Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 162 - 169 2014-09-30

Samsun'da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin İlkbahar Geç Donlarından Etkilenme Derecelerinin Belirlenmesi

Bülent KÖSE [1] , Seda ATEŞ [2] , Hüseyin ÇELİK [3]

910 1062

Bağcılık yapılacak alanların belirlenmesinde iklim faktörlerinin önemi büyüktür. Birçok bölgede ilkbahar geç donları bazı yıllar önemli miktarlarda ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 2014 yılı Mart ve Nisan aylarında ülkemizin pek çok bölgesinde don olayları yaşanmıştır. Samsun sahil kuşağı Karadeniz Bölgesi iklimine sahip olsa da bazı yıllar meydana gelen geç donlar ürünlerde ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu araştırmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüs alanında bulunan Araştırma ve Uygulama Bağı'ndaki bazı üzüm çeşitlerinin ilkbahar geç donlarından etkilenme durumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada erkenci üzüm çeşitlerinden biri olmasına rağmen Yalova İncisi geç donlardan en az zarar görürken, Çavuş ve Trakya İlkeren ise en fazla zarar gören üzüm çeşitleri olarak tespit edilmiştir. 

Determining the climatic factors of viticultural areas have great importance. The late spring frost cause significant amount of economic losses in some years in many of areas. In March and April of 2014 has experienced frost damage in many parts of our country. Although Samsun coastal zone has the Black Sea region climate, in some years late spring frost causes economic losses in some important products. In this study, several grape varieties grown in the research and application vineyard located in The Ondokuz Mayıs University Campus area have studied to determine the frost damage by the late spring frost. In the present study, Yalova İncisi, one of the early grape variety has at least frost damage, Çavuş and Trakya İlkeren grape varieties has the most frost damage
 • Kaynaklar
 • Altındişli, A., İşçi, B., 2005. Ege Bölgesi çekirdeksiz üzüm bağ alanlarında don zararının etkileri üzerinde araştırmalar. VI. Türkiye Bağcılık Sempozyumu. 19-23 Eylül, pp. 403-410. Tekirdağ.
 • Andrews, P.K., Sandidge, C.R., Toyama, T.K., 1984. Deep super-cooling of dormant and deacclimating Vitisbuds. American Journal of Enology and Viticulture. 35, 175–177.
 • Anonim, 2014. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (TUMAS Veri Sistemi).
 • Cindric, P., Korac, N., 1990. Frost resistance of grapevine cultivars different origin. In: Proceedings of the V. International Symposium On Grape Breeding, (12-16 September1989). (Special Issue of Vitis), pp. 352-357. St. Martin / Pfalz, Germany.
 • Çelik, S., 2007. Bağcılık (Ampeloloji-I). Anadolu Matbaa Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti., Cilt I Genişletilmiş 2. Baskı.. 428 s., Tekirdağ.
 • Dengiz, O., Sarıoglu, F.E., 2011. GIS analysis for topographic properties with some land properties and land use in Samsun province. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48(1), 55-60.
 • Doğanay, H., 2007. Ziraat Coğrafyası. Ekonomik Coğrafya 3, Aktif Yayınevi, Ankara.
 • Eriş, A., 1982. Ankara Koşullarında Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Soğuk Gereksinimleri Ve Dona Dayanımlarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları. No:856. Ankara.
 • Eriş, A., 1984. Bağlarda Don Zararını Önleme Olanakları. Türkiye II. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, Manisa. p.65-75.
 • Güler, M., 2013. Stream network creation and watershed definition by using digital elevation model for Samsun, Turkey. Journal of Food Agriculture & Environment 11(2), 1315-1320
 • Kadıoğlu, Y., 2008, Çal'da Bağcılığın Coğrafi Analizi, Doğu Coğrafya Dergisi, sayı: 20, Erzurum, s.141-161.
 • Kara, Z., Ağaoğlu, Y.S., 1990. Tokat Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enst. Yayınları (Doktora Tezi). 318 s. Ankara.
 • Kara, Z., Sabır, A., Göksu, N., 2005. Bazı sofralık üzüm çeşitlerinde primer ve sekonder gözlerin soğuktan etkilenme düzeyleri ile buna kağıtla sarma uygulamalarının etkileri. VI. Türkiye Bağcılık Sempozyumu, (19-23 Eylül), pp. 424-433. Tekirdağ.
 • Kısmalı, İ., 1984. Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Kış Gözü Verimliliği Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 2. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu. s 35-48. 14-17 Kasım 1983. Manisa.
 • Köse, B., 2014. Phenology and ripening of Vitis vinifera L. and Vitis labrusca L. varieties in the maritime climate of Samsun in Turkey's Black Sea Region. South African Journal of Enology and Viticulture, 35(1), pp. 90-102.
 • Oraman, M.N., 1959. Yeni Bağcılık. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 78. A.Ü. Basımevi. s 298.
 • Pool, R., Wolf, T., Welser, M.J., Goffinet, M.C. Environmental affecting dormant bud cold acclimation of tree Vitis varieties. Proc. IV Intl. Symp. Physiol. Vine, San Michele All'Adige, p. 611–616. Italy, 10–15 May 1992.
 • Qrunfleh, I. M., Read, P. E., 2013. Delaying bud break in 'Edelweiss' grapevines to avoid spring frost injury by NAA and vegetable oil applications. Advances in Horticultural Science, Vol. 27 No. 1/2 pp. 18-24.
 • Rogiers, S. Y., 1991. Frost injury and cold hardiness in grapes. Australian Grapegrower and Winemarker, 432: 3-38.
 • Seyedbagheri, M.M., Fallahi, E., 1994. Physiological and environmental factors and horticultural practices influencing cold hardiness of grapevines. Journal of Small Fruits and Viticulture, 2 (4):3-38.
 • Sivritepe, N., Burak, M., Temel, Y., 2001. Ata Sarısı, Uslu ve Yalova İncisi üzüm çeşitlerinde dona dayanımın belirlenmesi. Ulud. Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 15:25-38.
 • Uzun, İ., 1996. Bağcılık. Akdeniz Üniversitesi Yayın No: 69. 156 s. Antalya.
 • Wolfe, W., 2000. Vine and Vineyard Management Following Low Temperature Injury. Proceedings of the American Society for Enology and Viticulture. 50th Anniversary Annual Meeting. Seattle, WA. June 19-23.
 • Yurtsever, N. (1984). Deneysel istatistik metotlar. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Zunik, D., Avramov, L., Todorovic, N., 1990. Winter frost resistance of grapevine varietes belonging to different ecological and geogrophical groups. In: Proceedings of The V. International Symposium on Grape Breeding,(12-16 September 1989), (Special issue of vitis). pp 330-339. St.Martin/Pfalz, Germany.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi / Research Article
Yazarlar

