Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2602-3393 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı MD Publishing | http://www.turkishsocialwork.com

TÜRKİYE SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
(TURKISH JOURNAL OF SOCIAL WORK RESEARCH)

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, sosyal hizmet ve sosyal bilim alanında gerçekleştirilen araştırma, derleme, bildiri ve olgu sunumlarına yer vererek teorik ve pratik anlamda okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Dünyada yaygın bir şekilde uygulamalı bir bilim ve meslek olarak kabul gören sosyal hizmet (social work) alanında Türkiye'de daha çok bilimsel çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi, beceri ve değer bileşenine sahip olan sosyal hizmet evrensel bir bilim olmakla birlikte her toplumun sosyal bağlamına özgü uygulamaların geliştirilmesi ve paylaşılması gerekmektedir. Bu açıdan uluslararası indekslerde taranan Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi bilimsel araştırmalar sonucu geliştirilen örnek modelleri Dünya'ya tanıtma misyonu da üstlenmektedir.

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi; alanda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının bilimsel olgu çalışmalarını, bilim insanlarının araştırma ve derleme makalelerini hakem sürecinden geçirerek yayınlamaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanabilmektedir. Dergiye yazar olarak üye olduktan sonra DergiPark "Makale Gönder" sistemi üzerinden makalelerinizi gönderebilirsiniz. Objektif bir değerlendirme sonrasında size geri dönüş yapılarak makalenizin yayına hazır hale gelmesi sağlanmaktadır. Her türlü görüş ve önerileriniz için dergi editörleriyle iletişime geçebilirsiniz.


Dr. Öğr. Üyesi Zeki KARATAŞ / Editör

Öğr. Gör. Ozan SELÇUK / Editör

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi

ISSN 2602-3393 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı MD Publishing | http://www.turkishsocialwork.com
Kapak Resmi

4.893

15.875

TÜRKİYE SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
(TURKISH JOURNAL OF SOCIAL WORK RESEARCH)

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, sosyal hizmet ve sosyal bilim alanında gerçekleştirilen araştırma, derleme, bildiri ve olgu sunumlarına yer vererek teorik ve pratik anlamda okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Dünyada yaygın bir şekilde uygulamalı bir bilim ve meslek olarak kabul gören sosyal hizmet (social work) alanında Türkiye'de daha çok bilimsel çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi, beceri ve değer bileşenine sahip olan sosyal hizmet evrensel bir bilim olmakla birlikte her toplumun sosyal bağlamına özgü uygulamaların geliştirilmesi ve paylaşılması gerekmektedir. Bu açıdan uluslararası indekslerde taranan Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi bilimsel araştırmalar sonucu geliştirilen örnek modelleri Dünya'ya tanıtma misyonu da üstlenmektedir.

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi; alanda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının bilimsel olgu çalışmalarını, bilim insanlarının araştırma ve derleme makalelerini hakem sürecinden geçirerek yayınlamaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanabilmektedir. Dergiye yazar olarak üye olduktan sonra DergiPark "Makale Gönder" sistemi üzerinden makalelerinizi gönderebilirsiniz. Objektif bir değerlendirme sonrasında size geri dönüş yapılarak makalenizin yayına hazır hale gelmesi sağlanmaktadır. Her türlü görüş ve önerileriniz için dergi editörleriyle iletişime geçebilirsiniz.


Dr. Öğr. Üyesi Zeki KARATAŞ / Editör

Öğr. Gör. Ozan SELÇUK / Editör

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Ara 2019