Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-2306 | e-ISSN 2528-858X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel ve hakemli bir dergi olup; Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Biyoteknoloji ve Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, özel öneme sahip güncel konulardaki derlemelere de yer verilmektedir. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde açık erişimli olarak yayınlanmaktadır.  


Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi tarafından makale yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez. Editörler Kurulu ön incelemesini geçen makaleler, çift-kör hakemlik sistemi ile değerlendirilir.


2014 yılından itibaren dergide yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) verilmektedir.


Yazar(lar) için Önemli Duyuru,

ULAKBİM tarafından e-posta yoluyla gelen ORCID numarası ile ilgili yazı "Duyurular" kısmında yer almaktadır. Bu yazı doğrultusunda dergimiz tarafından yayına kabul edilen makalelerde ORCID numarasına da yer verileceğinden; dergimize makale gönderecek yazar(lar)ın ORCID numarası almaları ve "başlık sayfası"da yer alan ilgili alana bu numaranın yazılması, aksi takdirde makalenin değerlendirilmeyeceği, bilgisi önemle duyurulur.


 


Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

ISSN 2148-2306 | e-ISSN 2528-858X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |
Kapak Resmi

77.858

90.588

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel ve hakemli bir dergi olup; Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Biyoteknoloji ve Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, özel öneme sahip güncel konulardaki derlemelere de yer verilmektedir. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde açık erişimli olarak yayınlanmaktadır.  


Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi tarafından makale yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmez. Editörler Kurulu ön incelemesini geçen makaleler, çift-kör hakemlik sistemi ile değerlendirilir.


2014 yılından itibaren dergide yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) verilmektedir.


Yazar(lar) için Önemli Duyuru,

ULAKBİM tarafından e-posta yoluyla gelen ORCID numarası ile ilgili yazı "Duyurular" kısmında yer almaktadır. Bu yazı doğrultusunda dergimiz tarafından yayına kabul edilen makalelerde ORCID numarasına da yer verileceğinden; dergimize makale gönderecek yazar(lar)ın ORCID numarası almaları ve "başlık sayfası"da yer alan ilgili alana bu numaranın yazılması, aksi takdirde makalenin değerlendirilmeyeceği, bilgisi önemle duyurulur.


 


Cilt: 5 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Nohut Yanıklık Hastalığı [Ascochyta rabiei (Pass) Labr.]’nın Farklı İzolatlarına Karşı Mentha spicata L. Uçucu Yağının Antifungal Aktivitesinin Belirlenmesi
  Sayfalar 92 - 96
  Yusuf BAYAR
 2. Farklı Konsantrasyonlardaki Baldıran (Conium maculatum L. ) Ekstratlarının Myzus percicae (Sulzer) ve Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididae) Üzerine Etkileri
  Sayfalar 97 - 102
  Mahmut İSLAMOĞLU, Vahdettin AKMEŞE
 3. Dicle Havzası Toprak Özelliklerinin Yersel Değişimlerinin Jeoistatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi ve Haritalanması
  Sayfalar 103 - 115
  Mesut BUDAK, Hikmet GÜNAL, İsmail ÇELİK, Nurullah ACİR, Mesut SIRRI
 4. Muscari botryoides (L.) Mill.: A New Record for the Family Asparagaceae from Turkey
  Sayfalar 116 - 119
  Süleyman Mesut PINAR, Mehmet FİDAN, Hüseyin EROĞLU
 5. Studies on the Fauna of Papilionoidea and Hesperioidea (Lepidoptera) in Erbil Province (Northern Iraq)
  Sayfalar 120 - 124
  Hawraz Dhahir OTHMAN, Mustafa Cemal ÇİFTÇİ, Erdem SEVEN
 6. Siklofosfamid Nedenli Hematoksisite Üzerine Karvakrolün Sitoprotektif Etkileri
  Sayfalar 125 - 130
  Mustafa CENGİZ, Öznur YEŞİLDAĞ, Adnan AYHANCI
 7. Samsun İlinin Newhall Modeline Göre Toprak Sıcaklık ve Nem Rejimlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 131 - 142
  Mümin TURAN, Orhan DENGİZ, İnci DEMİRAĞ TURAN
 8. Kök-Ur Nematodu (Meloidogyne incognita) ve Domates Bitkisinin Gelişimine Bazı Mikrobiyal Gübrelerin Etkisi
  Sayfalar 143 - 151
  Gökhan AYDINLI, Sevilhan MENNAN
 9. Bakırla Kirlenmiş Toprakların Xanthium strumarium L. Bitkisi Kullanılarak Fitoremediasyonu
  Sayfalar 152 - 157
  Abdullah EREN
 10. Eucalyptus grandis YABBY Transkripsiyon Faktörlerinin Genom Bazında Analizi
  Sayfalar 158 - 166
  Emre İLHAN
 11. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moench] Bitkisinde Biçim Devresinin Hasıl Verimi ve Bazı Verim Ögelerine Etkisi
  Sayfalar 167 - 175
  Bilal AYDINOĞLU, Sadık ÇAKMAKÇI
 12. Bitkilerde Sinyal Molekülü Hidrojen Sülfür (H2S)
  Sayfalar 176 - 182
  İlkay YAVAŞ, Aydın ÜNAY