Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2587-2559 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ali Rıza SANDALCILAR | http://dergipark.gov.tr/ueip

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi (UEİP), araştırmacıların bilimsel çalışmalarını yayınlayabilecek; akademik gelişimlerine katkı sağlayabilecek bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

Dergimiz ekonomi, işletme, bankacılık, finans, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler alanlarında Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün, bilimsel araştırmaları ücretsiz yayınlayan hakemli uluslararası bir dergidir. 

UEİP Dergisi, İlkbahar (Nisan) ve Sonbahar (Ekim) dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayınlanmaktadır.


 * Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin tarafından izlenmektedir *
Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

e-ISSN 2587-2559 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ali Rıza SANDALCILAR | http://dergipark.gov.tr/ueip
Kapak Resmi

3.940

9.999

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi (UEİP), araştırmacıların bilimsel çalışmalarını yayınlayabilecek; akademik gelişimlerine katkı sağlayabilecek bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

Dergimiz ekonomi, işletme, bankacılık, finans, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler alanlarında Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün, bilimsel araştırmaları ücretsiz yayınlayan hakemli uluslararası bir dergidir. 

UEİP Dergisi, İlkbahar (Nisan) ve Sonbahar (Ekim) dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayınlanmaktadır.


 * Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin tarafından izlenmektedir *
ULUSLARARASI EKONOMİ, İŞLETME VE POLİTİKA DERGİSİ Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Eki 2018
 1. FUTBOL KULÜBÜ YÖNETİCİLERİNİN FİNANSAL KARARLARINA PİSAGORİK ANLAYIŞIN YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / An Evaluation Of Pythagorean Reflections On The Financial Decisions Of Football Club Managers
  Sayfalar 153 - 168
  Uğur KESKİN
 2. A PUBLIC RELATIONS SUPPORTED APPROACH TO EMOTION MANAGEMENT PROCESS IN HOSPITALS / Hastanelerde Duygu Yönetimi Sürecine Halkla İlişkiler Destekli Bir Yaklaşım
  Sayfalar 169 - 182
  Simge ÜNLÜ KURT
 3. PETROL FİYATINDAKİ DEĞİŞİMLERİN SEÇİLMİŞ ASYA ÜLKELERİNİN BORSALARINA ETKİLERİ / The Impact Of Oil Price Changes On Stock Markets Of Selected Asian Countries
  Sayfalar 183 - 196
  Aziza SYZDYKOVA, Cihan TANRIÖVEN
 4. N11 ÜLKELERİNDE FİNANSAL GELİŞME ve EKONOMİK BÜYÜME: PANEL VERİ ANALİZİ / Financial Development And Economic Growth In N11 Countries: Panel Data Analysis
  Sayfalar 197 - 212
  Ali ALTINER, Eda BOZKURT
 5. SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI / A Literature Review On Process Improvement Applications
  Sayfalar 213 - 230
  Mustafa DESTE, Gizem BERBER
 6. TÜRKİYE’DE İKİZ AÇIK HİPOTEZİ: TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK YAKLAŞIMI / The Twin Deficit Hypothesis In Turkey: Toda-Yamamoto Causality Approach
  Sayfalar 231 - 240
  Bayram AYDIN, Mahmut Şaban AFSAL
 7. DOKUMA SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ / Data Envelopment Analysis And Malmquist Total Factor Productivity Index In The Weaving Sector
  Sayfalar 241 - 260
  Nalan Gülten AKIN
 8. DÜNYAYLA İŞ YAPANLAR KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK ÇOKULUSLULARI
  Sayfalar 261 - 265
  Kübra MERT