INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKIC DIALECTS RESEARCH (JTDR)
Cover Image
e-ISSN 2587-1293 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher PROF. DR. AHMET BURAN | http://dergipark.gov.tr/turklad

EDİTÖRDEN

Değerli Okuyucular,

Türk dünyasının ortak bilimsel dergisi olan TÜRKLAD’ın (ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ) 2018/2 Aralık sayısını sizlerle buluşturmanın heyecanı içindeyiz. Bu sayımız ile birlikte dergimiz ikinci yılını doldurup üçüncü yılından gün almaya başlamıştır.

TÜRKLAD’ın 2018/2 Aralık sayısında önceki sayılarımızda olduğu gibi, Türklük biliminin değişik alan ve konuları ile ilgili önemli yazılar bulunmaktadır. Bu sayıda; Türkiye’den, Azerbaycan’dan, Kazakistan’dan, Karakalpakistan’dan ve İran’dan gönderilen toplam 19 yazı yer almaktadır.  Bu yazıların, 16’sı bilimsel makale, biri çeviri/aktarma, ikisi de kitap tanıtımı/değerlendirmesidir. Yayımlanan yazıların 15’i Türkiye Türkçesi, ikisi Azerbaycan Türkçesi, biri Kazak Türkçesi, biri de Karakalpak Türkçesi ile yazılmıştır.

TÜRKLAD, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri başta olmak üzere, Türklük biliminin değişik alan ve konularında yazılan bilimsel yazıları kabul edip yayımlayan bir yayın organıdır. Bu cümleden olarak, 2018/2 Aralık sayımızda da Türkçenin tarihi ve çağdaş lehçeleri ile ilgili dil, edebiyat ve karşılaştırmalı edebiyat gibi alanlarda yazılmış makaleler bulunmaktadır.

Türklük bilimi yolculuğunda “yoldaş” olduğumuz TÜRKLAD ekibi, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmenin gönül huzuru içindedir. Bu mutluluk elbette özverili çalışmaların sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, TÜRKLAD’ı zamanında ve en iyi şekilde yayınlamak için çabalayan değerli çalışma arkadaşlarıma; zamanlarından fedakârlık ederek makalelerimizi dikkatle inceleyip değerlendiren kıymetli hakemlerimize ve Türkiye’deki bilimsel dergi yayıncılığına, özel olarak da dergimize yaptıkları teknik katkı ve yol gösterici yaklaşımları dolayısıyla DergiParka’a gönülden teşekkür ederim.

Yeni sayımızda, yeni ve daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle…

Editör

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKIC DIALECTS RESEARCH (JTDR)

e-ISSN 2587-1293 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher PROF. DR. AHMET BURAN | http://dergipark.gov.tr/turklad
Cover Image

14.202

23.511

EDİTÖRDEN

Değerli Okuyucular,

Türk dünyasının ortak bilimsel dergisi olan TÜRKLAD’ın (ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ) 2018/2 Aralık sayısını sizlerle buluşturmanın heyecanı içindeyiz. Bu sayımız ile birlikte dergimiz ikinci yılını doldurup üçüncü yılından gün almaya başlamıştır.

TÜRKLAD’ın 2018/2 Aralık sayısında önceki sayılarımızda olduğu gibi, Türklük biliminin değişik alan ve konuları ile ilgili önemli yazılar bulunmaktadır. Bu sayıda; Türkiye’den, Azerbaycan’dan, Kazakistan’dan, Karakalpakistan’dan ve İran’dan gönderilen toplam 19 yazı yer almaktadır.  Bu yazıların, 16’sı bilimsel makale, biri çeviri/aktarma, ikisi de kitap tanıtımı/değerlendirmesidir. Yayımlanan yazıların 15’i Türkiye Türkçesi, ikisi Azerbaycan Türkçesi, biri Kazak Türkçesi, biri de Karakalpak Türkçesi ile yazılmıştır.

TÜRKLAD, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri başta olmak üzere, Türklük biliminin değişik alan ve konularında yazılan bilimsel yazıları kabul edip yayımlayan bir yayın organıdır. Bu cümleden olarak, 2018/2 Aralık sayımızda da Türkçenin tarihi ve çağdaş lehçeleri ile ilgili dil, edebiyat ve karşılaştırmalı edebiyat gibi alanlarda yazılmış makaleler bulunmaktadır.

Türklük bilimi yolculuğunda “yoldaş” olduğumuz TÜRKLAD ekibi, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmenin gönül huzuru içindedir. Bu mutluluk elbette özverili çalışmaların sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, TÜRKLAD’ı zamanında ve en iyi şekilde yayınlamak için çabalayan değerli çalışma arkadaşlarıma; zamanlarından fedakârlık ederek makalelerimizi dikkatle inceleyip değerlendiren kıymetli hakemlerimize ve Türkiye’deki bilimsel dergi yayıncılığına, özel olarak da dergimize yaptıkları teknik katkı ve yol gösterici yaklaşımları dolayısıyla DergiParka’a gönülden teşekkür ederim.

