Yazar Rehberi

A) Makale Yazım Kuralları

1.    Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek yazılar Türkçe veya İngilizce olabilir. Yazının uzunluğu 20 sayfayı geçmemelidir. Yazının elektronik kopyası Microsoft Word programında Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Marj ayarları; üst, alt ve soldan 3 cm, sağdan ise 2.5 cm olmalıdır.

2.    Başlık, makale hangi dilde ise önce o dilde kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri ise küçük olacak şekilde 12 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Ardından makale hangi dilde ise Türkçe özet Times New Roman, 11 punto ve tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Özetin ardından makalenin diğer dildeki başlığı bir satır boşluk bırakılarak kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri ise küçük olacak şekilde 12 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Ardından, makalenin diğer dildeki özet bölümü Times New Roman, 11 punto ve tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında, anahtar kelimeler (en çok 5 kelime) yer almalıdır. 

3.   Yazarın/yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum ve bölümü, makalenin Türkçe ve İngilizce dillerindeki adı  ile yazarların e-posta adresleri ayrı bir kapak sayfası şeklinde hazırlanmalıdır. Makale ana metninde yazarları tanıtacak herhangi bir bilgi yer almamalıdır. 

4. Metin içinde başlıklar Arap rakamıyla numaralandırılmalı (1., 1.1., 1.1.2. gibi) ve derinlik üçten fazla olmamalıdır. Bütün ana ve düzey başlıkları 11 punto ve koyu olarak verilmeli ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Bununla birlikte, makalede eğer düzey başlıkları kullanılacaksa düzey başlığı 1 cm içeriden (paragraf girintisi verilerek) yazılacaktır.

5.  Metin 11 punto ve tek satır aralıkla yazılmalıdır. Paragraflar mutlaka 1 cm içeriden başlamalıdır. Paragraflar arasında boşluk kullanılmamalıdır. Başka kaynaklardan yapılan aktarmalar üç satırı geçmiyor ise tırnak içinde italik olarak, üç satırı geçiyor ise ayrı bir paragrafta sağdan ve soldan birer santim içeri çekilerek 10 punto ve italik olarak verilmelidir.

6.    Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde (Tablo 1. Tablo adı), şekillerin ise altında (Şekil 1. Şekil adı) yer almalıdır. Tablo ve şekiller dikey olarak (tam sayfa olan tablo ve şekiller yatay olarak yerleştirilebilir), denklemler sayfaya sola dayalı olarak verilmeli ve denklemlerin sıra numaraları parantez içinde olup sayfanın sağ tarafına yaslanmalıdır.

7.  Kaynaklara göndermeler, metin içi parantez yöntemi ile yapılmalıdır. Parantez içindeki sıra; yazar/yazarların soyadı, kaynağın yılı, sayfa numarası/numaraları şeklinde olmalıdır (örneğin: Soyad, tarih: sayfa sayısı).

8.   Metin içinde, yukarıdaki gibi gönderme yapılan bütün kaynaklar, Referanslar listesinde APA biçimine uygun olarak belirtilmeli, gönderme yapılmayan kaynaklar bu listede yer almamalıdır. Kaynaklar alfabetik sırayla ve kaynakça yazım örneklerinde belirtildiği gibi APA biçimde yazılmalıdır. Makale ve kitap adları sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Kaynakça yazım biçimi için “kaynakça yazım örnekleri”ne bakılmalıdır. Karar verilemeyen durumlarda dergide yayımlanmış makaleler incelenmelidir.

9. Makalelerin basıma girecek son şeklini yayım kurallarına uygun sunmak yazarlara aittir; makaleler uygun sunulana kadar yayımlanmaz.

10. Makalesi kabul edilen yazar(lar), yayın hakları devir formunu imzalayıp editör kuruluna göndermekle mükelleftir.


B) Kaynakça Yazım Örnekleri:

Basılı dergi makalesi: 1 yazarlı 
[Metin içinde atıf: (Soyadı, Tarih: İlgili Sayfa)]

Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tarih). Makale Adı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), Sayfa Aralığı.

Basılı dergi makalesi: 2 yazarlı 
[Metin içinde atıf: (Birinci Yazar Soyadı ve İkinci Yazar Soyadı, Tarih: İlgili Sayfa)]

Soyadı, İsmin İlk Harfi. ve Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tarih). Makale Adı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), Sayfa Aralığı.

Basılı dergi makalesi: 3-6 yazarlı 
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (
Birinci Yazar Soyadı, İkinci Yazar Soyadı, Üçüncü Yazar Soyadı, Dördüncü Yazar Soyadı, Beşinci Yazar Soyadı ve Altıncı Yazar Soyadı, Tarih: İlgili Sayfa); Takip eden atıf: (Birinci Yazar Soyadı vd., Tarih: İlgili Sayfa)]

Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi. ve Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tarih). Makale Adı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), Sayfa Aralığı.

Basılı dergi makalesi: 6'dan fazla yazarlı 
[Metin içinde atıf: (Birinci Yazar Soyadı vd., Tarih: İlgili Sayfa)]

Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi....ve Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tarih). Makale Adı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), Sayfa Aralığı.

