ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
Kapak Resmi
e-ISSN 2528-9993 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/ubgmd

ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Bu derginin amacı; mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak, nitelikli bir kaynak oluşturmak, Türkçe konuşan ve yazan toplumlara Bilgi Güvenliği alanında açık kaynak oluşturmak, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları yayımlamak, güncel teknolojiler, teknikler ve yaklaşımları paylaşmak ve bu alana katkı sağlayanlarını bir araya getirmek ve bu alanın gelişmesine ve sonuçta kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması ve artırılmasına katkılar sağlamaktır.

Derginin yazım dili Türkçe’dir.

Dergi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer vermektedir. Dergide; aşağıda verilen konu başlıklarında, fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış gözlemsel, deneysel ve teorik çalışmaları ve ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren inceleme, araştırma ve uygulama makalelerine, sosyal mühendislik ve bilişim hukuku konularında literatür incelemelerine ve yorumlamalara, kapsamlı tez özetlerine ve teknik notlara yer verilir. 

Dergi, yılda iki kez sadece elektronik olarak yayımlanır.  Derginin tüm işleri gönüllülük esasına dayanmakta olup, açık kaynak yaklaşımını benimsemiştir.  “Bilimsel çıktılar ücretsiz paylaşılmalıdır!” yaklaşımıyla yayın hayatını sürdürmektedir.

Dergiye, bilgi güvenliği mühendisliği konularında makale kabulü yapılmakla birlikte  daha spesifik olarak aşağıda verilen konularda da yayınlar kabul etmektedir. Bunlar: 

 • Bilgi, Bilgisayar, Ağ ve Sistem Güvenliği
 • Haberleşme ve Uygulama Güvenliği
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Denetimi
 • Kriptografik Yaklaşımlar, Teknikler, Yazılımlar ve Donanımlar
 • Adli Bilişim Teknikleri, Prosedürleri, Politikaları, Araçları ve Standartları
 • Siber Güvenlik, Savaşlar ve Savunma
 • Veri Tabanı Bulut ve Sis Güvenliği
 • Bilgi Güvenliğinde Yapay Zeka Yaklaşımları ve Uygulamaları
 • Risk Analizi, Modellemesi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi
 • Güvenli Kodlama ve Kaynak Kod Denetimi
 • Kritik Altyapılar ve Güvenliği
 • Endüstriyel Casusluk ve Korunma 
 • Güvenlik Politikaları, Standartları ve Uygulamaları
 • Kişisel Verilerin Mahremiyeti ve Güvenliği
 • Kriptoanaliz
 • M2M Güvenliği
 • Steganografi ve Steganaliz
 • İşletim Sistemleri Güvenliği
 • Bulut ve Sanal Sistemlerin Güvenliği
 • E-İmza, M-İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta, Açık Anahtar Altyapısı
 • Mobil Cihaz ve Mobil Ağ Güvenliği
 • Web Sistem ve Uygulama Güvenliği
 • Erişim Denetimi ve Güvenliği
 • Zafiyet Tespiti ve Sızma Testleri
 • Sosyal Ağlar ve Güvenliği
 • Yeni Nesil Ağlarda Güvenlik (4G, 5G, IPv6)
 • Biyometrik Sistemler, Teknolojiler, Çözümler 
 • Yazılım Güvenliği ve Güvenli Yazılım Geliştirme
 • Uluslararası Bilgi Güvenliği Politikaları ve Standartları
 • Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri
 • Sosyal Mühendislik
 • Bilgi Güvenliği Hukuku
 • Büyük Veri Analitiği, Mahremiyeti ve Güvenliği
 • Nesnelerin İnternetinde ve Herşeyinde Güvenlik
 • VOIP and SIP Güvenliği
 • Endüstri 4.0 ve Güvenliği

ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

e-ISSN 2528-9993 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/ubgmd
Kapak Resmi

6.385

8.159

ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Bu derginin amacı; mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak, nitelikli bir kaynak oluşturmak, Türkçe konuşan ve yazan toplumlara Bilgi Güvenliği alanında açık kaynak oluşturmak, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları yayımlamak, güncel teknolojiler, teknikler ve yaklaşımları paylaşmak ve bu alana katkı sağlayanlarını bir araya getirmek ve bu alanın gelişmesine ve sonuçta kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması ve artırılmasına katkılar sağlamaktır.

Derginin yazım dili Türkçe’dir.

