Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfalar 348 - 354 2018-07-26

Parental Reassortment of F1 Genotypes Obtained in Asma (Vitis vinifera L.) Classical Hybridization Outcome by SSR Method
Asmada (Vitis vinifera L.) Klasik Melezleme Sonucu Elde Edilmiş F1 Genotiplerinin SSR Metodu ile Ebeveyn Tayini

Atilla ÇAKIR [1] , Gökhan SÖYLEMEZOĞLU [2]

55 220

In the study, Karadimrit and Boğazkere grape cultivars were used as the maternal lines and 1103 P, 140 Ru American rootstocks as the paternal lines. After hybridization, the F1 genotypes obtained from the plant transformation were subjected to parental designation in selected genotypes for the purpose. In the Parental Assignment, European Union Research Project (GENRES 081), a total of 6, including VVMD27, VrZAG79, VrZAG62, VVMD5, VVS2 and VVMD7 microsatellite loci, which are now used as the minimum standard set by the whole world for the collection of grape varieties in Europe, SSR (simple sequence repeats)primer was used. The selected F1 genotypes (M1, M2, M3, M4) were compared in SSR loci whether they were parental alleles. As a result, parental alleles were found in SSR loci (M1, M2, M3, M4) in mixtures made from F1 genotypes. It is very important that the correct program has been proven to be applied in the cross-breeding study in the direction of the obtained results. Besides being one of the first studies made in this area, it takes the importance of studying a bit further. It is hoped that classical hybridization and molecular biotechnology can be used together to illuminate similar work to be done thereafter.

Araştırmada Karadimrit ve Boğazkere üzüm çeşitleri ana ebeveyn, 1103 P ve 140 Ru Amerikan asma anaçları da baba ebeveyn olarak kullanılmıştır. Melezleme sonucu elde edilmiş olan F1genotipleri bitkiye dönüşümü sağlandıktan sonra amaca yönelik olarak seçilmiş genotiplerde ebeveyn tayini yapılmıştır. Ebeveyn tayininde, Avrupa Birliği Araştırma Projesince (GENRES 081), Avrupa’daki asma çeşit koleksiyonları için kullanılan ve artık tüm dünya tarafından minimum standart set (core set) olarak kabul gören VVMD27, VrZAG79, VrZAG62. VVMD5, VVS2 ve VVMD7 mikrosatelik lokusları olmak üzere toplam 6 SSR primeri kullanılmıştır. Seçilen F1 genotiplerin (M1, M2, M3, M4) SSR lokuslarında ebeveynlere ait alleller olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda F1 genotiplerinden yapılan karışımlardaki (M1, M2, M3, M4) SSR lokuslarında ebeveynlere ait alleller bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yapılan melezleme çalışmasında doğru programın uygulanmış olduğunun ispatlanmış olması çok büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bu alanda yapılmış ilk çalışmalardan biri olması da söz konusu çalışmanın önemini biraz daha ileriye götürmektedir. Klasik melezleme ile mokeküler biyoteknolojinin birlikte kullanılmış olması, bundan sonra yapılacak benzer çalışmalara ışık tutabilmesi umut edilmektedir.