Makale: Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışma 
[Metin içinde atıf: (Birinci Yazar Soyadı ve İkinci Yazar Soyadı, Tariha: İlgili Sayfa); Aynı Yazarın Diğer Eseri (
Birinci Yazar Soyadı ve İkinci Yazar Soyadı, Tarihb: İlgili Sayfa)]
Soyadı, İsmin İlk Harfi. ve Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tariha). Makale Adı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), Sayfa Aralığı.

Soyadı, İsmin İlk Harfi. ve Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tariha). Makale Adı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), Sayfa Aralığı.

Kitap: Tek yazarlı 
[Metin içinde atıf: (Soyadı, Tarih: İlgili Sayfa)]

Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tarih). Kitap Adı (Varsa Baskı Sayısı). Yayınlanan Yer: Yayıncı.

Kitap: İki yazarlı 
[Metin içinde atıf: (Birinci Yazar Soyadı ve İkinci Yazar Soyadı, Tarih: İlgili Sayfa)]

Soyadı, İsmin İlk Harfi. ve Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tarih). Kitap Adı (Varsa Baskı Sayısı). Yayınlanan Yer: Yayıncı.

Kitap: 3-6 yazarlı 
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (
Birinci Yazar Soyadı, İkinci Yazar Soyadı, Üçüncü Yazar Soyadı, Dördüncü Yazar Soyadı, Beşinci Yazar Soyadı ve Altıncı Yazar Soyadı, Tarih: İlgili Sayfa); Takip eden atıf: (Birinci Yazar Soyadı vd., Tarih: İlgili Sayfa)]

Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi. ve Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tarih). Kitap Adı (Varsa Baskı Sayısı). Yayınlanan Yer: Yayıncı.

Kitap: 6'dan fazla yazarlı 
[Metin içinde atıf: 
(Birinci Yazar Soyadı vd., Tarih: İlgili Sayfa)]

Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi., Soyadı, İsmin İlk Harfi....ve Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tarih). Kitap Adı (Varsa Baskı Sayısı). Yayınlanan Yer: Yayıncı.

Kitap: Tek Editörlü 
[Metin içinde atıf: (Editör Soyadı, Tarih: İlgili Sayfa)]

Editörün Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Ed.). (Tarih). Kitap Adı (Varsa Baskı Sayısı). Yayınlanan Yer: Yayıncı.

Kitap: 2 veya daha fazla editörlü 
[Metin içinde atıf: (Birinci Editörün Soyadı ve İkinci Editörün Soyadı, Tarih: İlgili Sayfa)]

Birinci Editörün Soyadı, İsmin İlk Harfi. ve İkinci Editörün Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Eds.). (Tarih). Kitap Adı (Varsa Baskı Sayısı). Yayınlanan Yer: Yayıncı.

Kitap: Yazarı kurum olan 
[Metin içinde atıf: (Kurum Adı, Tarih: İlgili Sayfa)]

Kurum Adı. (Tarih). Eserin Adı (No.). Yayınlanan Yer: Yayıncı.

Kitap: Edit edilen kitapta bölüm (örnek: makale) 
[Metin içinde atıf: (Makale Yazarının Soyadı, Tarih: İlgili Sayfa)]

Makale Yazarının Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tarih). Makale Adı. Editörün Adının İlk Harfi. Editörün Soyadı (Ed.), Kitabın Adı içinde (Sayfa Aralığı. ss.) (Varsa Baskı Sayısı). Yayınlanan Yer: Yayıncı.

Kitap: Çeviri 
[Metin içinde atıf: (Soyadı, Tarih: İlgili Sayfa)]

Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tarih). Kitap Adı. (Çev. Çevirmen İsminin İlk Harfi. Çevirmen Soyadı). Yayınlandığı Yer: Yayıncı.

Kitap: Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışma 
[Metin içinde atıf: (Birinci Yazar Soyadı ve İkinci Yazar Soyadı, Tariha: İlgili Sayfa); Aynı Yazarın Diğer Eseri (
Birinci Yazar Soyadı ve İkinci Yazar Soyadı, Tarihb: İlgili Sayfa)]

Soyadı, İsmin İlk Harfi. ve Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tariha). Kitap Adı. Yayınlanan Yer: Yayıncı.

Soyadı, İsmin İlk Harfi. ve Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tarihb). Kitap Adı. Yayınlanan Yer: Yayıncı.

Yayımlanmamış tez 
[Metin içinde atıf: (Soyadı, Tarih: İlgili Sayfa)]

Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tarih). Tez Adı.  (Yayımlanmamış doktora/yüksek lisans tezi). Üniversite Enstitü ve Anabilim Dalı Adı, Yayınlanan Yer.

Yayımlanmış tez 
[Metin içinde atıf: (Soyadı, Tarih: İlgili Sayfa)]

Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tarih). Kitap Adı (Yayımlanmış doktora/yüksek lisans tezi). Yayınlanan Yer: Yayıncı.

Basılmış konferans kitabında bildiri 
[Metin içinde atıf: (Soyadı, Tarih: İlgili Sayfa)]

Soyadı, İsmin İlk Harfi. (Tarih). Bildiri Adı. Bildiri Kitabının Adı içinde (Sayfa Aralığı. ss.). Yayınlanan Yer: Yayıncı.

Resmi raporlar 

[Metin içinde atıf: (Kurum Adı [TÜİK], Tarih: İlgili Sayfa)]

Kurum Adı. (Tarih). Rapor Adı. Rapor No. Yayınlanan Yer: Yayıncı.