Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 191 - 202 2018-05-06

Bursa Kiraz İhracat Araştırması
Export Investigation of Cherry for the City of Bursa

Songül ACIKÖSE [1] , İsmail Bülent GÜRBÜZ [2]

105 522

Çalışmanın amacı, Bursa’nın kiraz üretim potansiyelinin belirlenmesi yanı sıra kiraz ihracatının analizini yapmaktır. Araştırma sonuçlarına göre kiraz üretimi ve ihracatının Bursa ili ekonomisi için önemli bir üretim faaliyeti olduğu fikri güçlenmiştir. Türkiye’de üretilen toplam kirazın Bursa ilinin karşılama oranı (Bursa/Türkiye oranı) %5.4’tür. Dünya ihracatında Türkiye’nin payı  %7.7’dir. Türkiye kiraz ihracatı 2016 yılında 182729795  (USD) dolardır. Bursa kiraz ihracatı 2016 yılında FOB değeri üzerinden 37852852 (USD) dolardır. Buradan da anlaşıldığı üzere yetiştirilen kirazın kalite açısından Türkiye’de tercih edilen ihraçlık bir ürün olduğu, fakat sektörde önemli sorunların da mevcut olduğu tespit edilmiştir. Marmara bölgesinde ve Türkiye’nin genelinde de Bursa dada “0900 Ziraat” (Napolyon) çeşidinin ihraç edildiği, firmaların kiraz ihracatında genelde karayolunu (%97.59) tercih ettiği, 2016 yılı baz alındığında; artış oranı-artış miktarına bakılarak ve en cazip pazarın Almanya olduğu saptanmıştır. Bursa için önemli bir gelir kaynağı olan kiraz; üretim konusunda desteklenmeli, aradan aracıları çıkararak örgütlenme düzeyinin artırılması yoluyla ihracatının yapılması üreticinin kazancının artırılması açısından son derece önem arz etmektedir. Bununla birlikte kirazı tanıtmak amacıyla devlet-üretici-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.


The aim of this study is analyzing cherry export besides adjusting the production potential of cherry for Bursa. According to the results of the research, the idea that cherry production and export is an important production activity for Bursa province economy has been strengthened. The total cherry produced in Turkey is 5.4% for Bursa (Bursa/Turkey ratio). Turkey's share in world exports is 7.7%. Turkey's cherry exports are 182729795 (USD) in 2016. Bursa cherry exports are USD 37852862 (USD) from FOB in 2016. Bursa's income share (Bursa/Turkey ratio); The FOB value is 20.72% (USD).As it is seen, it has been determined that cultivated cherry is an exporting product in terms of quality to prefer however, it exists substantial problems in the sector. It has been confirmed that as it is in the region of Marmara and across Turkey, the sort of “0900 Ziraat”  (Napoleon) is also exported in Bursa, corporations prefer highways in general (%97,59), considering the year of 2016 and in reference to rate of increase and accrual Germany is the most charming market. The production of cherry which is a significant source of income for Bursa has to be promoted with regard to production. It becomes more of an issue that exporting by taking out intermediaries via enhancing the level of organization in the sense of increasing the producer acquisition. Nevertheless Public-Private Sector Cooperation has to be updated for the publicity of cherry.


 • COMTRADE, 2017. https://comtrade.un.org/ (Erişim Tarihi: 20.09.2017).
 • Çerçinli Öz, F., Bal, T. 2016. İhracatçı Açısından Isparta ili kiraz ihracatının analizi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1): 72.
 • Dere, E. 2006. Tarımsal Araştırma Sorunları ve Sultandağı Kirazı Üzerine bir Araştırma. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.
 • EUROSTAT, 2017. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (Erişim Tarihi: 21.08.2017).
 • GTHB, 2017. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı. Bursa il Müdürlüğü Kayıtları.
 • Koç, Y., Canıtez, M. 2012. Akşehir Kirazı İhracat Pazar Araştırması, 84.
 • MAR, 2017. Market Analysis and Research, International Trade Centre (ITC); Palais des Nations.
 • Öztürk, F.P., Karamürsel, D., Bayav, A., Öztürk, G. 2005. Türkiye’de Kiraz üretimi, pazarlaması ve dış satım potansiyeli. GAP IV. Tarım Kongresi, Cilt 1, Bildiriler Kitabı: 1, Şanlıurfa.
 • Trade Map, 201. CH-1211 Geneva 10; Switzerland http://www.trademap.org/Index.aspx (Erişim Tarihi: 28.08.2017).
 • United Nations Publications Board United Nations, New York, NY 10017, USA.
 • TUİK, 2016. http://www.tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 25.09.2017).
 • Türk Çakıt, G., Özerhan, Y. 2018. The Impact of sectoral trade delegations on firms’ export performances within the scope of market research and market entry support. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD), 5(1): 1-18.
 • UİB, 2017. Uludağ İhracatçılar Birliği Kayıtları.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Songül ACIKÖSE

Yazar: İsmail Bülent GÜRBÜZ

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans421367, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {191 - 202}, doi = {10.30910/turkjans.421367}, title = {Bursa Kiraz İhracat Araştırması}, key = {cite}, author = {GÜRBÜZ, İsmail Bülent and ACIKÖSE, Songül} }
APA ACIKÖSE, S , GÜRBÜZ, İ . (2018). Bursa Kiraz İhracat Araştırması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (2), 191-202. DOI: 10.30910/turkjans.421367
MLA ACIKÖSE, S , GÜRBÜZ, İ . "Bursa Kiraz İhracat Araştırması". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 191-202 <http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/36895/421367>
Chicago ACIKÖSE, S , GÜRBÜZ, İ . "Bursa Kiraz İhracat Araştırması". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 191-202
RIS TY - JOUR T1 - Bursa Kiraz İhracat Araştırması AU - Songül ACIKÖSE , İsmail Bülent GÜRBÜZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30910/turkjans.421367 DO - 10.30910/turkjans.421367 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 202 VL - 5 IS - 2 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.421367 UR - http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.421367 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Bursa Kiraz İhracat Araştırması %A Songül ACIKÖSE , İsmail Bülent GÜRBÜZ %T Bursa Kiraz İhracat Araştırması %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 2 %R doi: 10.30910/turkjans.421367 %U 10.30910/turkjans.421367
ISNAD ACIKÖSE, Songül , GÜRBÜZ, İsmail Bülent . "Bursa Kiraz İhracat Araştırması". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 2 (Mayıs 2018): 191-202. http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.421367