Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-3416 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
dd

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3416 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi

104.106

194.124
dd
Cilt 30 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri, Öğretim Elemanları ve Uygulama Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 389 - 417
  Handan Asûde BAŞAL, Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN, Rabia ÖZEN UYAR, Dilek TABAK, Nursena TURAN
 2. Öğrencilerin Bakış Açılarından: Türkiye’de İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin İngilizce Öğreten Öğretim Elemanlarıyla ilgili Metaforları
  Sayfalar 419 - 442
  Ali ERARSLAN, Mehmet ASMALI
 3. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen ve Matematik Öğretim Programlarının Entegrasyonuna Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 443 - 464
  Cahit AYTEKİN, Fatih AYDIN
 4. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fizik Konularında Bilgi Teknolojilerini Kullanma Durumlarının Araştırılması
  Sayfalar 465 - 493
  Nurhan POLAT, Naki ERDEMİR, Hasan BAKIRCI
 5. REACT Stratejisine Yönelik Tasarlanan Öğretim Materyallerinin Öğrencilerin “Yoğunluk” Kavramı İle Bağlamları İlişkilendirmeleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 495 - 519
  Arzu KİRMAN BİLGİN, Nevzat YİĞİT
 6. Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 521 - 549
  Behiye AKÇAY, Hakan AKÇAY, Elif KAHRAMANOĞLU
 7. Geleceğin Matematik Öğretmenlerinin Rasyonel ve İrrasyonel Sayı Kavramları Konusundaki Bilgileri
  Sayfalar 551 - 581
  Mustafa ÇEVİKBAŞ, Ziya ARGÜN
 8. Kanser Tanısı Almış Hastaların Ruh Sağlıkları İle Kişisel Yardım ve Destekleri
  Sayfalar 583 - 599
  Demet KARAKARTAL
 9. Sınıf Öğretmenlerinin Geometrik Cisimlere İlişkin Alan Bilgilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 601 - 636
  Hülya YILDIZLI, Mehmet Hayri SARI
 10. Sanat Temelli Araştırma ve Yapay Olguların Okur-yazarlık Calışmalarında Hikaye Olarak Artistik ve Yaratıcı Rolü
  Sayfalar 637 - 656
  Emre DEBRELİ, Fatma ASLANTÜRK-ALTINTUĞ
 11. Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelerin Karşılaştığı Sorunlar Ve Beklentilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 657 - 681
  Dila Nur YAZICI, Mine Canan DURMUŞOĞLU
 12. Performans Değerlendirmelerinde Dereceli Puanlama Anahtarı: Yazı Anlatım Örneği
  Sayfalar 683 - 703
  Veda ASLIM YETİŞ
 13. Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Kullanma Durumları ile Cinsiyet ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Sayfalar 705 - 724
  Sibel SOMYÜREK, Ezgi TOSİK GÜN
 14. Lisans Düzeyi Resim Öğretiminde Çağdaş Sanat Kuramına Yer Vermek: Bir Olgubilim Çalışması
  Sayfalar 725 - 755
  Berna COŞKUN ONAN
 15. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Laboratuvar ve Öğretim Sürecine İlişkin Kaygı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 757 - 780
  Murat KAHRAMAN, Dilber POLAT
 16. 5E Modeline Uygun Olarak Hazırlanan Öğretim Kılavuzuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 781 - 803
  Zeynep ÖZBUDAK KILIÇLI, Muhlis ÖZKAN
 17. Öğretmenlerin Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 805 - 831
  Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ
 18. Biyoloji Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konularla ile İlgili Anlayışları
  Sayfalar 833 - 860
  Çiğdem HAN-TOSUNOĞLU, Serhat İREZ
 19. Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının İnternet Ortamındaki Kaynakları Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 861 - 880
  Menekşe Seden TAPAN-BROUTIN
 20. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumlarının Gelişiminde Mikro Öğretimin Etkisi
  Sayfalar 881 - 907
  Tezcan KARTAL, Havva YAMAK, Nusret KAVAK
 21. Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyobilimsel Konulara Dayalı Fen Öğretimi (Feskök Pedagojisi) İle İlgili Görüşleri
  Sayfalar 909 - 925
  Tuğba ÖZSOY, Ahmet KILINÇ