About

Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi (UBGMD); Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Siber Güvenlik alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış araştırma ve tarama, makalelerini ve davetli ar maştırma ve tarama kalelerini Türkçe olarak kabul etmektedir.

UBGMD'ye gönderilen makalelerin; orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtması, mutlaka bilime katkısının olması, tarama makalesi ise yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan detaylar içermelidir.

Bilgi güvenliği kişilerin, kurumların ve ulusların üzerinde titizlikle durmaları gereken konuların başındadır. Bu temel problem ancak, bu alanda üretilen çalışmaların açık olarak paylaşılmasıyla, ulusal ve uluslararası  işbirliğiyle ve yeni teknik, teknoloji, yöntem, metot ve yaklaşımların geliştirilmesiyle çözülebilecektir. Değerlendirme süreci maksimum üç ay belirlenmiştir. Makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede bilime katkı öncelikli olarak aranılan bir husustur. Bilimsel Aşırma Tespit Yazılımları kullanılarak değerlendirmeye alınır.

Makalelerin dergide yayımlanmaya uygun olup olmadığına karar verirken kullanılacak ölçütlerleri, etkin ve yararlı bir değerlendirme yapmak için bazı özel açıklamaları içerir. Değerlendirme sırasında hakeme,  kolaylık için seçilebilir, açılabilir metin kutuları Değerlendirme Formu içerisinde verilir.

Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi; Bu alanla ilgili olarak Türkçe makale kabul etmektedir. Aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Araştırma makalelerinde, orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın mutlaka bilime katkısı olmalıdır.

Tarama veya inceleme makalelerinde, yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Yazıların telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu göndermeyen yazarların yayınları değerlendirmeye alınmaz. Her yazı, konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil, içerik, özgünlük ve bilimsellik bakımından incelettirilir. Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler tamamlandıktan sonra, dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar, yazarlar tarafından son baskı formatında editöre iade edilir.

Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir. 

Dergimiz elektronik bir dergi olduğu için tüm yazışmalar elektronik olarak yapılmaktadır. Bunun için ubgmd@gmail.com eposta adresine bildirimler yapılmalıdır. 

1. Tüm şekil, tablo, grafik, resim ve benzeri, elektronik metin içinde ilgili yerlerinde olmalıdır.  Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir tablo ve şekil metin içinde geçişlerine göre numaralandırılmalı ve bahsedildikleri yere en yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir. Tablo başlıkları tablonun üstüne ve şekil başlıkları şeklin altına konulmalıdır. Tablolardaki yazılar hiç bir zaman 8 puntodan küçük olmamalıdır. Tablonun tek bir sayfaya sığması tercih edilir, ancak zorunlu hallerde ikinci sayfaya taşabilir. Şekillerde asla el yazısı kullanılmamalıdır. Bütün grafik ve fotoğraflar basılabilir kalitede ve parlak kağıda basılı olmalıdır. Renkli fotoğraflar kabul edilebilir ancak baskı siyah-beyaz olacaktır.

2. Derginin her sayısı ait makaleler, web sitesinde tam-makale olarak yayımlanır.

3. Makaleler Microsoft Word (versiyon 6.0 veya üstü) ile yazılmalıdır. Metin, Times Roman Türkçe karakteri ve 10 punto kullanılarak tek satır aralığı ile yazılmalı ve 7,7 cm genişliğindeki çift sütun halinde yerleştirilmelidir (sütunlar arası boşluk 0,6 cm).

4. Parantez içinde verilen İngilizce karşılıklar 8 punto ile yazılmalıdır.

5. Sayfa düzenlemede, üstte 25 mm, altta 25 mm, solda 25 mm ve sağda 25 mm boşluk olmalıdır. Ancak ilk sayfadaki makale başlığı üst marjinden 1,8 cm aşağıda yer almalıdır. Bunu sağlamak için, makale başlığı “Verdana” fontuyla 14 punto olarak yazılmalı ve başlıktan önce 3 boşluk, başlıktan sonra ise 2 boşluk bırakılmalıdır.

