A VIEW ON CINEMA ART PRODUCTION WITH INTERPRETATIVE PARADIGM CONCEPTS
YORUMLAYICI PARADİGMA YAKLAŞIMI KAVRAMLARIYLA SİNEMA SANATI ÜRETİMİNE BAKIŞ

İnci YAKUT [1]

474 1278

In this study, it has been examined the reflections of the basic principles and concepts of interpretative paradigm on cinema production process and storyboard production which makes institutional service production as two application areas. The research is a descriptive study and it has been made the critical literature evaluation. It has been addressed these two application areas as working areas making institutional service production. The Socio-Cultural and physical techniques environments from interpretative paradigm perspective are micro tructures which develops social constructions in. In this study it has been determined how to apply the concepts and principles such as interaction, participation, cultural relativism depending on interpretative paradigm to the environments (the Socio- Cultural and physical techniques) which take places the whole stages of service production of cinema production process and storyboard production. It is important that this study is to show the reflections on the application areas and applicability of interpretative paradigm. It has been suggested to be benefitted from the qualitative research methods in each stage of production process. Keywords: Interpretative Paradigm, Service Production process, Mikro Social Constructions, Interaction, Participation, Socio-Cultural Environment, physical- techniques environ- ments, Communication, cinema production process Storyboard Production, Qualitative Research.
Bu çalışmada yorumlayıcı paradigmaya özgü bazı temel ilke ve kavramların kurumsal hizmet üretimi yapan uygulama alanları olarak sinema üretimi sürecine ve storyboard üretimine yansımaları incelenmiş ve böylece paradigmanın uygulanabilirliği de değerlendirilmiştir. Araştırma bu yönüyle betimsel bir çalışma olup eleştirel literatür değerlendirmesi yapılmıştır. Bu uygulama alanları amaçları itibariyle kurumsal hizmet üretimi yapan çalışma alanları olarak ele alınmış olup yorumlayıcı paradigma bağlamında hizmetin içinde geliştiği sosyo-kültürel çevre ve fiziksel-teknik çevre de sosyal inşanın oluştuğu mikro yapılar olarak görülmüştür. Bu çalışmada sinema üretimi sürecinin ve storyboard üretiminin tüm hizmet üretimi aşamalarının gerçekleştiği çevrelerde (sosyo-kültürel ve fiziksel-teknik) etkileşim, katılım, kültürel görecelik, değişim gibi yorumlayıcı paradigmaya özgü bazı temel ilke ve kavramların sözkonusu alanlara nasıl uygulanabileceği ortaya konulmuştur. Araştırma yorumlayıcı paradigmanın hizmet üretimi alanları gibi uygulama alanlarına yansıyabilme durumlarını ve uygulanabilirliğinin, yani, ortaya attığı kavram ve ilkelerin somut hale dönüştürülebilmesinin mümkün olduğunu gösterrnesi bakımından önem taşımaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden hizmet üretim sürecinin her aşamasında yararlanılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Yorumlayıcı Paradigma, Hizmet Üretimi Süreci, Mikro Sosyal İnşa, Etkileşim, katılım, Sosyo-Kültürel Çevre, Fiziksel-Teknik Çevre, iletişim, Sinema Üretim Süreci, Storyboard Üretimi, Nitel Araştırma
 • Altuner, İlyas. “Dil, Anlamlandırma ve Yorumlama Üzerine Bir Deneme”. Beytulhıkme an İnternational Journal of Philosophy 2-1 (Haziran 2012): 75-86.
 • Antmen, Ahu. 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2010.
 • Atakan, Nancy. Sanatta Alternatif Arayışlar. İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları, 2008.
 • Aysever, Levent.”Bu Çağın Metinleri”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21-2 (Aralık 2004): 91-100.
 • Barthes, Roland. Göstergebilimsel Serüven. Çev. Mehmet Rıfat - Sema Rıfat, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005.
 • Derrida, Jacques, “İnsan Bilimlerinin Söyleminde Yapı, Gösterge ve Oyun”, Çev. Ö. Gözel Toplumbilim 10 (1999): 165-173.
 • Galeson, David. “Language in Visual Art: The Twentieth Century”. (Mart 2008) erişim tarihi: 10 Nisan 2014. http://www.nber.org/papers/w13845
 • Germaner, Semra. 1960 Sonrası Sanat. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1996.
 • Gündoğan, Ali. “Dil düşünce varlık ilişkisi”. Türk Yurdu 178 (2002): 18-22.
 • Harvey, David. Postmodernliğin Durumu. Çev. Sungur Savran, İstanbul: Metis Yayınları, 1999.
 • Kagan, Moissei. Estetik ve Sanat Notları, Çev. Aziz Çalışlar, İzmir: Karakalem Kitabevi, 2008.
 • Leppert, Richard, Sanatta Anlamın Görüntüsü, Çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2009.
 • Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları, 2005.
 • Öndin, Nilüfer. XX. Yüzyıl Sanatının Kuramsal Dili Anlamsal Sorgulamalar. İstanbul: Mimarsinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, 2009.
 • Poyraz, Hakan. “Sanat Dili Nasıl Bir Dünya Resmeder”. An İnternational Journal of Philosophy 1-1 (Haziran 2011): 17-25.
 • Şahiner, Rıfat. Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu. İstanbul: Yeni İnsan Yayınları, 2008.
 • Şaylan, Gencay. Postmodernizm. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2002.
 • Timuçin, Afşar. Estetikte Anlam ve Yorum. İstanbul: Bulut Yayınları, 2011.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İnci YAKUT

Bibtex @ { ulakbilge162258, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-02-04-02}, title = {YORUMLAYICI PARADİGMA YAKLAŞIMI KAVRAMLARIYLA SİNEMA SANATI ÜRETİMİNE BAKIŞ}, key = {cite}, author = {YAKUT, İnci} }
APA YAKUT, İ . (2015). YORUMLAYICI PARADİGMA YAKLAŞIMI KAVRAMLARIYLA SİNEMA SANATI ÜRETİMİNE BAKIŞ. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), . DOI: 10.7816/ulakbilge-02-04-02
MLA YAKUT, İ . "YORUMLAYICI PARADİGMA YAKLAŞIMI KAVRAMLARIYLA SİNEMA SANATI ÜRETİMİNE BAKIŞ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13423/162258>
Chicago YAKUT, İ . "YORUMLAYICI PARADİGMA YAKLAŞIMI KAVRAMLARIYLA SİNEMA SANATI ÜRETİMİNE BAKIŞ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - YORUMLAYICI PARADİGMA YAKLAŞIMI KAVRAMLARIYLA SİNEMA SANATI ÜRETİMİNE BAKIŞ AU - İnci YAKUT Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-02 DO - 10.7816/ulakbilge-02-04-02 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 4 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-02 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-04-02 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi YORUMLAYICI PARADİGMA YAKLAŞIMI KAVRAMLARIYLA SİNEMA SANATI ÜRETİMİNE BAKIŞ %A İnci YAKUT %T YORUMLAYICI PARADİGMA YAKLAŞIMI KAVRAMLARIYLA SİNEMA SANATI ÜRETİMİNE BAKIŞ %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 2 %N 4 %R doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-02 %U 10.7816/ulakbilge-02-04-02
ISNAD YAKUT, İnci . "YORUMLAYICI PARADİGMA YAKLAŞIMI KAVRAMLARIYLA SİNEMA SANATI ÜRETİMİNE BAKIŞ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 4 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-04-02