Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfalar 364 - 371 2018-07-26

Analysis of Land Fragmentation Change Before and After Land Consolidation: A Case Study of Denizli-Tavas Provınce Pınarlar Village
Arazi Toplulaştırma Öncesi ve Sonrası Arazi Parçalılık Değişiminin Analizi: Denizli Tavas İlçesi Pınarlar Köyü Örneği

Şerife Tülin AKKAYA ASLAN [1]

86 234

Analysis of results after land consolidation projects is important to understand expected benefits. The core mandate of land consolidation projects is to increase of number of parcels belong enterprises. Januszewski (JI) and Simmons (SI) indices are commonly used to determine land fragmentation. Values of JI or SI closing to 1 indicate that fragmentation is decreasing, while decreasing values indicate that fragmentation increase. In this study, Denizli-Tavas Province Pınarlar Village land consolidation project is chosen as a material to analysis land fragmentation. As a result, according to JI and SI, ratio of enterprises have values less than 0.40 were 25.5%, 67.90% before land consolidation while the ratio were 1.08% and 21.20% respectively. Ratio of enterprises have JI and SI values more than 0.60 were 29% and 4.3% before land consolidation while the ratio were 73% and 44.9% respectively. As a conclusion land fragmentation were decreased considerably after land consolidation project. The results obtained shows both indices can be easily calculated and are easily interpretable parameters to analysis of land fragmentation.

Arazi toplulaştırma projelerinden beklenen faydaları görebilmek için, proje bitiminde mutlaka sonuçların analiz edilmesi gerekmektedir. Arazi toplulaştırma projelerinin en temel amacı işletmelerin sahip olduğu parsel sayılarını mümkün olduğunca en az sayıya indirebilmektir. Arazi parçalılığını analiz etmek için dünya da yaygın olarak Januszewski (JI) ve Simmons indeksleri (SI) kullanılmaktadır. Her iki parametrede işletmenin sahip olduğu parselleri analiz ederek işletme parçalılığını ortaya koymaktadır. JI ve SI değerlerinde 1’e yaklaşan değerler parçalılığın azaldığını gösterirken 0’a yaklaşan değerler parçalılığın arttığını göstermektedir. Bu çalışmada Denizli - Tavas İlçesi Pınarlar Köyü proje verileri kullanılarak arazi toplulaştırma öncesi ve sonrası arazi parçalılığındaki değişim analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Januszewski ve Simmons indekslerine göre indeks aralığı 0.40'dan düşük olan işletme oranı AT öncesi sırasıyla %25.5 ve %67.9 iken AT sonrası %1.08 ve %21.2’ye düşmüştür. Yine Januszewski ve Simmons indeks değerleri 0.60’dan büyük olan işletmelerin oranı sırasıyla AT öncesi %29 ve %4.3 iken AT sonrası %73 ve %44.9’a yükselmiştir. Elde edilen bu değerlere göre Pınarlar köyünde arazi parçalılığı önemli ölçüde azalmıştır. Elde edilen bu sonuçlar, JI ve SI indekslerinin kolay hesaplanabilir ve hızlı yorumlanabilir olması nedeniyle arazi toplulaştırma projelerinde işletme parçalılığının analizinde kullanılabilecek parametreler olduğunu göstermektedir.

