Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 146 - 152 2018-05-06

Türkiye'de Anisoplia segetum Herbst (Coleoptera: Scarabaeidae) Popülasyonlarında Aranciocystis muskarensis (Neogregarinida: Ophryocystidae) Dağılımı ve İklim Faktörleri İle İlişkisi
The Distribution of Aranciocystis muskarensis (Neogregarinida: Ophryocystidae) in Populations of Anisoplia segetum Herbst (Coleoptera: Scarabaeidae) in Turkey and Its Relationship with Climatic Factors

Çağrı BEKİRCAN [1] , Hilal BAKİ [2] , Hilal BAKİ [3] , Onur TOSUN [4]

69 158

Bu çalışma, Anisoplia segetum (Herbst) (Coleoptera: Scarabaeidae) da ki Aranciocystis muskarensis (Neogregarinida: Ophryocystidae) enfeksiyonu ile iklim koşulları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Örnekler, Nisan-Temmuz ayları arasında Türkiye’nin farklı illerinden toplanmış ve 2016 yılı boyunca ışık mikroskobu kullanılarak 3780 A. segetum bireyi disekte edilip incelenmiştir. Enfeksiyon sadece Nevşehir, Konya, Aksaray ve Osmaniye illerinde tespit edilmiştir. En yüksek enfeksiyon oranı %18,53 ile Nevşehir de görülmüştür. Yapılan analizler sonucunda korelasyon katsayısı verileri, nem ile A. muskarensis enfeksiyonu arasında pozitif korelasyon bulunduğunu göstermiştir (r = 0.618, P <0.05). Yapılan çoklu regresyon analizi A. segetum da meydana gelen A. muskarensis enfeksiyon oluşumunun %90,8 oranında iklim faktörleri ve diğer değişkenler (R = 0.908) tarafından belirlendiğini ve enfeksiyon üzerindeki en etkili faktörün nem olduğunu (t = 2.386) ortaya koymuştur.


This study was conducted for determining the relation between climatic factors and Aranciocystis muskarensis (Neogregarinida: Ophryocystidae) infection in Anisoplia segetum (Herbst) (Coleoptera: Scarabaeidae). The samples were collected from April to July in different provinces of Turkey and 3780 A. segetum beetles were dissected and examined with the light microscope in 2016. Infection was detected only in Nevşehir, Konya, Aksaray and Osmaniye provinces. The highest infection rate was seen in Nevşehir with 18.53%. The correlation coefficient data indicated that the positive correlation was observed between humidity and A. muskarensis infection (r = 0.618, P<0.05). Multiple regressions analysis revealed that A. muskarensis infection formation in A. segetum was determined in 90.8% rate by climatic factors and the other variables (R Square = 0.908) and the most influential factor on infection was humidity (t=2.386).


 • Altizer, S.M., Oberhauser, K.S. 1999. Effects of the protozoan parasite Ophryocystis elektroscirrha on the fitness of monarch butterflies (Danaus plexippus). J. Invertebr Pathol 74: 76-88.
 • Bekircan, Ç., Cüce, M., Baki, H., Tosun, O. 2017. Aranciocystis muskarensis n. gen., n. sp., a neogregarine pathogen of the Anisoplia segetum Herbst (Coleoptera: Scarabaeidae). J. Invertebr Pathol 144: 58-64.
 • Clopton, R.E., Steele, S.M., Clopton, D.T. 2016. Environmental persistence and infectivity of oocysts of two species of gregarines, Blabericola migrator and Blabericola cubensis (Apicomplexa: Eugregarinida: Blabericolidae), parasitizing Blaberid cockroaches (Dictyoptera: Blaberidae). J Parasitol. 102(2): 169-173.
 • Cowley, J. 1989. Effect of disease caused by a neogregarine protozoan (Mattesia sp.) on the population dynamics of a hill country sod webworm (Eudonia sabulosella, Pyralidae: scopariinae). J Invertebr Pathol 53: 159-163.
 • Ermolenko, V.M. 1971. Atlas of Insect Pests of Field Crops. Urozhai, Kiev, p. 176.
 • Higgs, S., Nowell, F. 2000. Population biology of Eimeria (Protozoa: Apicomplexa) in Apodemus sylvaticus: a capture/recapture study. Parasitol. 120: 355-363.
 • Jameson, M., Mico, E., Galante, E. 2007. Evolution and phylogeny of the scarab subtribe Anisopliina (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae: Anomalini). Syst. Entomol. 32(3): 429-449.
 • Justel, A., Peña, D., Zamar, R. 1997. A multivariate Kolmogorov-Smirnov test of goodness of fit. Statistics & Probability Letters 35: 251-259.
 • Leinmand, I., Kilpatrick, A.M., Cole, N., Jones, C.G., Daszak, P. 2005. Patterns of coccidial prevalence in lizards of Mauritius. J Parasitol. 91(5): 1103-1108.
 • Lindsey, E.A. 2008. Ecological determinants of Host Resistance to Parasite Infection in Monarch Butterflies. PhD thesis, Emory University of Biological and Biomedical Sciences. USA. pp 1-151.
 • Lodos, N. 1989. Türkiye Entomolojisi IV (Kısım I). Ege Üniversitesi Yayınları, s.250-493.
 • Münster-Swendsen, M., 2008. The effect of sublethal neogregarine infections in the spruce needle miner, Epinotia tedella (Lepidoptera: Tortricidae). Ecol Entomol 16: 211-219.
 • Özkan, M. 1996. Orta Anadolu Bölgesi Hububat Alanlarındaki Bambul Türleri (Anisoplia spp.) ve Bunlardan Hakim Türün Mücadeleye Esas Biyolojik Kriterleri ile Kimyasal Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. Proje C 1994 yılı gelişme raporu, BKA/01-E-036 (Unpublished).
 • Rahmathulla,V.K., Kishor Kumar, C.M., Angadi, B.S., Sivaprasad, V. 2012. Influence of weather factors on incidence and intensity of microsporidiosis in silkworm (Bombyx mori L.). J Entomol. 9: 266-273.
 • Selvaraj, S., Adiroubane, D., Ramesh, V. 2011. Population dynamics of leafhopper, Amrasca devastans distant in cotton and its relationship with weather parameters. J. Entomol., 8: 476-483.
 • Sørensen, J.G., Addison, M.F., Terblanche, J.S. 2012. Mass-rearing of insects for pest management: challenges, synergies and advances from evolutionary physiology. Crop Prot 38: 87-94.
 • Spearman, C. 1904. The proof and measurement of association between two things. Am J Psychol 15: 72-101.
 • Valin, H., Friedle, E., Altizer, S. 2004. Influence of Temperature on Susceptibility and Response of Monarch Butterflies to a Protozoan Parasite. Altizer Lab. Reports in Emory University, USA.
Birincil Dil en
Konular Fen
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Çağrı BEKİRCAN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Hilal BAKİ