 • Adams, L.T. 1979. A Practical Ampelography Grapevine Identification. ISBN: 0-8014-1240-4, Cornell Univ. USA, 245 p.
 • Ağaoğlu, Y.S. 1999. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık (Asma Biyolojisi). Kavaklıdere Eğitim Yayınları, No: 1, Ankara. 205 s.
 • Ağaoğlu, Y. S., Marasalı, B., Ergül, A. 1998. Asma ıslahında son gelişmeler. IV. Bağcılık Sempozyumu, 20-23 Ekim, Yalova, s. 9-16.
 • Ağaoğlu, Y. S., Söylemezoğlu, G., Ergül, A., Çalışkan, M. 1995. Ülkemizde yetiştirilen bazı sofralık üzüm çeşitlerinin izoenzim bantlarından yararlanılarak elektroforez tekniği ile tanımlanmaları. Türkiye II. Bahçe Bitkileri Ulusal Kongresi. Cilt II, 3-6 Ekim, Adana, s. 567-571.
 • Anonim 1990b. Standart Üzüm Çeşitleri Kataloğu. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Mesleki Yayınlar Serisi, 15. Ankara. 91 s. Anonim, 2007. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü (Yazılı Görüşme).
 • Aras, Ö. 2006. Üzüm ve Üzüm Ürünlerinin Toplam Karbonhidrat, Protein, Mineral Madde ve Fenolojik Bileşik İçeriklerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri A.B.D., 58 s.
 • Arroyo-Garcia, R., Ruiz-Garcia, L., Boulling, L., Ocete, R., López, M.A., Arnold, C., Ergul, A., Söylemezoğlu, G., Uzun, H. İ., Cabello, F, Ibáñez, J., Aradhya, M.K., Atanassov, A., Atanassov, I., Balint, S., Cenis, J.L., Costantini, L., Gorislavets, S., Grando, M.S., Klein, B. Y., McGovern, P., Merdinoglu, D., Pejic, I., Pelsy, F., Primikirios, N., Risovannaya, V., Roubelakis-Angelakis, K.A., Snouss, H., Sotiri, P., Tamhankar, S., This, P., Troshin, L., Malpica, J.M., Lefort, F., Martinez-Zapater, J.M. 2006. Genetic evidence for the existence of independent domestication events in grapevine. Molecular Ecology, 15(12): 3707-3714.
 • Brookfield, J.F.Y. 1996. A simple new method for estimating null allele frequency from heterozygote deficiency. Mos. Ecol., 5: 453-455. Bowers, J.E., Dangl, G. ., Vignani, R., Meredith, C.P. 1996. Isolation and characterization of new polymorphic simple sequence repeat loci in grape (Vitis vinifera L.). Genome, 39: 628-633.
 • Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S., Fidan, Y., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G. 1998. Genel Bağcılık. Sun Fidan A. Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1, Ankara.
 • Çelik, S. 1998. Bağcılık (Ampeloji) Cilt I., Anadolu Matbaa Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti., ISBN. 975-94530-0-2, Tekirdağ. 426 s. Çelik, S. 2006. Üzüm Çeşit Kataloğu. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 3. 165 s.
 • Ergül, A. 1992. Bağcılıkta Melezleme Islahı. Yüksek Lisans Semineri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri A.B.D., Ankara, 92 s.
 • Ergül, A. 2000. Asmalarda (Vitis vinifera L. cv) Genomik DNA Parmak İzi Analizi ile Moleküler Karakterizasyon. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri A.B.D., 86 s.
 • Ergül, A., Ağaoğlu, Y.S. 2001. Molecular similarity analysis of some grapevine rootstocks from different nursery in Turkey. J. Agric. Sci., 7: 141-143.
 • Ergül, A., Kazan, K., Aras, S., Çevik, V., Çelik, H., Söylemezoğlu, G. 2006. AFLP analysis of genetic variation within the two economically important grapevine (Vitis vinifera L.) varietal groups. Genome, 49(5): 467-475.
 • Fidan, Y. 1985. Özel Bağcılık. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 930, Ders Kitabı No: 265. 401 s.
 • Lefort, F., Lally, M., Thompson, D., Douglas, G.C. 1998. Morphological traits microsatellite fingerprinting and genetic relatedness of a stand of elite oaks (Q. robur L.) at Tuallynally, Ireland. Silvae Genetica 47: 5-6.
 • Lodhi, MA., Guang-Ning Ye, Norman, F., Weeden B., Reisch, I. 1994. A simple and efficient method for DNA extraction from grapevine cultivars, Vitis species and Ampelopsis. Plant Molecular Biology Reporter, 12(1): 6-13.
 • McGovern, P.E. 2003. Ancient Wine: The Search for the Origins of Viticulture. Princeton University Press, Princeto, New Jersey.
 • Minch, E., Ruiz-Linares, A., Goldstein, D.B., Feldman, M., Cavalli-Sforza, L.L. 1995. Microsat (Version 1.4d): A Computer Program for Calculating Various Statistics on Microsatellite Allele Data. Stanford. California, University of Stanford.
 • Nei, M. 1987. Molecular Evolutionary Genetics. Columbia University Pres, Newyork. 106-107 p.
 • Paetkau, D., Calvert, W., Stirling., I., Strobeck, C. 1995. Microsatellite analysis of population structure in Canadian polar bears. Mol. Ecol., 4: 347-354 p.
 • Sefc, K.M., Regner, F., Turetschek, E., Glössl, J., Steinkellner, H. 1999. Identification of microsatellite sequences in Vitis riparia and their applicability for genotyping of different Vitis species. Genome, 42: 367-373.
 • Thomas, M.R., Scott, N.S. 1993. Microsatellite repeats in grapevine reveal DNA polymorphisms when analysed as sequence-tagged sites (STSs). Theor. Appl. Genet., 86: 985-990.
 • Wegner, H.W., Sefc., K.M. 1999. IDENTITY 1.0. Centre for Applied Genetics. University of Agricultural Science, Vienna.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Atilla ÇAKIR (Sorumlu Yazar)

