Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2636-7866 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Öznur Ataş AKDEMİR |

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD) yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) yayınlanan ulusal hakemli, elektronik ve ücretsiz bir dergidir. 

Google Scholar, COSMOS IF, i2or, Academic Keys, Journal Factor, DRJI, Türk Eğitim İndeksi, Scientific İndexing Services, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Index Copernicus, ResearchBib indekslerinde taranmaktadır.

UEAD eğitimin tüm alanlarından yayınlar kabul etmektedir.

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi

e-ISSN 2636-7866 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Öznur Ataş AKDEMİR |
Kapak Resmi

1.793

3.392

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD) yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) yayınlanan ulusal hakemli, elektronik ve ücretsiz bir dergidir. 

Google Scholar, COSMOS IF, i2or, Academic Keys, Journal Factor, DRJI, Türk Eğitim İndeksi, Scientific İndexing Services, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Index Copernicus, ResearchBib indekslerinde taranmaktadır.

UEAD eğitimin tüm alanlarından yayınlar kabul etmektedir.