Yazar: Hilal BAKİ

Yazar: Onur TOSUN

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans421352, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {146 - 152}, doi = {10.30910/turkjans.421352}, title = {The Distribution of Aranciocystis muskarensis (Neogregarinida: Ophryocystidae) in Populations of Anisoplia segetum Herbst (Coleoptera: Scarabaeidae) in Turkey and Its Relationship with Climatic Factors}, key = {cite}, author = {BEKİRCAN, Çağrı and TOSUN, Onur and BAKİ, Hilal and BAKİ, Hilal} }
APA BEKİRCAN, Ç , BAKİ, H , BAKİ, H , TOSUN, O . (2018). The Distribution of Aranciocystis muskarensis (Neogregarinida: Ophryocystidae) in Populations of Anisoplia segetum Herbst (Coleoptera: Scarabaeidae) in Turkey and Its Relationship with Climatic Factors. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (2), 146-152. DOI: 10.30910/turkjans.421352
MLA BEKİRCAN, Ç , BAKİ, H , BAKİ, H , TOSUN, O . "The Distribution of Aranciocystis muskarensis (Neogregarinida: Ophryocystidae) in Populations of Anisoplia segetum Herbst (Coleoptera: Scarabaeidae) in Turkey and Its Relationship with Climatic Factors". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 146-152 <http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/36895/421352>
Chicago BEKİRCAN, Ç , BAKİ, H , BAKİ, H , TOSUN, O . "The Distribution of Aranciocystis muskarensis (Neogregarinida: Ophryocystidae) in Populations of Anisoplia segetum Herbst (Coleoptera: Scarabaeidae) in Turkey and Its Relationship with Climatic Factors". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 146-152
RIS TY - JOUR T1 - The Distribution of Aranciocystis muskarensis (Neogregarinida: Ophryocystidae) in Populations of Anisoplia segetum Herbst (Coleoptera: Scarabaeidae) in Turkey and Its Relationship with Climatic Factors AU - Çağrı BEKİRCAN , Hilal BAKİ , Hilal BAKİ , Onur TOSUN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30910/turkjans.421352 DO - 10.30910/turkjans.421352 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 152 VL - 5 IS - 2 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.421352 UR - http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.421352 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi The Distribution of Aranciocystis muskarensis (Neogregarinida: Ophryocystidae) in Populations of Anisoplia segetum Herbst (Coleoptera: Scarabaeidae) in Turkey and Its Relationship with Climatic Factors %A Çağrı BEKİRCAN , Hilal BAKİ , Hilal BAKİ , Onur TOSUN %T The Distribution of Aranciocystis muskarensis (Neogregarinida: Ophryocystidae) in Populations of Anisoplia segetum Herbst (Coleoptera: Scarabaeidae) in Turkey and Its Relationship with Climatic Factors %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 2 %R doi: 10.30910/turkjans.421352 %U 10.30910/turkjans.421352
ISNAD BEKİRCAN, Çağrı , BAKİ, Hilal , BAKİ, Hilal , TOSUN, Onur . "Türkiye'de Anisoplia segetum Herbst (Coleoptera: Scarabaeidae) Popülasyonlarında Aranciocystis muskarensis (Neogregarinida: Ophryocystidae) Dağılımı ve İklim Faktörleri İle İlişkisi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 2 (Mayıs 2018): 146-152. http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.421352