Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 109 - 123 2017-06-30

Çanakkale İli Ezine İlçesi Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Timuçin EVEREST [1]

181 190

Bu çalışmada; yaklaşık 721 km² yüzölçümüne sahip Çanakkale ili Ezine ilçesinde arazi kullanımının etkinliği coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve uzaktan algılama teknikleri kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmada, Çanakkale İl Envanter raporuna ait 1982 yılı verileri ve 2012 yılı AST ER uydusu görüntüsü kullanılmıştır. Arazi kullanım etkinliğinin belirlenmesi için 1982 ve 2012 yılı temel arazi kullanım türleri (AKT) (tarım, mera, orman, su yüzeyi ve tarım dışı) ile raster formatına dönüştürülen arazi kullanım kabiliyet (AKK) sınıflarının kıyaslanması yapılmıştır. Yapılan kıyaslama ile arazi kullanım türlerinin hangi arazi kullanım kabiliyet sınıfı içinde yer aldığı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; 30 yıllık zaman diliminde tarım, mera, tarım dışı ve su yüzeylerinde artış, orman alanlarında azalma görülmüş; I., II., III. ve IV. sınıf arazilerde tarım dışı kullanım 1982 yılında 665 ha iken, 2012 yılında bu değer % 30 artarak 865.15 ha olmuştur. VI., VII. ve VIII. sınıf arazilerde ise tarım dışı alanlar 1683 ha iken % 5.03 artarak 1767.5 h ektara ulaşmıştır. VI. ve VII. sınıf arazilerdeki orman alanlarının azalması ile özellikle tarım ve mera kullanımındaki artışlara sebep olmuş; bu artışın, erozyona bağlı toprak kaybının artmasına neden olacağı düşünülmektedir. 

Ezine,arazi kullanım,etkinlik,CBS
 • Akbulak, C., Özcan, H., Güre, M., 2010. Land use efficiency of the Karamenderes Basin (NW Turkey). Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 25-29 May, Ohrid Republic of Macedonia, pp. 633-640.
 • Anonim, 1999. Çanakkale İli Arazi Varlığı. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İl Rapor No: 17, Ankara.
 • Anonim, 2015a. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayım Sonuçları. Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 19.10.2015).
 • Anonim, 2015b. Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteorolojik istatistik verileri. www.mgm.gov.tr (Erişim tarihi: 12.09.2015).
 • Anonymous, 1976. A Framevork for Land Evaluation: Soils Bulletin 32, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome-Italy.
 • Anonymous, 1993. Guidelines for Land-Use Planning, FAO Development Series 1 ISSN 1020-0819, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome-Italy.
 • Cangir, C., Kapur, S., Boyraz, D., Akça, E., 1998. Türkiye’de arazi kullanımı, tarım topraklarının sorunları ve optimum arazi kullanım politikaları. M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, Menemen, İzmir, Turkey, s: 9.
 • Dengiz, O., Turan, İ.D., 2014. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistem teknikleri kullanılarak arazi örtüsü/arazi kullanımı zamansal değişimin belirlenmesi: Samsun Merkez ilçesi örneği (1984-2011). Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(1): 78-90.
 • Dengiz, O., Usul, M., Keçeci, M., 2006. Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin tarımsal kullanım durumlarının değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1): 55-64.
 • Everest, T., 2015. Truva Tarihi Milli Parkı arazilerinin detaylı toprak etüt ve haritalanması ile arazi değerlendirmesi. Doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Everest, T., Akbulak, C., Özcan, H., 2011. Arazi kullanım etkinliğinin değerlendirilmesi: Edirne ili Havsa ilçesi örneği. Anadolu Tarım Bilimler Dergisi, 26(3): 251-257.
 • Kayan, İ., 2000. The water supply of Troia. Studia Troica, Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, pp. 135-144.
 • Sayı, Ö., 2013. Çanakkale ili arazi kullanım ve bitki örtüsü değişiminin uzaktan algılama yardımı ile belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Thornthwaite, C.W., 1948. An approach to a rational classification of climate. Geographic Review, 38: 55-94.
Konular Yaşam Bilimleri
Yayımlanma Tarihi Haziran
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi / Research Article
Yazarlar

Yazar: Timuçin EVEREST
E-posta: timucineverest@gmail.com
Kurum: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ezine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ezine-Çanakkale, TÜRKİYE
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tutad310568, journal = {Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2148-2306}, address = {Siirt Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {109 - 123}, doi = {10.19159/tutad.310568}, title = {Çanakkale İli Ezine İlçesi Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {EVEREST, Timuçin} }
APA EVEREST, T . (2017). Çanakkale İli Ezine İlçesi Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4 (2), 109-123. DOI: 10.19159/tutad.310568
MLA EVEREST, T . "Çanakkale İli Ezine İlçesi Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 4 (2017): 109-123 <http://dergipark.gov.tr/tutad/issue/30013/310568>
Chicago EVEREST, T . "Çanakkale İli Ezine İlçesi Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 4 (2017): 109-123
RIS TY - JOUR T1 - Çanakkale İli Ezine İlçesi Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi AU - Timuçin EVEREST Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19159/tutad.310568 DO - 10.19159/tutad.310568 T2 - Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 123 VL - 4 IS - 2 SN - 2148-2306-2528-858X M3 - doi: 10.19159/tutad.310568 UR - http://dx.doi.org/10.19159/tutad.310568 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi Çanakkale İli Ezine İlçesi Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi %A Timuçin EVEREST %T Çanakkale İli Ezine İlçesi Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi %D 2017 %J Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi %P 2148-2306-2528-858X %V 4 %N 2 %R doi: 10.19159/tutad.310568 %U 10.19159/tutad.310568