which were applied to broccoli plant, irrigated by drip irrigation in greenhouse, on energy use efficiency was evaluated and the optimum irrigation application was determined. In the research, ‘Ksonat F1’ type broccoli was grown as plant material. The trial was carried out on 36 parcels with three repetitions according to split parcels trial design and four different irrigation water salinity levels were on main parcels and three irrigation levels were on sub parcels. According to the results, the best result was obtained from T1S2 subject in terms of energy use efficiency. Energy output/input ratio, energy productivity and specific energy were found as 1.00, 0.54 kg/MJ and 1.86 MJ/kg from T1S2 subject, respectively. The salinity level was 0.38 ds/m on T1 subject and it was concluded that the optimum method should be on low salinity level and the irrigation water application should be on the level in order to bring the current moisture level to the field capacity.


 • Anonim, 2015. TR63 Bölgesi Seracılık (Örtü Altı Bitki Yetiştiriciliği) Sektör Raporu. DOĞAKA. T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı.
 • Anonim, 2017a. https://etarim.net/bilgi-bankasi/bahce-bitkileri-notlari/brokoli-yetistiriciligi.html (erişim tarihi: 15.08.2017).
 • Anonim, 2017b. http://www.turktob.org.tr/dergi/makaleler/dergi20/8-12.pdf (erişim tarihi: 15.11.2017)
 • Baran, M.F., Gökdoğan, O. ve Oğuz, H.İ. 2016. Determining the energy usage efficiency of walnut (Juglans Regia L.) cultivation in Turkey. Erwerbs-Obstbau, 59(1): 77-82, DOI: 10.1007/s10341-016-0301-y.
 • Bilgili, E. 2012. Limon üretiminde enerji kullanım etkinliğinin belirlenmesi: Adana ili örneği. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 8(2): 199-203.
 • Çanakçı, M., Akıncı, I. 2006. Energy use pattern analyses of greenhouse vegetable production. Energy, 31: 1243-1256.
 • Darijani, F., Veisi, H., Khoshbakht, K., Liaghati, H., Alipour, A. 2012. An input-output energy analysis in intensive agro-ecosystems: a case study of greenhouse cucumber production in Varamin county of Tehran province, Iran. Environmental Sciences, 10(1): 79-90.
 • De, D., Singh, S., Chandra, H. 2001. Technological impact on energy consumption in rain fed soybean cultivation in Madhya Pradesh. Applied Energy, 70: 193-213.
 • Ekinci, K., Akbolat, D., Demircan, V., Ekinci, Ç. 2005. Isparta ili elma üretiminde enerji kullanım etkinliğinin belirlenmesi. 3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 19-21 Ekim, Mersin.
 • Ibrahim, H.Y. 2011. Energy use pattern in vegetable production under fadama in north central Nigeria. Tropical and Subtropical Agroecosystems,14(2011): 1019-1024.
 • Jadidi, M.R., Sabuni, M.S., Homayounifar, M., Mohammadi, A. 2012. Assessment of energy use pattern for tomato production in Iran: A case study from the Marand region. Res. Agr. Eng., 58(2): 50-56.
 • Kuswardhani, N., Soni, P., Shivakoti, G.P. 2013. Comparative energy inputeoutput and financial analyses of greenhouse and open field vegetables production in West Java, Indonesia. Energy, 53(2013): 83-92.
 • Mandal, K.G., Saha, K.P., Gosh, P.L., Hati, K.M., Bandyopadhyay, K.K. 2002. Bioenergy and economic analyses of soybean based crop production systems in central India. Biomass & Bioenergy, 23: 337-345.
 • Mihov, M., Antonova, G. 2009. Energy assessment of monoculture and intercropping growing systems of broccoli. Proceedings of International Conference “Soil tillage and ecology”, 1-5 September 2009, Albena, Bulgaria, pp. 190-195.
 • Mihov, M., Tringovska, I. 2010. Energy efficiency improvement of greenhouse tomato production by applying new biofertilizers. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16(4): 454-458.
 • Mihov, M., Antonova, G., Mihov, K. 2013. Energy assessment of new broccoli variety. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(5): 1056-1060.
 • Mirasi, A., Samadi, M., Rabiee, A.H. 2015. An analytical method to survey the energy input-output and emissions of greenhouse gases from wheat and tomato farms in Iran. Biological Forum, 7(1): 52-58.
 • Monjezi, N., Sheikhdavoodi, M.J., Taki, M. 2011. Energy use pattern and optimization of energy consumption for greenhouse cucumber production in Iran using data envelopment analysis (DEA). Modern Applied Science, 5(6): 139-151.
 • Ozkan, B., Kurklu, A., Akcaoz, H. 2004. An input–output energy analysis in greenhouse vegetable production:a case study for Antalya region of Turkey. Biomass and Bioenergy, 26(2004): 88-95.
 • Pahlavan, R., Omid, M., Akram, A. 2011. Modeling and sensivity analysis of energy inputs for greenhouse cucumber production. Journal of Agricultural Technology, 7(6): 1509-1521.
 • Rafiee, S., Seyed, H., Mousavi, A., Ali, M. 2010. Modeling and sensivity analysis of energy inputs for apple production in Iran. Energy, 35: 3301-3306.
 • Razavinia, B., Fallah, H., Niknejad, Y. 2015. Energy efficiency and economic analysis of winter caltivation (lettuce, bersim clover, broad bean) in Mazandaran province of Iran. Biological Forum, 7(1): 1452-1460.
 • Rezvani Moghaddam, P., Feizi, H., Mondani, F. 2011. Evaluation of tomato production systems in terms of energy use efficiency and economical analysis in Iran. Nor Sci Biol, 3(4): 58-65.
 • Singh, J.M. 2002. On farm energy use pattern in different cropping systems in Haryana, India. International Institute of Management University of Flensburg. Sustainable Energy Systems and Management. Master of Science, Germany.
 • Taki, M., Ajabshirchi, Y., Mobtaker, H.G., Abdi, R. 2012. Energy consumption, input-output relationship and cost analysis for greenhouse productions in Esfahan province of Iran. American Journal of Experimental Agriculture, 2(3): 485-501.
 • TÜİK, 2013. İstatistik Göstergeler. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. www.tuik.gov.tr.
 • Yaldız, O., Öztürk, H.H., Zeren, Y., Başçetinçelik, A. 1993. Energy usage in production of field crops in Turkey. 5th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. Kuşadası, 11-14 Ekim, s: 527-536.
 • Yurtseven, E., Öztürk, H., Demir, K. ve Kasım, M.U. 2001. Sulama suyu tuzluluğunun tınlı toprakta profil tuzluluğuna etkisi. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 7(3): 1-8.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ulviye KAMBUROĞLU ÇEBİ (Sorumlu Yazar)