Dergi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer vermektedir. Dergide; aşağıda verilen konu başlıklarında, fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış gözlemsel, deneysel ve teorik çalışmaları ve ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren inceleme, araştırma ve uygulama makalelerine, sosyal mühendislik ve bilişim hukuku konularında literatür incelemelerine ve yorumlamalara, kapsamlı tez özetlerine ve teknik notlara yer verilir. 

Dergi, yılda iki kez sadece elektronik olarak yayımlanır.  Derginin tüm işleri gönüllülük esasına dayanmakta olup, açık kaynak yaklaşımını benimsemiştir.  “Bilimsel çıktılar ücretsiz paylaşılmalıdır!” yaklaşımıyla yayın hayatını sürdürmektedir.

Dergiye, bilgi güvenliği mühendisliği konularında makale kabulü yapılmakla birlikte  daha spesifik olarak aşağıda verilen konularda da yayınlar kabul etmektedir. Bunlar: 

 • Bilgi, Bilgisayar, Ağ ve Sistem Güvenliği
 • Haberleşme ve Uygulama Güvenliği
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Denetimi
 • Kriptografik Yaklaşımlar, Teknikler, Yazılımlar ve Donanımlar
 • Adli Bilişim Teknikleri, Prosedürleri, Politikaları, Araçları ve Standartları
 • Siber Güvenlik, Savaşlar ve Savunma
 • Veri Tabanı Bulut ve Sis Güvenliği
 • Bilgi Güvenliğinde Yapay Zeka Yaklaşımları ve Uygulamaları
 • Risk Analizi, Modellemesi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi
 • Güvenli Kodlama ve Kaynak Kod Denetimi
 • Kritik Altyapılar ve Güvenliği
 • Endüstriyel Casusluk ve Korunma 
 • Güvenlik Politikaları, Standartları ve Uygulamaları
 • Kişisel Verilerin Mahremiyeti ve Güvenliği
 • Kriptoanaliz
 • M2M Güvenliği
 • Steganografi ve Steganaliz
 • İşletim Sistemleri Güvenliği
 • Bulut ve Sanal Sistemlerin Güvenliği
 • E-İmza, M-İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta, Açık Anahtar Altyapısı
 • Mobil Cihaz ve Mobil Ağ Güvenliği
 • Web Sistem ve Uygulama Güvenliği
 • Erişim Denetimi ve Güvenliği
 • Zafiyet Tespiti ve Sızma Testleri
 • Sosyal Ağlar ve Güvenliği
 • Yeni Nesil Ağlarda Güvenlik (4G, 5G, IPv6)
 • Biyometrik Sistemler, Teknolojiler, Çözümler 
 • Yazılım Güvenliği ve Güvenli Yazılım Geliştirme
 • Uluslararası Bilgi Güvenliği Politikaları ve Standartları
 • Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri
 • Sosyal Mühendislik
 • Bilgi Güvenliği Hukuku
 • Büyük Veri Analitiği, Mahremiyeti ve Güvenliği
 • Nesnelerin İnternetinde ve Herşeyinde Güvenlik
 • VOIP and SIP Güvenliği
 • Endüstri 4.0 ve Güvenliği
UBGMD VOL:3 NO:2 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. TÜRKİYE’DE SİBER SALDIRILARA KARŞI CAYDIRICILIK
  Sayfalar 1 - 9
  MUSTAFA ŞENOL
 2. GÜVENLİK DUVARI ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ
  Sayfalar 10 - 15
  M. FİKRET OTTEKİN
 3. BLOKZİNCİRİ TABANLI SİBER GÜVENLİK SİSTEMLERİ
  Sayfalar 16 - 21
  ENİS KARAARSLAN, MUHAMMET FATİH AKBAŞ
 4. ÜÇ TERİMLİ POLİNOMLAR İÇİN KARATSUBA BENZERİ ÇARPMA YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 22 - 32
  SEDAT AKLEYLEK, NURŞAH KAYA
 5. SİBER SAVUNMA TATBİKATLARI: PLANLAMA, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 33 - 41
  ENSAR ŞEKER
 6. KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDE YENİ KAYITLI İNTERNET SİTELERİNİN ETKİSİNİN ANALİZ EDİLMESİ
  Sayfalar 42 - 47
  SAMET GANAL, MEHMET ALİ YALÇINKAYA, ECİR UĞUR KÜÇÜKSİLLE
 7. ANDROID KÖTÜCÜL YAZILIM TESPİTİ YAKLAŞIMLARI
  Sayfalar 48 - 58
  İBRAHİM ALPER DOĞRU, CEREN ASLANALP DİNÇER