Yazar: Bülent KÖSE

Yazar: Seda ATEŞ

Yazar: Hüseyin ÇELİK

Bibtex @ { tutad280976, journal = {Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2148-2306}, eissn = {2528-858X}, address = {Siirt Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {162 - 169}, doi = {10.19159/tutad.91587}, title = {Samsun'da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin İlkbahar Geç Donlarından Etkilenme Derecelerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ATEŞ, Seda and ÇELİK, Hüseyin and KÖSE, Bülent} }
APA KÖSE, B , ATEŞ, S , ÇELİK, H . (2014). Samsun'da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin İlkbahar Geç Donlarından Etkilenme Derecelerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1 (2), 162-169. DOI: 10.19159/tutad.91587
MLA KÖSE, B , ATEŞ, S , ÇELİK, H . "Samsun'da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin İlkbahar Geç Donlarından Etkilenme Derecelerinin Belirlenmesi". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 1 (2014): 162-169 <http://dergipark.gov.tr/tutad/issue/26711/280976>
Chicago KÖSE, B , ATEŞ, S , ÇELİK, H . "Samsun'da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin İlkbahar Geç Donlarından Etkilenme Derecelerinin Belirlenmesi". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 1 (2014): 162-169
RIS TY - JOUR T1 - Samsun'da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin İlkbahar Geç Donlarından Etkilenme Derecelerinin Belirlenmesi AU - Bülent KÖSE , Seda ATEŞ , Hüseyin ÇELİK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.19159/tutad.91587 DO - 10.19159/tutad.91587 T2 - Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 169 VL - 1 IS - 2 SN - 2148-2306-2528-858X M3 - doi: 10.19159/tutad.91587 UR - http://dx.doi.org/10.19159/tutad.91587 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi Samsun'da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin İlkbahar Geç Donlarından Etkilenme Derecelerinin Belirlenmesi %A Bülent KÖSE , Seda ATEŞ , Hüseyin ÇELİK %T Samsun'da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin İlkbahar Geç Donlarından Etkilenme Derecelerinin Belirlenmesi %D 2014 %J Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi %P 2148-2306-2528-858X %V 1 %N 2 %R doi: 10.19159/tutad.91587 %U 10.19159/tutad.91587