http://dergipark.gov.tr/turklad


  • Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, uluslararası, hakemli bir dil ve edebiyat dergisidir. Dergi, yılda iki sayı olarak yayımlanır. Kısaltması TÜRKLAD’dır.

  • TÜRKLAD’da, Çağdaş Türk yazı ve konuşma dilleri ile edebiyatları başta olmak üzere Türk toplulukları hakkında yazılan her türlü bilimsel yazı ve değerlendirmeye yer verilir.

  • TÜRKLAD, Türk dünyasının ortak bilimsel yayını olma iddiasındadır.  Türkiye Türkçesiyle yazılan yazılara İngilizce özet, diğer Türk yazı ve konuşma dilleriyle yazılan yazılara ise İngilizce ve Türkiye Türkçesi özet eklenir.  

  • TÜRKLAD’da bilimsel makalelerden başka, Türkçenin herhangi bir lehçesiyle ilgili derleme, çeviri, metin aktarımı, tanıtma ve değerlendirme türü yazılar da yayımlanabilir.

  • TÜRKLAD’a gönderilen her yazı sıraya konur, hakem sürecinden geçirilir ve yayımlanabilir raporu alanlar sıradaki sayıda yayımlanır. Gerekli görüldüğü takdirde, özel sayılar ve armağan sayılar yapılabilir.

  • TÜRKLAD’a gönderilen yazılarda bilimsel araştırma yöntemlerine ve etik kurallara uygunluk aranır. Yazıların hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.


DERGİ HAKKINDA

ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Dünyada Çağdaş Türk yazı dilleri ve edebiyatları başta olmak üzere Türklük bilimi (Türkoloji)  alanında çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını yayımlayabilecekleri, uluslararası, hakemli bir dergidir. TÜRKLAD, Türk yazı dillerinden herhangi biriyle yazılmış yazılara özgün dil ve alfabesiyle yer veren Türk dünyasının ortak bilimsel yayınıdır. 

Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, Fırat Üniversitesi  İnsanî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümündeki öğretim üyelerinin öncülüğünde, çoğunluğu Türkiye ve Türk dünyası coğrafyasından olmak üzere uluslararası bir ekip tarafından çıkarılmaktadır.  

 TÜRKLAD'ın temel misyonu, Türklük biliminin "millî ve yerli" malzemesini bilimin evrensel ilke, değer ve yöntemleriyle  ele alan çalışmaları  yayımlayarak Türklük bilimine hizmet  etmektir.