Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-2306 | e-ISSN 2528-858X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel ve hakemli bir dergi olup; Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Biyoteknoloji ve Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, özel öneme sahip güncel konulardaki derlemelere de yer verilmektedir. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde açık erişimli olarak yayınlanmaktadır.  


Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi tarafından makale yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez. Editörler Kurulu ön incelemesini geçen makaleler, çift-kör hakemlik sistemi ile değerlendirilir.


2014 yılından itibaren dergide yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) verilmektedir.


Yazar(lar) için Önemli Duyuru,

ULAKBİM tarafından e-posta yoluyla gelen ORCID numarası ile ilgili yazı "Duyurular" kısmında yer almaktadır. Bu yazı doğrultusunda dergimiz tarafından yayına kabul edilen makalelerde ORCID numarasına da yer verileceğinden; dergimize makale gönderecek yazar(lar)ın ORCID numarası almaları ve "başlık sayfası"da yer alan ilgili alana bu numaranın yazılması, aksi takdirde makalenin değerlendirilmeyeceği, bilgisi önemle duyurulur.


 


Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

ISSN 2148-2306 | e-ISSN 2528-858X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |
Kapak Resmi

81.674

103.465

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel ve hakemli bir dergi olup; Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Biyoteknoloji ve Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, özel öneme sahip güncel konulardaki derlemelere de yer verilmektedir. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde açık erişimli olarak yayınlanmaktadır.  


Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi tarafından makale yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez. Editörler Kurulu ön incelemesini geçen makaleler, çift-kör hakemlik sistemi ile değerlendirilir.


2014 yılından itibaren dergide yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) verilmektedir.


Yazar(lar) için Önemli Duyuru,

ULAKBİM tarafından e-posta yoluyla gelen ORCID numarası ile ilgili yazı "Duyurular" kısmında yer almaktadır. Bu yazı doğrultusunda dergimiz tarafından yayına kabul edilen makalelerde ORCID numarasına da yer verileceğinden; dergimize makale gönderecek yazar(lar)ın ORCID numarası almaları ve "başlık sayfası"da yer alan ilgili alana bu numaranın yazılması, aksi takdirde makalenin değerlendirilmeyeceği, bilgisi önemle duyurulur.


 


Cilt: 5 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 3 - Eki 2018
 1. Diyarbakır’da Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 183 - 190
  Fırat PALA, Hüsrev MENNAN, Fatih ÇIĞ, Halil DİLMEN
 2. Organik Düzenleyici Uygulamalarının Yapay Yağış Koşullarında Toprakların Bazı Fiziksel Özellikleri ve Toprak Kaybı Arasındaki İlişkiler Üzerine Etkileri
  Sayfalar 191 - 200
  Nutullah ÖZDEMİR, Elif ÖZTÜRK, Ömrüm Tebessüm KOP DURMUŞ
 3. İyon-Seçici Elektrotlar Kullanılarak Samsun-Çarşamba Bölgesindeki Topraklarda Kalsiyum ve Magnezyum Tayini
  Sayfalar 201 - 208
  Adem ASAN
 4. Extreme Processing Conditions Applied in Selection of Different Microorganisms Utilized as Compost Enhancers
  Sayfalar 209 - 221
  Fadime ÖZDEMİR KOÇAK, Levent DEĞİRMENCİ
 5. Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotipleri Arasındaki Varyasyonun Kümeleme ve Temel Bileşen Analizi Metodu ile Belirlenmesi
  Sayfalar 222 - 228
  Mehmet ÖTEN, Sebahattin ALBAYRAK
 6. Agaricus ve Pleurotus Atık Mantar Kompostlarının Domates Fide Üretiminde Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanımı
  Sayfalar 229 - 235
  Caner YILMAZ, Ercan SIRÇA, Harun ÖZER, Aysun PEKŞEN
 7. Bingöl Koşullarında Bazı Burçak [Vicia ervilia (L.) Willd] Genotiplerinin Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 236 - 245
  Kağan KÖKTEN, Mahmut KAPLAN, Seyithan SEYDOŞOĞLU, Hava Şeyma YILMAZ, Rıdvan UÇAR
 8. Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yem Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 246 - 252
  Mehmet BAŞBAĞ, Erdal ÇAÇAN, Mehmet Salih SAYAR, Halil KARAN, Özlem TONÇER
 9. Cholinesterase, α-Glucosidase, α-Amylase, and Tyrosinase Inhibitory Effects and Antioxidant Activity of Veronica officinalis Extracts
  Sayfalar 253 - 259
  Nuraniye ERUYGUR, Esra UÇAR
 10. Batman Kentinde Mekânsal Büyümenin Arazi Kullanımına Etkisi
  Sayfalar 260 - 273
  Adnan ALKAN
 11. Öğrencilerin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği, Samsun
  Sayfalar 274 - 279
  Osman KILIÇ, Uğur BAŞER, Hasan Samet ABACI, Gamze AYDIN ERYILMAZ
 12. Van Koşullarında Yetiştirilen Silajlık Mısır (Zea mays L.) ve Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’nin Verim Parametreleri ve Besin Madde Kompozisyonuna Ait Kalite Özellikleri
  Sayfalar 280 - 285
  Serhat YILDIZ, Sibel ERDOĞAN
 13. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Tiplerinin Hasat Sırasındaki Verim ve Bazı Kalite Özellikleri
  Sayfalar 286 - 292
  Adem YAĞCI, Ertan İLTER
 14. Bahçe Ürünlerinde Markalaşmanın Önündeki Engeller
  Sayfalar 293 - 298
  Muharrem ÖZCAN