EDİTÖRLER KURULU

Baş Editör, Yazı İşleri Sorumlusu
Dr. Öğ. Üy. Mehmet Arif ÖZYAZICI
Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Siirt, TÜRKİYE
Editör Yardımcısı
Dr. Öğ. Üy. Mustafa Cemal ÇİFTÇİ
Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Siirt, TÜRKİYE
İngilizce Dil Editörü
Dr. Öğ. Üy. Harun BEKTAŞ
Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Siirt, TÜRKİYE
Alan Editörleri
Abdollah MOHAMMADI-SANGCHESHMEH, Dr.   Molecular Biology and Genetic, University of Tehran, IRAN
Abdul WAHEED, Dr. Animal Science, Bahauddin Zakariya University, PAKISTAN
Abdulkadir SÜRÜCÜ, Doç. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Harran Üniversitesi, TÜRKİYE
Aivars ĀBOLTIŅŠ, Prof. Dr. Renewable Energy and Emissions in Agriculture, Latvia University, LATVIA
Amin ISMAYILOV, Prof. Dr. Agricultural Structures and Irrigation, Science Academy of Azerbaijan,
AZERBAIJAN
Apostolos KYRIAZOPOULOS, Assoc. Prof. Grassland and Ecology, Democritus University of Thrace, GREECE
Atanas GEORGIEV ATANASOV, Dr. Genetics and Animal Breeding, Institute of Genetics and Animal Breeding
of the Polish Academy of Sciences, POLAND
Behcet İNAL, Dr. Öğ. Üy.  Tarımsal Biyoteknoloji, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Birhan KUNTER, Prof. Dr. Bağ Yetiştirme ve Islahı, Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE
Burak SALTUK, Dr. Öğ. Üy. Biyosistem Mühendisliği, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Cafer TURGUT, Prof. Dr. Entomoloji, Adnan Menderes Üniversitesi, TÜRKİYE
Cevdet KAPLAN, Dr. Öğ. Üy. Entomoloji, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Dilek BAŞALMA, Prof. Dr. Yağlı Tohumlar, Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE
Eleni TSALIKI, Dr. Industrial Plants, Plant Breeding and Genetic Resources Institute, GREECE
Emine BAYRAM, Prof. Dr. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Ege Üniversitesi, TÜRKİYE
Emine KARADEMİR, Doç. Dr. Tarla Bitkileri, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Esra UÇAR SÖZMEN, Dr. Öğ. Üy. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Cumhuriyet Üniversitesi, TÜRKİYE
Evgeny SHEIN, Prof. Dr. Soil Physics and Reclamation, Lomonosov Moscow State University,
RUSSIA
Fazilet Nezahat ALAYUNT, Prof. Dr. Tarım Makinaları, Ege Üniversitesi, TÜRKİYE
Gülen ÖZYAZICI, Dr. Öğ. Üy. Tarla Bitkileri, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Güzin KABAN, Prof. Dr. Gıda Mühendisliği, Atatürk Üniversitesi, TÜRKİYE
Ilgiz KHABIROV, Prof. Dr. Agronomy, Bashkir State Agricultural University, RUSSIA
Işık TEPE, Prof. Dr. Fitopatoloji, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TÜRKİYE
İlknur AYAN, Prof. Dr. Çayır Mera ve Yem Bitkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TÜRKİYE
İsa TELCİ, Prof. Dr. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜRKİYE
Ján HORÁK, Dr. Biometeorology and Hydrology, Slovak University of Agriculture in Nitra,
SLOVAKIA
Markéta MIHÁLIKOVÁ, Asst. Prof. Water Resources, Czech University of Life Sciences, CZECH REPUBLIC
Mecit Ömer AZABAĞAOĞLU, Prof. Dr. Tarım Ekonomisi, Namık Kemal Üniversitesi, TÜRKİYE
Mesut BUDAK, Dr. Öğ. Üy. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Milena MOTEVA, Assoc. Prof. Land Management and Agricultural Development, University of
Architecture, BULGARIA
Mine PAKYÜREK, Dr. Öğ. Üy. Bahçe Bitkileri, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Mohammad Masood TARIQ, Prof. Dr. Vaccinology and Biotechnology, University of Balochistan, PAKISTAN
Mohsen HAMIDPOUR, Assoc. Prof. Soil and Water Chemistry, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, IRAN
Muhammet Ali KARA, Dr. Öğ. Üy. Zootekni, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Murat ERMAN, Prof. Dr. Tarla Bitkileri, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Mustafa GÜLER, Prof. Dr. Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller, Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE
Nazire MİKAİL, Dr. Öğ. Üy. Zootekni, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Nedim MUTLU, Prof. Dr. Bitki Biyoteknolojisi, Akdeniz Üniversitesi, TÜRKİYE
Nesibe Ebru YAŞA KAFKAS, Prof. Dr. Meyve Yetiştirme ve Islahı, Çukurova Üniversitesi, TÜRKİYE
Nizamettin TURAN, Dr. Öğ. Üy. Tarla Bitkileri, Siirt Üniversitesi, TÜRKİYE
Nuri YILMAZ, Prof. Dr. Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller, Ordu Üniversitesi, TÜRKİYE
Orhan DENGİZ, Prof. Dr. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TÜRKİYE
Öner ÇETİN, Prof. Dr. Sulama, Dicle Üniversitesi, TÜRKİYE
Roger I. CUE, Assoc. Prof. Animal Science, McGill University, CANADA
Serkan ATEŞ, Asst. Prof. Animal and Rangeland Sciences, Oregon State University, USA
Yuriy Stanislavovich KRAVCHENKO, Assoc. Prof. Soil Science and Soil Conservation, National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine, UKRAINE
Yusuf KONCA, Prof. Dr. Yemler ve Hayvan Besleme, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Creative Commons Lisansı

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Yazım Kuralları

Yazım kuralları için tıklayınız.