Kapak Resmi
1.757     |     1.544
Dergi Sayıları
http://dergipark.gov.tr/turklad


EDİTÖRDEN


Kıymetli Meslektaşlarım, Değerli Okuyucular,


Kısa bir süre önce duyurusunu yaptığımız ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’nin (TÜRKLAD) ilk sayısını (Haziran 2017) sizlerle buluşturmanın heyecanı ve sevinci içindeyiz.

Başlangıçlar ve ilk intiba önemlidir. Halk arasında,  “Nasıl başlarsan öyle devam edersin” şeklinde bir özlü söz vardır. Ekibimizin Türklük bilimine hizmet düşüncesi, samimiyeti, gayreti ve TÜRKLAD’ın bilimsel ciddiyeti Allah’ın izniyle başarıyı getirecektir.

TÜRKLAD’ın Haziran 2017 sayısında, dergimize gönderilen yazılardan hakem süreci tamamlanan ve yayımlanabilir raporu alan 15 yazı yer almaktadır. Bu yazıların 14’ü “bilimsel makale”, biri “yayın tanıtım ve değerlendirme” yazısıdır. Bu sayıda, Türkiye’den gönderilen ve Türkiye Türkçesiyle yazılan yazılar dışında, Tataristan’dan gönderilen ve Tatar Türkçesiyle yazılmış makaleler de bulunmaktadır. Esasen diğer Türk topluluklarından ve ülkelerinden gelen yazıların bir bölümü de hakem süreçleri tamamlanmadığı için bu sayıya konulmamıştır.

Türklük bilimi alanında Türk dünyasının ortak bilimsel dergisi olmayı hedefleyen TÜRKLAD’ın bu kadar kısa süre içinde hazır hale gelmesi, Türkiye’den ve Türkiye dışından meslektaşlarımızın yakın ilgi ve destekleriyle mümkün olmuştur. Manevî destek ve teşvikleriyle bizi cesaretlendiren ve yazı göndererek dergimizin gecikmeden Türklük bilimi yolundaki yolculuğuna çıkmasını sağlayan çok değerli meslektaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz.

İki ay gibi kısa bir sürede TÜRKLAD’ı yayına hazır hale getirmemizde, yoğun mesaileri arasında gönderilen makaleleri geciktirmeden değerlendiren dergimizin çok değerli hakemlerinin payı büyüktür. Bütün hakemlerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Son olarak da ULAKBİM, DergiPark’ın sağladığı imkânlardan, yönlendirici yardımlarından dolayı DergiPark yetkililerine ve TÜRKLAD’ı birlikte var etmeye çalıştığımız değerli arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı teşekkür ederim.


Prof. Dr. Ahmet BURAN

DERGİ HAKKINDA

ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Dünyada Çağdaş Türk yazı dilleri ve edebiyatları başta olmak üzere Türklük bilimi (Türkoloji)  alanında çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını yayımlayabilecekleri, uluslararası, hakemli bir dergidir. TÜRKLAD, Türk yazı dillerinden herhangi biriyle yazılmış yazılara özgün dil ve alfabesiyle yer veren Türk dünyasının ortak bilimsel yayınıdır. 

Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, Fırat Üniversitesi  İnsanî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümündeki öğretim üyelerinin öncülüğünde, çoğunluğu Türkiye ve Türk dünyası coğrafyasından olmak üzere uluslararası bir ekip tarafından çıkarılmaktadır.  

 TÜRKLAD'ın temel misyonu, Türklük biliminin "millî ve yerli" malzemesini bilimin evrensel ilke, değer ve yöntemleriyle  ele alan çalışmaları  yayımlayarak Türklük bilimine hizmet  etmektir.