Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-3416 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |

Yazarların dikkatine!

Kıymetli araştırmacılar,

Dergimizin editör kurulundaki değişikliğin ardından artık e-posta yoluyla aday makale kabulü yapılmayacaktır. Aday makaleler sadece dergipark üzerinden gönderilebilecektir. Bu nedenle dergipark sisteminde bekleyen işleme alınmamış ve eski mail sisteminde süreci devam etmekte olan aday makalelerin yeniden düzenlenmesi ve dergipark üzerindeki bazı eksikliklerin giderilebilmesi adına dergimiz 1 (bir) ay süre ile makale kabulü yapmayacaktır. Sizleri en kısa sürede bilgilendireceğiz.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Editör Kurulu
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi 1986 yılından itibaren yayınlanan Türkiye'nin en köklü eğitim dergilerinden biridir. 1986-1998 aralığında kağıt baskı, 1999 yılından itibaren ise elektronik formda yayınlanmaktadır. 2004 yılına kadar yılda bir sayı, 2004 yılı itibariyle yılda iki sayı (Aralık ve Haziran) olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimizde aday makaleler editör ön kontrolünden sonra alanında uzman iki hakeme gönderilir ve bir ila üç ay gibi kısa bir sürede makale ile ilgili ilk karar yazarlar ile paylaşılır.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3416 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi

156.262

387.660

Yazarların dikkatine!

Kıymetli araştırmacılar,

Dergimizin editör kurulundaki değişikliğin ardından artık e-posta yoluyla aday makale kabulü yapılmayacaktır. Aday makaleler sadece dergipark üzerinden gönderilebilecektir. Bu nedenle dergipark sisteminde bekleyen işleme alınmamış ve eski mail sisteminde süreci devam etmekte olan aday makalelerin yeniden düzenlenmesi ve dergipark üzerindeki bazı eksikliklerin giderilebilmesi adına dergimiz 1 (bir) ay süre ile makale kabulü yapmayacaktır. Sizleri en kısa sürede bilgilendireceğiz.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Editör Kurulu
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi 1986 yılından itibaren yayınlanan Türkiye'nin en köklü eğitim dergilerinden biridir. 1986-1998 aralığında kağıt baskı, 1999 yılından itibaren ise elektronik formda yayınlanmaktadır. 2004 yılına kadar yılda bir sayı, 2004 yılı itibariyle yılda iki sayı (Aralık ve Haziran) olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimizde aday makaleler editör ön kontrolünden sonra alanında uzman iki hakeme gönderilir ve bir ila üç ay gibi kısa bir sürede makale ile ilgili ilk karar yazarlar ile paylaşılır.

Cilt 31 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. STEM Alanları Bilim İnsanlarının Fen, Matematik, Mühendislik ve Teknoloji Arasındaki İlişkiler Hakkında İnançları: STEM için Pedagojik bir Çerçeve
  Sayfalar 365 - 480
  Ahmet Kılınç, Mehmet Demirbağ, Şirin Yılmaz
 2. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Elektriksel Alan Tasvirleri
  Sayfalar 481 - 505
  Işık Saliha Karal, Salih Uzun
 3. Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının ve Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
  Sayfalar 507 - 531
  Hüseyin Ateş
 4. Gömülü Sistemler ve Robotik Uygulamalar Dersine İlişkin Öğrenen Özellikleri ve Görüşleri: Bir Öğretim Tasarımına Doğru
  Sayfalar 533 - 559
  Adem Uzun, Rüçhan Uz
 5. Eğitim İnternete Göç Ederken Özel Gereksinimli Bireyleri Geride mi Bıraktık? Uludağ Üniversitesi Erişilebilirlik Değerlendirmesi
  Sayfalar 561 - 588
  Esma Aksoy, Erhan Şengel
 6. Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 589 - 612
  Eda Bütün Kar, Elif Mercan Uzun, Dila Nur Yazıcı
 7. Okul Öncesi Eğitimde Baba Katılımının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 613 - 631
  Arzu Özyürek, Osman Şalcı, Devlet Mamiyev, İpek Çekiç, Cansu Sağlam, Burcu Nazlı
 8. Okul Öncesi Öğretmenlerin Düşünme Stilleri ile Öğrenmeye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 633 - 650
  Gülçin Güven, Kadriye Azkeskin
 9. Problem Davranışların İşlevlerinin Belirlenmesinde Standart İşlevsel Analiz Test Oturumlarının Düzenlenmesi
  Sayfalar 651 - 678
  Özlem Toper Korkmaz
 10. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Yaratıcı Dramaya İlişkin Algıları ve Tutumları Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 679 - 708
  Bilge Kuşdemir Kayıran
 11. Türkçe Etkinliklerinin Anasınıfına Devam Eden Çocukların Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 709 - 730
  Arzu Ergişi Birgül, Aysel Köksal Akyol
 12. The Place of Six-Hands Piano Literature in Piano Education in Turkey According to the Opinions of Piano Educators
  Sayfalar 731 - 751
  Şirin Akbulut Demirci
 13. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının (2017) Değerlendirilmesi
  Sayfalar 753 - 780
  Yılmaz Demir, Emin Atasoy
 14. Nonlinear Dynamic Motivation-Oriented Learner-Centered L2 Classroom
  Sayfalar 781 - 810
  Akbar Bahari
 15. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi İle İlgili Sınıf İçi Uygulamalarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 811 - 835
  Kübra Kuzu, Muammer Demirel
 16. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Yöneticilerin Empatik Yaklaşımlarının Kişilerarası İletişim Becerilerine Katkısının İncelenmesi
  Sayfalar 837 - 857
  Saliha Eren, Selma Güleç
 17. İçindekiler
  Sayfalar 858 - 866
  Ahmet Kılınç