6. Yazar adları ve İngilizce başlık 12 punto olmalıdır. Makale başlığından İngilizce özetin sonuna kadar olan kısım tek sütun halinde düzenlenmelidir. Adresle “özet” arasında ve İngilizce başlık üstünde 2 satır aralığı, metin içerisindeki başlıklar ve paragraflar arasında ise 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

7. Tek sütuna sığabilecek şekil veya tablolar metin içerisinde, daha büyük olanlar ise atıfta bulunan yere en yakın sayfa başı veya sonuna iki sütunu kapsayacak şekilde yerleştirilmelidir.

8. Uzun denklemler sütuna sığacak şekilde ve notasyonuna uygun biçimde terimlere bölünmelidir.

9. Dipnotlardan olabildiğince kaçınılmalı, ancak çok gerekli ise, kullanıldığı sayfanın en altına çizgi ile ayırılarak yazılmalıdır.

10. Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı aynı dilden yazılmalıdır. Özetlerin sonunda anahtar kelimeler yer almalıdır.

11. Makalenin metni genel olarak giriş, yöntem, bulgular ve sonuca ilişkin kısımları kapsar. Eserde kullanılan bütün başlıkların, alt başlıkların, tablo ve şekil isimlerinin altına (tek satıra sığarsa yanına) parantez içerisinde İngilizce karşılıkları yazılmalıdır.

12. Semboller, etin içinde kullanılan sembollerin tamamı bu başlık altında verilir. Gerektiğinde “Yunan Harfleri”, “Alt İndis” gibi alt başlıklar kullanılabilir.

13. Kaynaklar, metinde parantez içerisindeki [1], [2] vb. rakamlarla numaralandırılmalı vemetin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır.

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, “makalenin tam başlığı”, derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), cilt no, sayı no, makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

Örnek:

1. Sağıroğlu, Ş. “Bilgi güvenliği : Bir İnceleme”, Uluslararası ilgi Güvenliği Mühendilsiği Dergisi, Cilt 1, No 1, 1-12, 2015.

Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, kitabın adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayın no, yayınlandığı yer, yıl.

Örnek:

2. Maxwell, P.F., Cyber Security, John Wiley & Sons, New York, A.B.D., 2014.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Bölüm yazarının soyadı, adının baş harfi, “bölümün adı”, bölümün alındığı kitabın adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayınlandığı yer, bölümün başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

Örnek:

3. Sagiroglu, S., “Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri”, Ufuk Yayınevi,  27-43, 2014.

Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tezin adı, cinsi (master, doktora), sunulduğu üniversite, enstitü, yıl.

Örnek:

4. Yavanoğlu, U., Biyometrik Sistem, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.

Kaynak kongreden alınmış bir tebliğ ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, “tebliğin adı”, kongrenin adı, yapıldığı yer, tebliğin başlangıç ve bitiş sayfa no, kongrenin tarihi.

Örnek:

5. Sagiroglu, Ş., “E-İmza”, Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji  Konferansı, ODTÜ, Ankara, 204-215, 15-17 Ekim 2012.

 
Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Makaleler, kendi içindekiler tablosu olan bir sayıda toplu halde yayınlanır. Dergi Hakkında bölümünde okuyucularımıza belirtildiği gibi yılda iki sayı yayımlanır.

Bu dergi; yapılan bilimsel araştırmaları, çalışmaları ve uygulamaları ilgilenenlere/takipçilerine ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimsemiş, sahip olduğu içeriğe anında açık erişim sağlamaktadır. Bu bilgilerden faydalananların, yayımlanan makalelere atıf yapmaları beklenmektedir.

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacağını UBGMD taahhüt eder.

Yazar/lar, bu dergiye gönderdiği eserin telif hakkını UBGMD'ye devrettiğini kabul eder. 

Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
  • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
  • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.