EDİTÖRLER KURULU

Baş Editör, Yazı İşleri Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arif ÖZYAZICI
Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Siirt, TÜRKİYE
Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemal ÇİFTÇİ
Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Siirt, TÜRKİYE
İngilizce Dil Editörü
Yrd. Doç. Dr. Harun BEKTAŞ
Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Siirt, TÜRKİYE


Alan Editörleri
Dr. Abdollah MOHAMMADI-SANGCHESHMEH Molecular Biology and Genetic, University of Tehran, IRAN
Dr. Abdul WAHEED Animal Science, Bahauddin Zakariya University, PAKISTAN
Doç. Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bingöl Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Aivars ĀBOLTIŅŠ Renewable Energy and Emissions in Agriculture, Latvia University, LATVIA
Prof. Dr. Amin ISMAYILOV Agricultural Structures and Irrigation, Science Academy of Azerbaijan, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Apostolos KYRIAZOPOULOS Grassland and Ecology, Democritus University of Thrace, GREECE
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÇIĞ Bahçe Bitkileri, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Arzu KOÇAK Tarımsal Biyoteknoloji, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Dr. Atanas GEORGIEV ATANASOV Genetics and Animal Breeding, Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish
Academy of Sciences, POLAND 
Prof. Dr. Birhan KUNTER Bağ Yetiştirme ve Islahı, Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Burak SALTUK Biyosistem Mühendisliği, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Cafer TURGUT Entomoloji, Adnan Menderes Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Dilek BAŞALMA Yağlı Tohumlar, Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE
Dr. Eleni TSALIKI Industrial Plants, Plant Breeding and Genetic Resources Institute, GREECE
Prof. Dr. Emine BAYRAM Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Ege Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Emine KARADEMİR Tarla Bitkileri, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Esra UÇAR SÖZMEN Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Cumhuriyet Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Evgeny SHEIN   Soil Physics and Reclamation, Lomonosov Moscow State University, RUSSIA
Prof. Dr. Fazilet Nezahat ALAYUNT Tarım Makinaları, Ege Üniversitesi, TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Gülen ÖZYAZICI Tarla Bitkileri, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Güzin KABAN Gıda Mühendisliği, Atatürk Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Ilgiz KHABIROV Agronomy, Bashkir State Agricultural University, RUSSIA 
Prof. Dr. Işık TEPE Fitopatoloji, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. İlknur AYAN Çayır Mera ve Yem Bitkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. İsa TELCİ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜRKİYE
Dr. Ján HORÁK Biometeorology and Hydrology, Slovak University of Agriculture in Nitra, SLOVAKIA
Asst. Prof. Markéta MIHÁLIKOVÁ  Water Resources, Czech University of Life Sciences, CZECH REPUBLIC
Prof. Dr. Mecit Ömer AZABAĞAOĞLU Tarım Ekonomisi, Namık Kemal Üniversitesi, TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Mesut BUDAK Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Assoc. Prof. Milena MOTEVA Land Management and Agricultural Development, University of Architecture, BULGARIA
Yrd. Doç. Dr. Mine PAKYÜREK Bahçe Bitkileri, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mohammad Masood TARIQ Vaccinology and Biotechnology, University of Balochistan, PAKISTAN
Assoc. Prof. Mohsen HAMIDPOUR Soil and Water Chemistry, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, IRAN
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali KARA Zootekni, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Murat ERMAN Tarla Bitkileri, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa GÜLER Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller, Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Nazire MİKAİL Zootekni, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nedim MUTLU Bitki Biyoteknolojisi, Akdeniz Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nesibe Ebru YAŞA KAFKAS Meyve Yetiştirme ve Islahı, Çukurova Üniversitesi, TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Nizamettin TURAN Tarla Bitkileri, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nuri YILMAZ Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller, Ordu Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Orhan DENGİZ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Öner ÇETİN  Sulama, Dicle Üniversitesi, TÜRKİYE
Assoc. Prof. Roger I. CUE Animal Science, McGill University, CANADA
Asst. Prof. Serkan ATEŞ Animal and Rangeland Sciences, Oregon State University, USA
Assoc. Prof. Yuriy Stanislavovich KRAVCHENKO Soil Science and Soil Conservation, National University of Life and Environmental Sciences
of Ukraine, UKRAINE
Prof. Dr. Yusuf KONCA Yemler ve Hayvan Besleme, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Creative Commons Lisansı

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Yazım Kuralları

Yazım kuralları için tıklayınız.