Yeni sayımızda, yeni ve daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle…

Editör

International Journal Of Turkic Dialects Research (JTDR) [en] Last Issue
Volume 2 - Issue 2 - Dec 2018
 1. KREŞİN TATAR AĞIZLARININ ÖZELLİKLERİ
  Pages 1 - 5
  Ercan ALKAYA, Zoya KİRİLLOVA
 2. ÇAĞDAŞ KAZAN TATAR EDEBİYATINDA II. DÜNYA SAVAŞI OLAYLARINA YENİ BİR BAKIŞ ÜZERİNE
  Pages 6 - 14
  Ramilya YARULLİNA YILDIRIM
 3. TÜRKÇENİN TARİHÎ DÖNEMLERİNE AİT YAZILI KAYNAKLARDA EZGİ İLE SORU: TEZKİRE-İ ŞEYH SAFÎ ÖRNEĞİ
  Pages 15 - 26
  Feyza TOKAT
 4. ŞİRALİYEV’İN “BAKÜ DİYALEKTİ” ESERİ VE AZERBAYCAN AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA KULLANDIĞI GRAMER TERİMLERİ
  Pages 27 - 50
  Gürkan GÜMÜŞATAM
 5. ӨЗБЕК, ТҮРКМЕН, ҚАРАҚАЛПАҚ ПОЭЗИЯСЫНДА КӨРКЕМ ФОРМАЛЫҚ ИЗЛЕНИСЛЕР ТАРИЙХЫ
  Pages 51 - 58
  Ogulbay GAYLİYEVA
 6. TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE AZERBAYCAN TÜRKÇESİ ARASINDA BULUNAN FONETİK FARKLILIKLAR
  Pages 59 - 75
  Mehdi REZAEI
 7. OYAN QAZAQ VE SAFAHAT’TA ORTAK KONULAR
  Pages 76 - 92
  Onur BALCİ
 8. DÜŞÜNÜR MUHAMMED GELDİYEV (1889-1931)’İN TÜRKMEN DİLİ MÜCADELESİ
  Pages 93 - 101
  Tahir AŞİROV
 9. KARAKALPAKÇADA ETTİRGEN ÇATI EKİ -t ÜZERİNE
  Pages 102 - 108
  Ezgi SIRTI
 10. ŞƏKİ ƏDƏBİ MÜHİTİNİN “ŞƏKİDƏN GƏLƏN SƏSLƏR”İ BARƏDƏ MÜLAHİZƏLƏRİM
  Pages 109 - 118
  Qiymət MƏHƏRRƏMLİ
 11. TÜRKİYE TÜRKÇESİ MANZUM ATASÖZLERİNDE İÇ İÇE YİNELEMELER
  Pages 119 - 128
  Ahmet ÇAM
 12. İDEOLOJİNİN DİLİN SOSYAL FARKLILAŞMASINA ETKİSİ
  Pages 129 - 135
  Anar FERECOV
 13. MƏMMƏDAĞA ŞİRƏLİYEVİN “AZƏRBAYCAN DİALEKTOLOGİYASININ ƏSASLARI” DƏRSLİYİNDƏ TÜRKMƏN DİALEKTİNİN ÖZÜNƏMƏXSUS XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ƏKSİ
  Pages 136 - 143
  Aynur SEFERLİ
 14. KIRGIZCADA -GAn EKİ İLE OLUŞTURULAN AD İŞLEVLİ YANCÜMLELER VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ EŞDEĞERLİKLERİ
  Pages 144 - 150
  Cuma BOLAT
 15. IGNÁC KÚNOS`UN ANADOLU HALK EDEBIYYATINA VE DILBILIMINE KATKILARI
  Pages 151 - 156
  Gumru ŞEHRİYAR
 16. «АДАМГЕРШІЛІК» КОНЦЕПТІСІНІҢ ШӘКӘРІМ МЕН МЕХМЕТ АКИФ ЭРСОЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ КӨРІНІСІ ЖӘНЕ ОНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
  Pages 157 - 167
  Dosbol ISSA
 17. GAGAUZCADAKİ DİYALEKTLERİN KÖKENİ ÜZERİNE
  Pages 168 - 172
  L. A. POKROVSKAYA (Çev. Bülent Hünerli)
 18. AYDIN, ERHAN (2018). UYGUR YAZITLARI, İSTANBUL: BİLGE KÜLTÜR SANAT YAYINLARI, ISBN: 978-605-9521-78-9, 237 SAYFA
  Pages 173 - 175
  İbrahim KEKEVİ
 19. ALKAYA, ERCAN - KİRİLLOVA, ZOYA (2018). KREŞİN TATAR TÜRKÇESİ (DİL, TARİH, KÜLTÜR), İSTANBUL: KESİT YAYINLARI, ISBN 978-605-9408-85-1, 671 SAYFA
  Pages 176 - 178
  Hacer ULUSAY
DERGİ HAKKINDA

ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Dünyada Çağdaş Türk yazı dilleri ve edebiyatları başta olmak üzere Türklük bilimi (Türkoloji)  alanında çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını yayımlayabilecekleri, uluslararası, hakemli bir dergidir. TÜRKLAD, Türk yazı dillerinden herhangi biriyle yazılmış yazılara özgün dil ve alfabesiyle yer veren Türk dünyasının ortak bilimsel yayınıdır. 

Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, Fırat Üniversitesi  İnsanî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümündeki öğretim üyelerinin öncülüğünde, çoğunluğu Türkiye ve Türk dünyası coğrafyasından olmak üzere uluslararası bir ekip tarafından çıkarılmaktadır.  

 TÜRKLAD'ın temel misyonu, Türklük biliminin "millî ve yerli" malzemesini bilimin evrensel ilke, değer ve yöntemleriyle  ele alan çalışmaları  yayımlayarak Türklük bilimine hizmet  etmektir.