Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2636-7866 | e-ISSN 2636-7866 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Öznur Ataş AKDEMİR |

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD) yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) yayınlanan ulusal hakemli, elektronik ve ücretsiz bir dergidir. 

-Google Scholar, COSMOS IF, i2or, Academic Keys, Journal Factor, DRJI, Türk Eğitim İndeksi, Scientific İndexing Services, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Index Copernicus, ResearchBib indekslerinde taranmaktadır.

UEAD'da yayımlanan çalışmalara DOI numarası atanmaktadır. UEAD eğitimin tüm alanlarından yayınlar kabul etmektedir.

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi

ISSN 2636-7866 | e-ISSN 2636-7866 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Öznur Ataş AKDEMİR |
Kapak Resmi

2.145

4.465

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD) yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) yayınlanan ulusal hakemli, elektronik ve ücretsiz bir dergidir. 

-Google Scholar, COSMOS IF, i2or, Academic Keys, Journal Factor, DRJI, Türk Eğitim İndeksi, Scientific İndexing Services, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Index Copernicus, ResearchBib indekslerinde taranmaktadır.

UEAD'da yayımlanan çalışmalara DOI numarası atanmaktadır. UEAD eğitimin tüm alanlarından yayınlar kabul etmektedir.