THE IMPORTANCE OF GRAPHIC DESIGN FOR THE CITY AESTHETIC
KÜLTÜREL OKURYAZARLIK AÇISINDAN GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖNEMİ

Aydın ZOR [1]

300 1205

Rapid advances in information and communication technologies on the one hand accelerates globalization and on the other hand has concluded media, computer, cultural, social, environmental, visual literacies as different types of literacy. Cultural literacy the ability to appreciate and understand similarities and differecences on own and other cultures’ value, tradition, faith own culture has an important role against negative effects of globalization homegenizing societies. In this regard nowadays globalizitaion is inevitable, education of cultural values peaople closer together and non-verbal communucation tool have an important role. In this direction in this study principles, purposes and target on visual arts elementary and secondary school curriculum is examined taking into consideration the cultural items. Keywords: Arts education, culture, cultural literacy
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler bir taraftan küreselleşmeyi hızlandırırken diğer taraftan medya okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, kültürel okuryazarlık, sosyal okuryazarlık, çevre okuryazarlığı, işitsel okuryazarlık gibi farklı okuryazarlık türlerini doğurmuştur. Günümüz toplumlarını aynılaştıran küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşı, kendi kültürünü ve diğer kültürlerin değer, gelenek ve inançlarındaki benzerlik ve farklılıkları anlayabilme ve takdir edebilme yeteneği olan kültürel okuryazarlık önemli bir yer tutmaktadır. Bu bakımdan küreselleşmenin kaçınılmaz olduğu günümüz dünyasında insanları birbirlerine yaklaştıran aralarında sözsüz bir iletişim aracı olan kültürel değerlerin eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada ilkokul ve ortaokullarda okutulan görsel sanatlar dersi müfredat programı, ilke, amaç ve kazanımları kültür öğeleri dikkate alınarak incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, kültür, kültürel okuryazarlık
 • Alpan, G. (2008), Görsel Okuryazarlık ve Öğretim Teknolojisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Van. Artut, K. (2001), Sanat Eğitimi kuranları ve Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Buyurgan, S. Buyurgan, U. (2012), Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ed: Özsoy, V. (2005), İlköğretim Sanat Öğretim Kuramları ve Yöntemleri, Görsel Sanatlar
 • Eğitimi Derneği Yayınları, Ankara. Erinç, M. S. (1988), Sanat Psikolojisine Giriş, Ankara: Aytaç Yayınları.
 • İçli, G. (2001), Küreselleşme ve Kültür, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 25, No 2, http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/47.pdf
 • Kırışoğlu, O. T. (1991), Sanatta Eğitim, Ankara: Eğitim Kitabevi.
 • Kırışoğlu, O.T. (2009), Sanat Kültür Yaratıcılık Görsel Sanatlar ve Kültür Eğitimi, Ankara:
 • Pegem Akademi Yayıncılık. Kiper, P. H. (2004), “Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Tarihsel Kültürel Değerlerinin
 • Korunması Türkiye Bodrum Örneği”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Köksal, H. (2010), Türkiye’de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür
 • Okuryazarlığı, http://www.tarihvakfi.org.tr adresinden 04 Şubat 2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Mamur, N. (2012), Görsel Sanatlar Öğretmen adaylarının Görsel Kültür Diyaloglarına
 • Yönelik Algıları, https://www.edam.com.tr adresinden 21 Ocak 2014 tarihinde indirilmiştir.
 • MEB, (2013a), İlkokul ve Ortaokul Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı, Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB, (2013b), İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi 1.-8. Sınıflar Öğretmen Kılavuz Kitabı,
 • Ankara: MEB Yayınları. Mercin, L., Alakuş, A.O. (2007), Birey ve Toplum İçin Sanat Eğitiminin Gerekliliği, Dicle
 • Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (9)14-20, [Online]: http://www.zgefdergi.com adresinden 17 Ocak 2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Özsoy, V. (2003), Görsel Sanatlar Eğitimi Resim iş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel
 • Temelleri, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. San, İ. (1983), Sanat Eğitimi Kuramları, Ankara: Tan Kitabevi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aydın ZOR

Bibtex @ { ulakbilge162257, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-02-04-01}, title = {KÜLTÜREL OKURYAZARLIK AÇISINDAN GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {ZOR, Aydın} }
APA ZOR, A . (2015). KÜLTÜREL OKURYAZARLIK AÇISINDAN GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖNEMİ. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), . DOI: 10.7816/ulakbilge-02-04-01
MLA ZOR, A . "KÜLTÜREL OKURYAZARLIK AÇISINDAN GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖNEMİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13423/162257>
Chicago ZOR, A . "KÜLTÜREL OKURYAZARLIK AÇISINDAN GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖNEMİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜREL OKURYAZARLIK AÇISINDAN GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖNEMİ AU - Aydın ZOR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-01 DO - 10.7816/ulakbilge-02-04-01 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 4 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-01 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-04-01 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi KÜLTÜREL OKURYAZARLIK AÇISINDAN GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖNEMİ %A Aydın ZOR %T KÜLTÜREL OKURYAZARLIK AÇISINDAN GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖNEMİ %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 2 %N 4 %R doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-01 %U 10.7816/ulakbilge-02-04-01
ISNAD ZOR, Aydın . "KÜLTÜREL OKURYAZARLIK AÇISINDAN GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖNEMİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 4 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-04-01