ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD)
Kapak Resmi
e-ISSN 2587-1293 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı PROF. DR. AHMET BURAN | http://dergipark.gov.tr/turklad

DEĞERLİ HOCALARIM VE MESLEKTAŞLARIM,

TÜRKLAD (Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi) Yayın Kurulu, TÜRKLAD’ın 2018/1 Haziran sayısını “PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY ARMAĞANI” olarak çıkarmayı kararlaştırmıştır. 

Ömrünü Türklük bilimine adayan, çok sayıda kitap, makale, bildiri yazıp öğrenci yetiştiren Değerli Hocamız Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY için yayımlanacak olan “Özel Sayı”ya katkıda bulunmak isteyen meslektaşlarımızın makalelerini dergimizin “Yayın ve Yazım İlkeleri” çerçevesinde hazırlayarak en geç 15 Mayıs 2018 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/turklad adresine yüklemeleri gerekmektedir.

İlgi, destek ve katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, 80 yaşından gün almaya başlayan Değerli Hocamıza sağlıklı, uzun ve güzel bir ömür dileriz.

EDİTÖR

ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD)

e-ISSN 2587-1293 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı PROF. DR. AHMET BURAN | http://dergipark.gov.tr/turklad
Kapak Resmi

5.399

5.538

DEĞERLİ HOCALARIM VE MESLEKTAŞLARIM,

TÜRKLAD (Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi) Yayın Kurulu, TÜRKLAD’ın 2018/1 Haziran sayısını “PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY ARMAĞANI” olarak çıkarmayı kararlaştırmıştır. 

Ömrünü Türklük bilimine adayan, çok sayıda kitap, makale, bildiri yazıp öğrenci yetiştiren Değerli Hocamız Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY için yayımlanacak olan “Özel Sayı”ya katkıda bulunmak isteyen meslektaşlarımızın makalelerini dergimizin “Yayın ve Yazım İlkeleri” çerçevesinde hazırlayarak en geç 15 Mayıs 2018 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/turklad adresine yüklemeleri gerekmektedir.

İlgi, destek ve katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, 80 yaşından gün almaya başlayan Değerli Hocamıza sağlıklı, uzun ve güzel bir ömür dileriz.

EDİTÖR

ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD) Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. КӨНЕ ТҮРКІЛІК ӘДЕБИЕТ ДӘСТҮРІ ЖӘНЕ ӘДЕБИ КӨРКЕМДІК ШЕШІМ
  Sayfalar 1 - 5
  Sävle ERJANOVA
 2. KÖL TİGİN (DOĞU 26) VE BİLGE KAGAN (DOĞU 21) YAZITLARINDAKİ nŋyILSG İBARESİ ÜZERİNE
  Sayfalar 6 - 15
  Erdem UÇAR
 3. GÜNEY AZERBAYCANLI ROMANTİK BİR ŞAİR, GERÇEKÇİ BİR GAZETECİ: HAMİD NUTKİ
  Sayfalar 16 - 24
  Pervane MEMMEDLİ
 4. “УРАЛ БАТЫР” БАШҠОРТ ХАЛЫҠ ЭПОСЫНЫҢ ПОЭТИКАҺЫ
  Sayfalar 25 - 46
  Gölnar YULDIBAYEVA
 5. MANAS DESTANINDA (S. OROZBAKOV) ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNE ÖZGÜ GRAMER ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 47 - 55
  Nurdin USEEV
 6. MAĞJAN JUMABAYEV VE “TÜRKİSTAN” ŞİİRİ
  Sayfalar 56 - 66
  Hüseyin Kahraman MUTLU
 7. TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE AD TÜRÜNDEN BİRLEŞİK SÖZCÜKLER ÜZERİNE
  Sayfalar 67 - 84
  Engin GÖKÇÜR
 8. AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞ DEĞERLERİN XVI. YÜZYILDA AZERBAYCAN SAHASINDA TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ BİR METiNDEKİ ÖRNEKLERİ
  Sayfalar 85 - 99
  Feyza TOKAT
 9. “YOĞURT” SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİNE DAİR BİR DENEME
  Sayfalar 100 - 103
  Gökçen DURUKOĞLU
 10. BAĞIMSIZLIKLARINI KAZANDIKTAN SONRA TÜRK CUMHURİYETLERİNİN DİL POLİTİKALARI VE TÜRKİYE İLE ORTAK DİL VE ORTAK ALFABE ÇALIŞMALARI
  Sayfalar 104 - 119
  Rakhat ABDIEVA
 11. ЫЙЫК КУРАНДЫ ОРУС ТИЛИНЕ КОТОРГОН ЭҢ АЛГАЧКЫ МУСУЛМАН АЯЛ: ИМАН ВАЛЕРИЯ ПОРОХОВА
  Sayfalar 120 - 127
  Şohimardan ORUNBEKOV
 12. TÜRKİYE'DE BAŞKURT TARİHİ, DİLİ VE EDEBİYATI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
  Sayfalar 128 - 140
  Tülay KARAKAYA
 13. PROF. MİRSULTAN OSMAN (HAYATI VE ESERLERİ)
  Sayfalar 141 - 144
  Mihriban TURSUN AYDIN, Erhan AYDIN
 14. CUMHURİYET ADAMI
  Sayfalar 145 - 150
  Asif RÜSTEMLİ
 15. ENGİN ÇETİN. ALTUN YARUK, SEKİZİNCİ KİTAP, BERLİN BİLİMLER AKADEMİSİNDEKİ METİN PARÇALARI, KARŞILAŞTIRMALI METİN, ÇEVİRİ, AÇIKLAMALAR, DİZİN, KARAHAN KİTABEVİ, ADANA, 2017, SS. X+525, ISBN: 978-605-9374-59-0.
  Sayfalar 151 - 165
  Erdem UÇAR
 16. FUNDA TOPRAK, HOCA NAZAR HÜVEYDĀ, RĀHAT-I DİL (İNCELEME-METİN-DİZİN), GRAFİKER YAYINLARI, 524 s.
  Sayfalar 166 - 169
  Yaşar TOKAY
 17. BİR SOYKIRIMIN ANATOMİSİ: KAZAKİSTAN'DA KIZIL KITLIK
  Sayfalar 170 - 173
  Veysel İbrahim KARACA
 18. TÜRK BOYLARININ HALK EDEBİYATINDAN ÖRNEKLER: BESARABYA GAGAUZLARININ AĞIZLARI
  Sayfalar 174 - 182
  Mustafa CENGİZ
Makale Gönder
DERGİ HAKKINDA

ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Dünyada Çağdaş Türk yazı dilleri ve edebiyatları başta olmak üzere Türklük bilimi (Türkoloji)  alanında çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını yayımlayabilecekleri, uluslararası, hakemli bir dergidir. TÜRKLAD, Türk yazı dillerinden herhangi biriyle yazılmış yazılara özgün dil ve alfabesiyle yer veren Türk dünyasının ortak bilimsel yayınıdır. 

Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, Fırat Üniversitesi  İnsanî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümündeki öğretim üyelerinin öncülüğünde, çoğunluğu Türkiye ve Türk dünyası coğrafyasından olmak üzere uluslararası bir ekip tarafından çıkarılmaktadır.  

 TÜRKLAD'ın temel misyonu, Türklük biliminin "millî ve yerli" malzemesini bilimin evrensel ilke, değer ve yöntemleriyle  ele alan çalışmaları  yayımlayarak Türklük bilimine hizmet  etmektir.