Yazar: Başak AYDIN

Yazar: Selçuk ÖZER

Yazar: Süreyya ALTINTAŞ

Yazar: Ozan ÖZTÜRK

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans421340, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {100 - 108}, doi = {10.30910/turkjans.421340}, title = {Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Örtü Altında Yetiştirilen Brokoli Bitkisinin Enerji Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {KAMBUROĞLU ÇEBİ, Ulviye and ALTINTAŞ, Süreyya and ÖZER, Selçuk and ÖZTÜRK, Ozan and AYDIN, Başak} }
APA KAMBUROĞLU ÇEBİ, U , AYDIN, B , ÖZER, S , ALTINTAŞ, S , ÖZTÜRK, O . (2018). Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Örtü Altında Yetiştirilen Brokoli Bitkisinin Enerji Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (2), 100-108. DOI: 10.30910/turkjans.421340
MLA KAMBUROĞLU ÇEBİ, U , AYDIN, B , ÖZER, S , ALTINTAŞ, S , ÖZTÜRK, O . "Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Örtü Altında Yetiştirilen Brokoli Bitkisinin Enerji Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 100-108 <http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/36895/421340>
Chicago KAMBUROĞLU ÇEBİ, U , AYDIN, B , ÖZER, S , ALTINTAŞ, S , ÖZTÜRK, O . "Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Örtü Altında Yetiştirilen Brokoli Bitkisinin Enerji Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 100-108
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Örtü Altında Yetiştirilen Brokoli Bitkisinin Enerji Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi AU - Ulviye KAMBUROĞLU ÇEBİ , Başak AYDIN , Selçuk ÖZER , Süreyya ALTINTAŞ , Ozan ÖZTÜRK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30910/turkjans.421340 DO - 10.30910/turkjans.421340 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 108 VL - 5 IS - 2 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.421340 UR - http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.421340 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Örtü Altında Yetiştirilen Brokoli Bitkisinin Enerji Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi %A Ulviye KAMBUROĞLU ÇEBİ , Başak AYDIN , Selçuk ÖZER , Süreyya ALTINTAŞ , Ozan ÖZTÜRK %T Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Örtü Altında Yetiştirilen Brokoli Bitkisinin Enerji Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 2 %R doi: 10.30910/turkjans.421340 %U 10.30910/turkjans.421340
ISNAD KAMBUROĞLU ÇEBİ, Ulviye , AYDIN, Başak , ÖZER, Selçuk , ALTINTAŞ, Süreyya , ÖZTÜRK, Ozan . "Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Örtü Altında Yetiştirilen Brokoli Bitkisinin Enerji Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 2 (Mayıs 2018): 100-108. http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.421340