Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2636-8641 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Zeynel Karacagil |

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Özel durumlarda özel sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan özel sayının yayınlanmasına, Yayın Kurulunun salt çoğunluğuyla karar verilir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, bütün yayın hakları Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi'ne aittir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

Dergimizde sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editörler tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir. Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakem belirlenir. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 7 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve İngilizce yazılan çalışmalar yayımlanır. Türkçe hazırlanan çalışmaların İngilizce özeti olması zorunludur. 

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2636-8641 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Zeynel Karacagil |
Kapak Resmi

2.518

3.973

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Özel durumlarda özel sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan özel sayının yayınlanmasına, Yayın Kurulunun salt çoğunluğuyla karar verilir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, bütün yayın hakları Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi'ne aittir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

Dergimizde sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editörler tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir. Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakem belirlenir. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 7 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve İngilizce yazılan çalışmalar yayımlanır. Türkçe hazırlanan çalışmaların İngilizce özeti olması zorunludur. 

Cilt 1 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Jenerik
  Sayfalar 1 - 1
  Baş Editör
 2. Yasın Protestoya Dönüşümünü İncelemek: Cumartesi Anneleri Hareketi Örneği
  Sayfalar 1 - 17
  Ayşem SEZER ŞANLI
 3. Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: "Ortak" Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek
  Sayfalar 18 - 34
  Barış Gürsoy
 4. Bilişsel Önyargı ve Hevristik Bağlamında Finansın İnsani Boyutu Olarak “Davranışsal Finans”: Bir Literatür İncelemesi ve Derleme Çalışması
  Sayfalar 35 - 62
  Bilgehan Tekin
 5. Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörlerin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler ile İncelenmesi
  Sayfalar 63 - 73
  Özlem Yorulmaz, Selay Giray Yakut, Burcu Kocarık Gacar
 6. Bilgi Ekonomisinin Gelişimi ve Dünya Ekonomileri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 79 - 103
  Hüseyin Tezer
 7. The Role of Euro in Global Economy and the Effects of The Eurozone Crisis
  Sayfalar 103 - 127
  Çağdaş CENGİZ
 8. Extreme Altitude Mountain Climbing Decreases Sensation Seeking Score and Increases the Anxiety Level
  Sayfalar 128 - 140
  Dicle Aras, Fırat Akça, Özkan Güler, Abdulkadir Birol, Göktuğ Ertetik, Güney Çetinkaya, Cengiz Akalan
 9. Muhafazakar Modernleşme: Sabahattin Zaim Üzerinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 141 - 151
  Serkan Yorgancılar
 10. Boşanmanın psiko-sosyal sebepleri üzerine bir değerlendirme
  Sayfalar 152 - 161
  Nesrin DUMAN
 11. Bartın Şehrinde Nüfus Yerleşme ve Fonksiyonel Özellikler
  Sayfalar 162 - 186
  Sevil Sargın, Murat Dinç
 12. Öğretmen Adaylarının İnsani Değerler ve Çocuk Sevme Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 187 - 207
  Gül Kadan, Rıdvan Küçükali
 13. Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul ve Öğretmenler
  Sayfalar 208 - 218
  İbrahim halil Yurdakal
 14. Gastronomi ve Turizm İlişkisi Bağlamında Temel Konuların İncelenmesi
  Sayfalar 219 - 245
  Faruk Seyitoğlu
 15. Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü
  Sayfalar 246 - 265
  Funda Râna Adaçay
 16. Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler: Türkiye'nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 266 - 276
  Hakan Cavlak
 17. Halide Edip Adıvar and Her Perception of the ‘New Woman’ Identity
  Sayfalar 277 - 284
  MUZAFFER DERYA NAZLIPINAR SUBAŞI
 18. Usability of Yellow Striped Pavements by Visually Handicapped People in Hatay
  Sayfalar 285 - 295
  İrem Hüzmeli, Esra Doğru Hüzmeli, Nihan Katayıfcı, Özden Gökçek, Bircan Yücekaya
 19. Yetiştirme Yurdunda Kalmış Bireylerde Yalnızlık ve Sosyal Bütünleşme Düzeylerinin Bazı Sosyo-Demografik Özellikler Bakımından İncelenmesi
  Sayfalar 296 - 312
  Murat Yıldız, Mehmet Emin Kılıç
 20. Globalization, Transnational Migration and Associations
  Sayfalar 297 - 305
  Seher Çataloğlu, Meryem Bulut
 21. Medine Sözleşmesi’nin Anayasallığı
  Sayfalar 306 - 314
  Murat AKARSU
 22. Temel İşgücü Göstergeleri Bakımından Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Türkiye’nin Düzey 2 Bazında Bölgesel Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 315 - 334
  HAKAN ÖNDES
 23. The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon
  Sayfalar 335 - 352
  Cengiz Gazeloğlu, Eren Erkılıç, Engin Aytekin