Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2587-1269 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı MEHMET SEYFETTİN EROL |

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2587-1269 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı MEHMET SEYFETTİN EROL |
Kapak Resmi

5.440

28.344
Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Editörden
  Sayfalar 1 - 13
  Mehmet Seyfettin EROL
 2. İRAN DİASPORASI’NDA KADIN ÜZERİNE BİR OKUMA
  Sayfalar 14 - 43
  Ayşenur KIRILMAZ, Mehmet Seyfettin EROL
 3. CONFLICT IN SYRIA: IS IT A PROXY WARFARE?
  Sayfalar 44 - 69
  Şafak OĞUZ, Kadir Ertaç ÇELİK
 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ “ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ” США В СИРИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
  Sayfalar 70 - 106
  Хасан Октай, Уфук Джеррах, Ярослав Самойлов
 5. أثر القدرات النووية على التوازن الإستراتيجي في شرق آسيا "كوريا الشمالية إنموذجاً"
  Sayfalar 107 - 142
  يونس مؤيد يونس
 6. TÜRK DÜNYASI’NDA JEOPOLİTİK ÖZNELERİN DEVAMLILIĞI VE ETKİLEŞİMİ*
  Sayfalar 143 - 168
  Dinmuhammed AMETBEK
 7. ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMAJ YÖNETİMİ: ULUS MARKALAŞMASI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 169 - 192
  Bilal KARABULUT
 8. MİCHEL FOUCAULT’NUN “BİYOPOLİTİKA” KAVRAMININ TEORİK ÇERÇEVESİ
  Sayfalar 193 - 218
  Altuğ KOÇ
 9. Uluslararası İlişkilerde Güç Tanımının Sorunları
  Sayfalar 219 - 248
  Anes Hassan HAMEED
 10. KIRGIZ CUMHURİYETİ VE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ’NİN 1992-2018 YILLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 249 - 275
  Asan ORMUŞEV, Abdrasul ISAKOV
 11. OBAMA DÖNEMİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KÜBA POLİTİKASI
  Sayfalar 276 - 322
  Mehmet Sait DİLEK
 12. NURLAN ONJANOV, ARABULUCU: SURİYE DÜĞÜMÜ, PANAMA YAYINCILIK, ANKARA 2018, 256 S.
  Sayfalar 323 - 326
  Kadir Ertaç ÇELİK
 13. ŞAMİL ÖÇAL, KIŞLADAN MEDRESEYE-OSMANLI BİLGİNİ KEMALPAŞAZÂDE’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI, İZ YAYINCILIK, İSTANBUL 2013, 626 S.*
  Sayfalar 327 - 329
  Cenk TAMER
 14. DİNMUHAMMED AMETBEK, İRAN DIŞ POLİTİKASININ JEOKÜLTÜREL KODLARI, ANKASAM, YAYIN NO: 6, BALGAT ÇALIŞMALARI NO: 2, ANKARA 2017, 74 S.
  Sayfalar 330 - 332
  Feyza YAŞA