 • Akkaya Aslan, Ş.T., Gündoğdu, K.S., Arıcı, İ. 2007. Some metric indices for the assessment of land consolidation Projects. Pakistan Journal of Biological Sciences 10(9): 1390-1397.
 • Arıcı, İ., Akkaya Aslan, Ş.T. 2014. Arazi Toplulaştırması Planlama ve Projelemesi. Dora Yayınları, Bursa, 237 s.
 • Arslan, F., Değirmenci, H. 2016. Çiftçilerin arazi toplulaştırma projesine bakışı: Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi ve köyleri. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2): 23-34.
 • Austin, O.C., Ulunma, A.C., Sulaiman, J. 2012. Exploring Fthe link between land fragmentation and agricultural productivity, International Journal of Agriculture and Forestry, 2(1): 30-34.
 • Değirmenci, H., Arslan, F., Tonçer, R., Yoğun, E. 2017. Arazi toplulaştırma öncesi parsel şekilleri ve arazi parçalanmasının değerlendirilmesi: Niğde Misli Ovası Tırhan Köyü örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3): 182-189.
 • Değirmenci, H., Arslan, F., Keten, M., Üstün, S. 2018. Arazi toplulaştırma projelerinde arazi parçalılığının değerlendirilmesi: Gaziantep ili Korkmazlar Köyü Örneği. 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, Çeşme – İzmir.
 • Demetriou, D., Stillwell, J., See, L. 2012. Land Fragments: A new model for measuring land fragmentation. FIG, Rome, May, 6-10.
 • Demetriou, D., Stillwell, J., See, L. 2013. A new methodology for measuring land fragmentation. Computers, Environment and Urban Systems, 39: 71-80.
 • Igozurike, M.U. 1974. Land tenure, social relations and the analysis of spatial discontinuity. Area, 6(1974): 132-135.
 • İkikat Tümer, E., Keskin, A., Birinci, A. 2010. Analysis of factors affecting land fragmentation in Erzurum Province, Turkey. African Journal of Business Management, 4(8): 1614-1618.
 • Januszewski, J. 1968. Index of land consolidation as a criterion of the degree of concentration. Geographia Polonica, 14: 291-296.
 • Katona, J., Czimber, K., Pődör, A. 2017. Land consolidation based on cluster analysis. Acta Polytechnica Hungarica, 14(4): 141-154.
 • McGarigal, K., Marks, B.J. 1995. FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program for Quantifying Landscape Structure. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-351. Portland, OR: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station. 122 s.
 • Özdamar, K. 2015. Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Cilt 1, Nisan Kitabevi Yayınları, Eskişehir.
 • Parlak, Z. 2010. Yaşanabilir Bir Kırsal Oluşturmak “Arazi Toplulaştırması”. Sektorharita.com. 163 s.
 • Platonova, D., Setkovska, L., Jankava, A. 2011. Assessment principles of land fragmentation: Baltic surveying. ‟11 Proceedings International Scientific Conference of Agriculture Universities of Baltic States 11th - 13th of May, 2011 JELGAVA.
 • Popov, A. 2017. Assessment of land fragmentation based on the information obtained from four village councils in Poltava and Kharkiv regions. Economic Annals-XXI, 164(3-4): 56-60.
 • Simmons, A.J. 1964. An index of farm structure, with a Nottinghamshire example. East Midlands Geographer, 3: 255-261.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Şerife Tülin AKKAYA ASLAN

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans448399, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {364 - 371}, doi = {10.30910/turkjans.448399}, title = {Arazi Toplulaştırma Öncesi ve Sonrası Arazi Parçalılık Değişiminin Analizi: Denizli Tavas İlçesi Pınarlar Köyü Örneği}, key = {cite}, author = {AKKAYA ASLAN, Şerife Tülin} }
APA AKKAYA ASLAN, Ş . (2018). Arazi Toplulaştırma Öncesi ve Sonrası Arazi Parçalılık Değişiminin Analizi: Denizli Tavas İlçesi Pınarlar Köyü Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (3), 364-371. DOI: 10.30910/turkjans.448399
MLA AKKAYA ASLAN, Ş . "Arazi Toplulaştırma Öncesi ve Sonrası Arazi Parçalılık Değişiminin Analizi: Denizli Tavas İlçesi Pınarlar Köyü Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 364-371 <http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/38625/448399>
Chicago AKKAYA ASLAN, Ş . "Arazi Toplulaştırma Öncesi ve Sonrası Arazi Parçalılık Değişiminin Analizi: Denizli Tavas İlçesi Pınarlar Köyü Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 364-371
RIS TY - JOUR T1 - Arazi Toplulaştırma Öncesi ve Sonrası Arazi Parçalılık Değişiminin Analizi: Denizli Tavas İlçesi Pınarlar Köyü Örneği AU - Şerife Tülin AKKAYA ASLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30910/turkjans.448399 DO - 10.30910/turkjans.448399 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 364 EP - 371 VL - 5 IS - 3 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.448399 UR - http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.448399 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Arazi Toplulaştırma Öncesi ve Sonrası Arazi Parçalılık Değişiminin Analizi: Denizli Tavas İlçesi Pınarlar Köyü Örneği %A Şerife Tülin AKKAYA ASLAN %T Arazi Toplulaştırma Öncesi ve Sonrası Arazi Parçalılık Değişiminin Analizi: Denizli Tavas İlçesi Pınarlar Köyü Örneği %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 3 %R doi: 10.30910/turkjans.448399 %U 10.30910/turkjans.448399
ISNAD AKKAYA ASLAN, Şerife Tülin . "Arazi Toplulaştırma Öncesi ve Sonrası Arazi Parçalılık Değişiminin Analizi: Denizli Tavas İlçesi Pınarlar Köyü Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 3 (Temmuz 2018): 364-371. http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.448399