Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-2306 | e-ISSN 2528-858X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel ve hakemli bir dergi olup; Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Biyoteknoloji ve Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, özel öneme sahip güncel konulardaki derlemelere de yer verilmektedir. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde açık erişimli olarak yayınlanmaktadır.  


Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi tarafından makale yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez. Editörler Kurulu ön incelemesini geçen makaleler, çift-kör hakemlik sistemi ile değerlendirilir.


2014 yılından itibaren dergide yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) verilmektedir.


Yazar(lar) için Önemli Duyuru,

ULAKBİM tarafından e-posta yoluyla gelen ORCID numarası ile ilgili yazı "Duyurular" kısmında yer almaktadır. Bu yazı doğrultusunda dergimiz tarafından yayına kabul edilen makalelerde ORCID numarasına da yer verileceğinden; dergimize makale gönderecek yazar(lar)ın ORCID numarası almaları ve "başlık sayfası"da yer alan ilgili alana bu numaranın yazılması, aksi takdirde makalenin değerlendirilmeyeceği, bilgisi önemle duyurulur.


 


Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

ISSN 2148-2306 | e-ISSN 2528-858X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |
Kapak Resmi

73.256

77.607

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel ve hakemli bir dergi olup; Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Biyoteknoloji ve Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, özel öneme sahip güncel konulardaki derlemelere de yer verilmektedir. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde açık erişimli olarak yayınlanmaktadır.  


Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi tarafından makale yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez. Editörler Kurulu ön incelemesini geçen makaleler, çift-kör hakemlik sistemi ile değerlendirilir.


2014 yılından itibaren dergide yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) verilmektedir.


Yazar(lar) için Önemli Duyuru,

ULAKBİM tarafından e-posta yoluyla gelen ORCID numarası ile ilgili yazı "Duyurular" kısmında yer almaktadır. Bu yazı doğrultusunda dergimiz tarafından yayına kabul edilen makalelerde ORCID numarasına da yer verileceğinden; dergimize makale gönderecek yazar(lar)ın ORCID numarası almaları ve "başlık sayfası"da yer alan ilgili alana bu numaranın yazılması, aksi takdirde makalenin değerlendirilmeyeceği, bilgisi önemle duyurulur.


 


Cilt: 5 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 1 - Şub 2018
 1. Inoculation Techniques for Assessing Pathogenicity of Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseolina, Fusarium oxysporum and Fusarium solani on Pepper Seedlings
  Sayfalar 1 - 8
  İnci GÜLER GÜNEY, Ertuğrul GÜLDÜR
 2. Akselendi Ovası Tarım Topraklarının Temel Toprak Özellikleri ve Bitki Besin Elementi Durumlarının Belirlenmesi ve Dağılım Haritalarının Oluşturulması
  Sayfalar 9 - 18
  Pınar ÇELİK, Orhan DENGİZ
 3. Harran Ovası Tarım Arazileri Etrafında Bulunan Urfa Taşı’nın Metilen Mavisi Boyar Maddesi Adsorpsiyonu
  Sayfalar 19 - 30
  Mehmet Fatih DİLEKOĞLU
 4. In Silico Analysis of Mobilome Response to Salt Stress in Phaseolus vulgaris L.
  Sayfalar 31 - 39
  Behcet İNAL
 5. Ak Üçgül (Trifolium repens L.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi
  Sayfalar 40 - 44
  Gürkan DEMİRKOL, Nuri YILMAZ
 6. Sıcaklık Nem İndeks Değerlerinin Süt Sığırcılığı Açısından Değerlendirilmesi: Siirt İli Örneği
  Sayfalar 45 - 50
  Mustafa KİBAR, Ayhan YILMAZ, Galip BAKIR
 7. Long-Term Analysis for Harvest Erosion Caused by Sugar Beet Production in Turkey
  Sayfalar 51 - 57
  Selen DEVİREN SAYGIN
 8. Romanov Koyunları Amniyon Sıvısı ile Hyalüronidaz Aktivitesinin Araştırılması
  Sayfalar 58 - 64
  Mustafa Oğuzhan KAYA, Kıvanç İRAK, Seyrani MERSİN, Emrah YERLİKAYA, Hasan KARAGEÇİLİ
 9. Biber Genotiplerinde Peroksidaz ve Katalaz İçeriklerinin Phytophthora capsici’ye Dayanıklılık Üzerine Etkileri
  Sayfalar 65 - 71
  Muhemet Zeki KARİPÇİN, Emre DEMİRER DURAK
 10. Antalya Sahil Koşullarında Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Yetiştiriciliği İçin Uygun Ekim Normunun Belirlenmesi
  Sayfalar 72 - 78
  Yaşar ÖZYİĞİT
 11. Aeroponik Sistem Aracılığıyla Patateste Mini Yumru Üretimi
  Sayfalar 79 - 85
  Hussein Abdullah Ahmed AHMED, Serkan URANBEY, Nilüfer KOÇAK
 12. Çok Yıllık Serin Mevsim Buğdaygil Yem Bitkilerinde Yaz Dormansisi
  Sayfalar 86 - 91
  Özlem ÖNAL AŞCI, Ömer EĞRİTAŞ