Kapak Resmi
2.108     |     2.285
Dergi Sayıları

Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, ulusal ve uluslararası literatüre sosyal bilimler alanında katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi konu olarak; İşletme, İktisat, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanları ve ilgili ana bilim ve bilim dallarında yapılmış olan teorik ve uygulamalı çalışmaları kapsamaktadır.

2017 Nisan Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 1 - Nis 2017