Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-3416 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
dd

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3416 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi

123.533

250.848
dd
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 31-Özel Sayı - Sayı - Haz 2018
 1. Ön Söz
  Sayfalar 1 - 2
  Kazım YOLDAŞ
 2. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Konuşma Becerisini Ölçme Değerlendirmede Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Yabancılara Türkçe Öğretenlerin Görüşleri
  Sayfalar 3 - 16
  Arif ÇERÇİ
 3. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Yetiştirmede Bilişsel ve Duyuşsal Becerilerin Geliştirilmesi
  Sayfalar 17 - 30
  Celile Eren ÖKTEN
 4. İki Dilli Türk Çocuklarının Ana Dil Öğretimine İlişkin Aile Görüşleri
  Sayfalar 31 - 42
  Dilek BAŞTUĞ, Şeref KARA
 5. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Arap Dilli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinde Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Bir Çözümleme
  Sayfalar 43 - 64
  Hatice GEZER, Münevver Nuriye KIYMIK
 6. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yapısal Etkenlerin Rolüne Türkçe-İran Dilleri Özelinde Bir Bakış
  Sayfalar 65 - 80
  İnan GÜMÜŞ, Pınar DAĞ
 7. Yabancılara Türkçeyi Öğretirken Türkiye’yi Öğretmek: Ulutömer Örneği
  Sayfalar 81 - 94
  Kelime ERDAL
 8. Akran Değerlendirmenin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Anlatım Bozukluklarını Gidermeye Etkisi
  Sayfalar 95 - 110
  Bülent ARI, Mustafa Burak TOP
 9. Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme
  Sayfalar 111 - 128
  Nilay ÇAĞLAYAN DİLBER
 10. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Farklılaştırılmış Öğretimi Projesi
  Sayfalar 129 - 134
  Özlem OZAN, Hüseyin GÖÇMENLER
 11. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Etkinliklerle Kelime Öğretimi Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 135 - 146
  Pınar ÇAL, Elif ERDOĞAN
 12. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Mitik Anlatıların Kelime Ağı Oluşturma, Bağlam, Söz Dizimi ve Yaratıcı Yazmaya Katkılarının Seçmeci Yöntem Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 147 - 178
  Pınar DAĞ, Ebru VURAL ARSLAN, İnan GÜMÜŞ
 13. Yabancılara Türkçe Öğretenlerin Son Çekim Edatlarının Öğretimine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 179 - 204
  Sevil HASIRCI
 14. B1 Düzeyindeki Yedi İklim Türkçe Ders Kitabında Metinler Arası Fotoğraf Aşamalılığı
  Sayfalar 205 - 220
  Yunus Emre ÇEKİCİ
 15. İçindekiler
  Sayfalar 0 - 0
  Editör Editor