Yazar: Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans448391, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {348 - 354}, doi = {10.30910/turkjans.448391}, title = {Asmada (Vitis vinifera L.) Klasik Melezleme Sonucu Elde Edilmiş F1 Genotiplerinin SSR Metodu ile Ebeveyn Tayini}, key = {cite}, author = {ÇAKIR, Atilla and SÖYLEMEZOĞLU, Gökhan} }
APA ÇAKIR, A , SÖYLEMEZOĞLU, G . (2018). Asmada (Vitis vinifera L.) Klasik Melezleme Sonucu Elde Edilmiş F1 Genotiplerinin SSR Metodu ile Ebeveyn Tayini. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (3), 348-354. DOI: 10.30910/turkjans.448391
MLA ÇAKIR, A , SÖYLEMEZOĞLU, G . "Asmada (Vitis vinifera L.) Klasik Melezleme Sonucu Elde Edilmiş F1 Genotiplerinin SSR Metodu ile Ebeveyn Tayini". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 348-354 <http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/38625/448391>
Chicago ÇAKIR, A , SÖYLEMEZOĞLU, G . "Asmada (Vitis vinifera L.) Klasik Melezleme Sonucu Elde Edilmiş F1 Genotiplerinin SSR Metodu ile Ebeveyn Tayini". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 348-354
RIS TY - JOUR T1 - Asmada (Vitis vinifera L.) Klasik Melezleme Sonucu Elde Edilmiş F1 Genotiplerinin SSR Metodu ile Ebeveyn Tayini AU - Atilla ÇAKIR , Gökhan SÖYLEMEZOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30910/turkjans.448391 DO - 10.30910/turkjans.448391 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 348 EP - 354 VL - 5 IS - 3 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.448391 UR - http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.448391 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Asmada (Vitis vinifera L.) Klasik Melezleme Sonucu Elde Edilmiş F1 Genotiplerinin SSR Metodu ile Ebeveyn Tayini %A Atilla ÇAKIR , Gökhan SÖYLEMEZOĞLU %T Asmada (Vitis vinifera L.) Klasik Melezleme Sonucu Elde Edilmiş F1 Genotiplerinin SSR Metodu ile Ebeveyn Tayini %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 3 %R doi: 10.30910/turkjans.448391 %U 10.30910/turkjans.448391
ISNAD ÇAKIR, Atilla , SÖYLEMEZOĞLU, Gökhan . "Asmada (Vitis vinifera L.) Klasik Melezleme Sonucu Elde Edilmiş F1 Genotiplerinin SSR Metodu ile Ebeveyn Tayini". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 3 (Temmuz 2018): 348-354. http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.448391